Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Електромеханіка : Дипломна робота - Електромеханічна система автоматичного керування послідовно – з’єднаними насосами водопостачання

Дипломна робота - Електромеханічна система автоматичного керування послідовно – з’єднаними насосами водопостачання

| Рб:
3
| Платформа: Visio | Поместил: fonoman2303 | Дата: 8.4.18 17:08 | Год выпуска: 2014 | Размер: 4.10 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: Факультет електроенерготехніки та автоматики (повне найменування інституту, факультету) / Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу / з напряму підготовки (спеціальності) 6.050702 – електромеханіка / Электромеханическая система автоматического управления последовательно – соединёнными насосами водоснабжения / Склад: 3 аркуша креслення А1 (Функціональна схема та зовнішній вигляд лабораторного стенду; Схема підключення та схема електрична принципова лабораторного стенду; Приклади синтеза) + ПЗ
Дипломна робота - Електромеханічна система автоматичного керування послідовно – з’єднаними насосами водопостачання

У даному дипломному проекті було розроблено електромеханічну систему автоматичного керування двома послідовно з’єднаними насосами при стабілізації тиску та продуктивності на вході установки. При цьому, отримані наступні результати:
1. Виконано аналітичний огляд з питання автоматизації насосних установок, відповідно до якого були визначенні основні напрямки дослідження.
2. На основі аналізу системи електроприводу, виду гідравлічної мережі, заданих параметрів проведено вибір елементів силової частини електроприводу з використанням програми Vogel Select.
3. Розроблені регулятори напору та продуктивності вміщують в собі інтегральну складову, яка ліквідує статичну похибку при роботі системи стабілізації. Такий підхід дозволяє задовольнити вимоги, що ставилися до автоматизованого електропривода відносно стабілізації технологічних параметрів.
4. На основі розробленої моделі проведені дослідження характеру зміни продуктивності та напору при зміні гідравлічного опору мережі. Отримані перехідні процеси дозволяють зробити висновок, що система автоматичного керування забезпечує постійний напір в мережі у випадку системи стабілізації тиску та постійну продуктивність у випадку системи стабілізації продуктивності
5. В розділі охорони праці були здійснені виміри та розрахунки природного та штучного освітлення робочого приміщення, вентиляції та шуму. Всі умови створенні для робочого місця проектувальника відповідають прийнятим стандартам і нормам.

ЗМІСТ:
Вступ 10
Розділ 1 12
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ12 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 19
Розділ 2 20
РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ НАСОСУ ТА ВИБІР ПРИВОДНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 19
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 26
Розділ 3 27
ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЙОГО ОПИС 27
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 29
Розділ 4 30
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ 30
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 37
Розділ 5.38 СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРІВ ТИСКУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПОСЛІДОВНО ПРАЦЮЮЧИХ НАСОСІВ.35 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 5.53 Розділ 6 54
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРИ ВАРІАЦІЯХ ПАРАМЕТРІВ ГІДРАВЛІЧНОЇ МЕРЕЖІ 54
ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 6 67
Розділ 7 68
РОЗРОБКА СХЕМИ КЕРУВАННЯ 68
ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 7 72
Розділ 8 73
ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ ЗА КОМП’ЮТЕРОМ 73
ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 8 87
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 88
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89
ДОДАТКИ 93
 
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.