Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


Иностранные чертежи » Казахстан : Дипломные и курсовые работы : Строительство : Технология строительных материалов / производство : Дипломдық жоба - Кернеулі емес бойлық арматурасы бар тұтас квадрат қималы темірбетон қадаларын шығаратын зауыт, Теміртау қаласы

Дипломдық жоба - Кернеулі емес бойлық арматурасы бар тұтас квадрат қималы темірбетон қадаларын шығаратын зауыт, Теміртау қаласы

| Рб:
4
| Платформа: AutoCad | Поместил: AYAU | Дата: 13.5.24 06:19 | Год выпуска: 2021 | Размер: 4.12 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: КарТУ / ҚМ және Т кафедрасы / Өнімділігі жылына 12 текше метр шаршы қималы қадалар шығаратын зауыт / Құрамы: 5 парақ сызбалар (бас жоспар, жоспар, кесу, технологиялық схема, Технологиялық карта) + түсіндірме жазба (82 бет).
Дипломдық жоба - Кернеулі емес бойлық арматурасы бар тұтас квадрат қималы темірбетон қадаларын шығаратын зауыт, Теміртау қаласы

Осы дипломдық жобаның бірінші бөлімінде құрылыс ауданының сипаттамасы мен техникалық-экономикалық негіздемесі келтірілген. Қолданылатын шикізаттың ассортименті келтірілген, оның сипаттамасы берілген. Шикізат базасы мен энергия көздерін таңдау жүргізілді. 
Екінші бөлімде төртбұрышты қадалардың өндірісі қарастырылады. Шығарылатын өнім құрамының құрамы, өндіріс тәсілі негізделеді, шығарылатын бұйымдарды өндіруге қатысты мәселелер бойынша ғылыми-техникалық әдебиеттерге шолу жасалады. Өндірістік бағдарлама жасалды, жабдық таңдалды және есептелді, сонымен қатар тұтқыр заттар, толтырғыштар, арматура, қоспалар мен дайын өнімдердің қоймалары есептелді. Өндірістің жобаланған учаскесінің технологиялық схемасы жасалды және сипатталды, технологиялық процестердің теориялық негіздері, сондай-ақ қалыптау цехы бойынша өндірісті бақылау келтірілген. Темірбетон өнеркәсібі зауыттарында Өндірісті бақылау қарастырылды. 
Үшінші бөлімде жылу-ылғалдылықты өңдеу камерасының жылу-техникалық есебі жүргізілді, оның негізінде камераның жұмыс режимі таңдалады. Жылу-вольтты өңдеу камерасының технологиялық және конструктивті есебі жүргізілді.
Төртінші бөлімде бас қалыптау цехының көлемдік-жоспарлау және сындарлы шешімдері әзірленді, сондай-ақ бас жоспардың сипаттамасы ұсынылды.
Бесінші бөлімде темірбетон өндірісіндегі кәсіпорындардағы еңбекті қорғау мәселелері сипатталған. Зиянды және қауіпті өндірістік факторларды төмендету жөніндегі шаралар қаралды. Зауыт жобалаған қоршаған ортаға келтірілген залалға экономикалық талдау жасалды. Залалды бағалау орындалды.
Алтыншы бөлімде жобаланатын зауыттың техникалық-экономикалық көрсеткіштері қарастырылады. Негізгі шикізат ресурстарын, зауыттың рентабельділігін, негізгі қорларды, жұмысшылардың жалпы санын және олардың жалақысын есептеу жүргізілді.
Жетінші бөлімде осы дипломдық жобаның тиісті тақырыбындағы ғылыми жұмыстарға талдау жасалды.

Мазмұны
Кіpіcпе    12
1. Құpылыc aудaнының технoлoгиялық-экoнoмикaлық негіздемеcі    14
1.1 Құpылыc aймaғының cипaттaмacы    14
1.2 Шикізaт бaзacы және энеpгетикалық pеcуpcтap    16
1.3 Құрылыс ауданының технико- экономикалық сипаттамасы    16
2 Технологиялық бөлім    18
2.1 Өнімнің номенклатурасы    18
2.2 Шығарылған өнімнің сипаттамасы    19
2.3 Шығарылымдағы өнімге қойылатын басты талаптар                                      21
2.4 Зауыттың құpaмы    22
2.5 Зaуыт жұмыcының күнтізбеcі    23
2.6 Зaуыттың өнімділігі    25
2.7 Нұсқалық жобалау    26      
2.8 Шикізат және жартылай фабрикаттар    27
2.9 Қалыптарға арналған май    33
2.10 Өнімнің дайындалуына режимдер мен параметрлерді дайындау    34
2.11 Бетoнның құpaмын іріктеу, есептеу және цементті үнемдеуге байланысты  іс-шаралар    35
2.12 Шикізат пен жартылай фабрикаттар шығыны    39
2.13 Қoймaлapдың есептемесі    41
2.14 Кәсіпорынның технологиялық процесі    43
2.15 Өндірістің технологиялық схемасының сипаттамасы    44
2.16 Негізгі технологиялық және көліктік құрылғылардың есептемесі    47
2.17 Энергетикалық ресурстарға деген қажеттіліктердің есептемесі    52
2.18 Технологиялық процестің бақылануы және дайын өнімнің сапасы     57
3 Жылутехникалық бөлім    60
3.1 Жылутехникалық өңдеу (ЖТО) тәсілдерінің қалыптасуы және жылуды өңдеу режимін таңдау    60
3.2 Құрылымдық есептеме    61
3.3 Периодтық әрекеттердің құрылғыларының технологиялық есептемесі    63
4 Сәулет құрылыс бөлімі    66
4.1 Көлемдік жобалау шешімі    66
4.2 Пеpиoдтық әpекеттеpдің белгілерінің құрылымды еcептемеcі    66
4.3 Бас жоспардың сипаттамасы    71
5 Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау    73
6 Өнімнің өзіндік құнын есептеу    78
6.1 Жобаның техникалық- экономикалық көрсеткіштері    78
6.2 Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасы    78
6.3 Басты қорлардың бағасы    80
6.3.1 Басты қорлардың  құpылымы және экcплуaтaцияcы    80
6.4 Өнеpкәcіптің жұмыcкеpлеpінің жалақы қорының және сандық есептемесі    81
6.5 Шикізаттық ресурстарға энеpгияғa, oтынғa және суға кететін шығындарды қалыптастыру    82
6.6  Өнімнің өзіндік бағасының қалыптасуы, кірістері және рентабелділігі    82
6.7 Кіpіcтеpдің және рентабелділіктің есептемесі    83
7 Ғылыми зерттемелік бөлімі    84
Қорытынды    85
Қолданылған әдебиттер тізімі    86

Жылына 12000 м^3 өнімділігімен жобаланған зауыт шаршы қимадағы темірбетон қадаларын өндіреді. Олар МЕСТ 19804-2012 бойынша өндіріледі. 
Қадалар деп - тік немесе көлбеу қалыпта орналасқан және құрылымның іргетасының үстінен жерге жүк түсіруге арналған өзек. 

Қорытынды
Шаршы қимадағы темірбетон қадалар өндірісі бойынша кәсіпорын қажет ететін орында салынады да, олар шикізаттың жергілікті көзіне негізделеді. Өндірістік цехты орналастыру алдында, желдің бағытын ескеру қажет. Теміртау қаласындағы жоғары уақыт аралығына басыңқы желдердің негізіндегі мәліметтері құрасытырылған. Уақыт аралығына басыңқы желдер бағыттары:  С – 43 %, 157 күн;  СШ – 16,5 %, 60 күн;  Ш – 6,5 %, 24 күн;    ОШ – 4,7 %, 17 күн; О – 6,2 %, 23 күн; ОБ – 10,2 %, 37 күн; Б – 6,2 %, 23 күн; СБ – 6,7 %, 24 күн.
Теміртау қаласында шаршы қимадағы темірбетон қадалар өндіру технологиясында агрегатты- ағынды әдісі қарастырылған. Қада өндіру үрдісіне мынадай құрылғыларды қолданады: ТА – 19А пневматикалық көтергіштер, компоненттерін араластыру үшін СБ-6В-35 бетон араластырғыштар, диаметрі 3-12 мм арматуралық өзектерді тазалау үшін кесу станоктары, иілгіш жазық торлар мен қаңқалар үшін СМЖ-353 станогы, сортты және фасонды илемді және табақты кесу үшін С-229А құрама пресс-қайшы және тағы басқалары.
Технологиялық жобалау нормаларға сәйкес: жылдағы жұмыс күндерінің жалпы саны – 365;  теміржол көлігінен номиналды шикізат пен материалды жүк түсіруі бойынша – 365; тәуліктегі жұмыс ауысымдарының саны – 3; шикізат пен материалдарды қабылдау бойынша тәуліктегі жұмыс ауысымдардың саны – 3; теміржол көлігіне шикізатты жеткізу – үш ауысым; жұмыс ауысымның ұзақтылығы: теміржол көлігіне – 8 сағат.
Теміртау қаласындағы цехында қадалар өнімін шығарудың жоғарғы сапасын қамтамасыз етуінінің ең негізгі шарты бұл өндірістегі бақылау жүйесінің дұрыс ұйымдастыруы.
Дәстүрлі құрылыс материалдар көрсеткіштерінен қалмайтын қасиеттері бойынша шунгизит төменгі қол жетімді бағасы арқылы жекеленген материал ретінде дамып жатыр. Құрылысқа мұндай материалды енгізу арқылы өнімнің бәсекеге қабілеттілігі артады.


Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.