Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Архітектура : Будівлі соціально-побутового призначення : Дипломний проект - Будівництво центральної міської бібліотеки з читальними залами 42,00 х 42,36 м у м. Слов’янськ Донецької області

Дипломний проект - Будівництво центральної міської бібліотеки з читальними залами 42,00 х 42,36 м у м. Слов’янськ Донецької області

| Рб:
8
| Платформа: Компас | Поместил: Pavliq1991 | Дата: 28.3.18 09:44 | Год выпуска: 2018 | Размер: 7.46 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ЛНАУ / Будівельний факультет / Кафедра будівництва та архітектури / Дипломна (магістерська) робота, була захіщена на відмінно в лютому 2018 року. / Склад: 11 листів графічних креслень (1-4 лист - архітектура, 5 лист - розрахунково-конструктивна частина, 6 лист - основи та фундаменти, 7-9 листи - дві техкарти, 10лист - календарний план, 11 лист - будівельний генеральний план) + презентація + ПЗ.
Дипломний проект - Будівництво центральної міської бібліотеки з читальними залами 42,00 х 42,36 м у м. Слов’янськ Донецької області

ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
1. Архітектурно-конструктивний розділ
1.1 Генеральний план ділянки
1.2 Функціональний процес будівлі
1.3 Об’ємно-планувальне рішення будівлі
1.4 Розрахунки до архітектурно-конструктивної частини роботи
1.4.1 Теплорозрахунок вертикальної огорожуючої конструкції
1.5 Характеристика основних конструктивних елементів будівлі
1.6 Санітарно-технічне та інженерне обладнання будівлі
2. Розрахунково-конструктивний розділ
2. Розрахунок попередньо напруженої плити перекриття
2.1 Дані для проектування
2.1.2 Визначення навантажень і зусиль
2.1.3 Визначення геометричних характеристик поперечного переріза
2.1.4 Визначення втрат попередньої напруги
2.1.5 Визначення прогину
2.1.6 Розрахунок по тривалому розкриттю тріщин
2.1.7 Pозрахунок по короткочасному розкриттю тріщин
2.1.8 Розрахунок міцності перетинів, похилих до поздовжньої осі плити
2.1.9 Розрахунок плити на монтажні й транспортні зусилля
3. Основи та фундаменти
3.1. Вихідні дані
3.2. Визначення навантажень що діють на фундамент
3.3. Визначення глибини закладання підошви фундаменту
3.4. Визначення ширини підошви стрічкового фундаменту
4. Технологічно-організаційний розділ
4.1Технологія будівельного виробництва
4.1.1 Земляні роботи
4.1.2 Влаштування підземної частини будівлі
4.1.3 Розробка технологічної карти на пристрій надземної частини
4.1.4 Технологічна карта на улаштування покрівлі
4.2 Організація будівельного виробництва
4.2.1 Умови організації та здійснення будівництва
4.2.2 Обсяги будівельно-монтажних робіт та їх трудомісткість
4.2.3 Нормативна тривалість будівництва
4.2.4 Потреба у матеріально-технічних ресурсах
4.2.5 Методи виробництва робіт
4.2.6 Розрахунок тимчасових будівель і споруд
4.2.7 Розрахунок потреби у воді
4.2.8 Розрахунок потреби будівельного майданчика в електроенергії
4.2.9 Розміщення тимчасових об'єктів на будівельному майданчику
4.2.10 Охорона праці та протипожежний захист
5. Охорона праці
5.1 Заходи щодо охорони праці в генплані
5.2 Розрахункова частина
6. Економіка будівництва
6.1 Пояснювальна записка
6.2 Локальний кошторис будівельні роботи
6.3 Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва
6.4 Техніко-економічні показники проекту
7. Науково-дослідницька частина
7. Архітектоніка сучасної бібліотеки
7.1 Проектні рішення щодо забезпечення доступності для маломобільних відвідувачів центральної міської бібліотеки з читальними залами у м. Слов’янськ
7.2 Основні вимоги до енергозбереження сучасної бібліотеки
Література

Будівництво центральної міської бібліотеки з читальними залами у м. Слов’янськ Донецької області.
Будівля має в плані складну конфігурацію. Будівля трьохповерхова, висотою11,7 м.
На 1 поверсі бібліотеки розташовані: зал каталогів, абонемент наукової літератури, гардероб. На 2 поверсі читальні зали, довідково-бібіліотечній відділ. На 3 поверсі машинне відділення, хол. Всі приміщення функціонально взаємопов'язані між собою при розробці об'ємно-планувального рішення будівлі. Основним приміщеннями є читальні зали.
Конструктивна схема будівлі – зі стінами, що несуть навантаження.
Прийнято плити перекриття - багатопустотні розмірами 1500х6000 мм та 1500х9000 мм. Балки перекриття прольотом 12000 мм.
Матеріал стін - керамічна цегла. Товщина стін - 380 мм.
Просторова жорсткість будівлі забезпечується створенням жорсткого диска покриття та перекриття, зварюванням і замонолічуванням вузлів.
У розрахунково-конструктивному розділі виконано розрахунок багатопустотної залізобетонної плити перекриття за двома групами граничних станів. Враховано постійні і тимчасові навантаження, навантаження від конструкції підлоги, власна ваги плити. Як матеріали прийняті: бетон класу С25/30, напружувана арматура класу А800 ø14. В якості розрахункової схеми приймається плита, на двух опорах. В результаті розрахунку підібрана робоча арматура в кількості 8 стрижнів, сітки і каркаси. Витрата матеріалів на плиту складає: бетону 1,69 м3, арматури 122,7 кг.
У розділі «Основи та фундаменти» запроектований збірний стрічковий фундамент. Розрахунок виконаний під найбільш навантажену стіну, розташовану по осі Г. Глибина закладання фундаменту прийнята 3,6м виходячи з глибини промерзання і наявності підвалу. В якості матеріалів прийняті бетон класу С8/10, робоча арматура ø 10 класу А400. Осадка фундаменту розрахована за допомогою програми ФОК-ПК “Стрічкові фундаменти 2016" і складає 1,43 см.
У розділі «Технологія і організація будівництва» розроблені проекти виконання робіт і проект організації будівництва. Проекти виконання робіт розроблені на зведення надземної частини будівлі та улаштування покрівлі.
В комплекс робіт по зведенню надземної частини входять: кладка зовнішніх і внутрішніх кам'яних стін, монтаж плит перекриття (покриття). Для організації поточности робіт будівлю розбито на 2 захватки. Прийнята поздовжня схема організації робіт зі зведення надземної частини будівлі. Використовується диференційований метод монтажу. Роботи ведуться в 2 зміни комплексною бригадою у складі 12 осіб.
Тривалість робіт за техкартою склала 78 днів.
На аркуші 9 представлена технологічна карта на улаштування покрівлі. Для організації поточності робіт будівлю розбито на 4 захватки. Використовується комплексний метод монтажу. Роботи ведуться в 1 зміну комплексною бригадою у складі 12 осіб.
Тривалість робіт за техкартою склала 25 днів.
На стадії проекту організації будівництва розроблений календарний план. Основним принципом для організації будівельних робіт на об'єкті є принцип поточности. Тривалість робіт по зведенню об'єкта становила 202 днів при нормативній 186 днів. Скорочення термінів будівництво склало 16 днів. Максимальна кількість робітників у найбільш завантажену зміну - 46 осіб. Коефіцієнт нерівномірності руху робочої сили - 1.53.
Будівельний генеральний план розроблений на стадії зведення надземної частини будівлі. При його розробці враховані необхідні складські приміщення і майданчики, небезпечна і робоча зони кранів, тимчасові і постійні дороги, тимчасові інженерні комунікації. Тривалість підготовчого періоду становить 30 днів.
У розділі «Економіка будівництва» виконано економічне обґрунтування будівництва. Застосовані норми 2018 року. Визначена кошторисна вартість будівництва.
У науково-дослідницькому розділі магістерської роботи розглядається один з методів соціокультурного конструювання простору сучасної бібліотеки - архітектурне проектування. Через дослідження інтеграції архітектури та соціокультурного простору сучасної бібліотеки виявляються зміст і специфіка її архітектоніки. В ході дослідження було визначено п'ять основних принципів архітектурного простору сучасної бібліотеки. Це поліфункціональность, адаптивність до різних груп користувачів, відкритість, мобільність і виразність. Встановивши в ході дослідження питання співвідношення і узгодженості соціокультурного і архітектурного просторів сучасної бібліотеки, визначено її архітектоніку, яка визначається самим бібліотечним соціокультурним простором з його функціональними і ціннісними орієнтаціями, індивідуальними і груповими потребами, очікуваннями відвідувачів і архітектурно-просторовим середовищем.
На підставі проведеного теоретичного дослідження також були сформульовані та внесені у проект центральної міської бібліотеки відповідні проектні рішення щодо забезпечення доступності для маломобільних відвідувачів (принцип адаптивності до різних груп користувачів).
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.