Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Технологія : Обладнання хімічної (+ нафтогазової) промисловості : Дипломний проект - Технологічний комплекс для буріння свердловин з впровадженням обладнання для ліквідації прихватів бурильної колони

Дипломний проект - Технологічний комплекс для буріння свердловин з впровадженням обладнання для ліквідації прихватів бурильної колони

| Рб:
7
| Платформа: Компас | Поместил: ALEX_K | Дата: 19.8.17 08:45 | Год выпуска: 2014 | Размер: 3.72 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ПНТУ им. Ю.Кондратюка / Кафедра оборудования нефтяных и газовых промыслов / Завданнями модернізації є усунення наявних недоліків відомого механічного яса і зниження коефіцієнта тертя прихопленого в свердловині інструменту об породу, ефективніше використання енергії розтягнутої бурильної колони для ліквідації прихвату інструменту в свердловині, зниження вірогідності позамежного підвищення напруги в бурильній колоні, зменшення можливості попадання шламу в гідромеханічний яс і запобігання можливості передчасного зносу і руйнування деталей, збереження на триваліший термін в працездатному стані і кінець кінцем підвищення надійності, довговічності і економічної ефективності гідромеханічного ясу. / Склад: 14 аркушів креслення + специфікації + Маршрутна карта + ПЗ.
Дипломний проект - Технологічний комплекс для буріння свердловин з впровадженням обладнання для ліквідації прихватів бурильної колони

Креслення проекту: Бурова установка "Уралмаш 4000ДГУ" (А1); Ясс механічний аналог (2А1); Ясс гідромеханічний (2А1); Деталювання аналога та модернізації: перехідних верхній (А3), шток (А3), конргайка (А4), гайка (А4), натискна гайка (А4), дистанційна втулка (А4), муфта-квадрат (А3), корпус (А3), корпус-ніпель (А3), перехідник верхній (А3); Технологічний процес виготовлення перехідника верхнього (А1)

ЗМIСТ
Вступ
1 Інформаційний огляд
1.1 Призначення та виконувані функції технологічних комплексів для буріння свердловин
1.2 Прихвати колони труб
1.3 Пристрої призначені для ліквідації прихватів
2 Вибір технологічного обладнання
2.1 Аналіз конструкції свердловини
2.2 Визначення максимальних навантажень на підйомний гак бурової лебідки
2.3 Вибір категорії, класу, виду та основних параметрів бурової установки
2.4 Призначення, виконувані функції, умови роботи розглядуваного обладнання
3 Техніко – економічне обґрунтування
4. Опис технічної пропозиції
5 Розрахунки працездатності
5.1 Визначення глибини аварії бурильної колони по індикатору ваги
5.2 Визначення допустимих зусиль під час розходжування прихвачених бурильних труб
5.3 Визначення допустимого кута закручування бурильної колони під час прихватів
5.4 Розрахунок нафтової (водяної або кислотної) ванни
5.5 Розрахунок необхідної ширини щілинного каналу модернізованого яса
5.6 Визначення тиску бурового розчину на забій
5.7 Визначення коефіцієнта поглинаючої здатності пласта
6 Експлуатація та ремонт обладнання
6.1 Система ППР
6.2 Структура ремонтного циклу ППР
6.3 Типові види і причини спрацювання і відмов елементів обладнання
6.4 Класифікація способів ремонту зношених деталей
6.5 Типові класи деталей
6.6 Поверхневе зміцнення деталей
6.7 Розрахунок припусків на механічну обробку верхнього перехідника
6.8 Вибір і розрахунок режимів різання
7 Організаційно – технічні заходи з монтажу обладнання
7.1 Комплекс робіт з підготовки до проведення монтажних робіт з обладнанням для всього бурового комплексу
7.2 Особливості проведення монтажу обладнання
7.3 Підготовка до запуску та запуск змонтованого обладнання
7.4 Розрахунок чисельного складу монтажної бригади
8 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях
8.1 Охорона праці
8.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях
9 Охорона навколишнього середовища
9.1 Основні проблеми нафтогазового комплексу в аспекті екології
9.2 Забруднення атмосферного повітря при бурових роботах
9.3 Методи знешкодження відпрацьованих бурових стічних вод, бурового шламу та відпрацьованого бурового розчину
10 Економічні розрахунки
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

У перших двох розділах приведено призначення та комплектність обладнання. Розроблено технічну пропозицію щодо вдосконалення конструкції гідромеханічного яса. Виконано техніко – економічне обґрунтування підтвердження доцільності запропонованої модернізації.
У п’ятому розділі наведено комплекс розрахунків на міцність, надійність обладнання. Шостий та сьомий розділи охоплюють комплекс ремонтних та організаційно – технічних заходів стосовно обладнання.
Восьмий та дев'ятий, розділи характеризують заходи по охороні праці та безпеці в надзвичайних ситуаціях, охороні навколишнього середовища.
Розрахунок економічного ефекту від впровадження модернізованої конструкції гідромеханічного яса показав доцільність модернізації.

Технічна характеристика Бурова установка Уралмаш 4000-ДГУ:
1. Загальна установочна потужність привода лебідки, кВТ - 1524
2. Максимальна вантажопідйомність, т - 200
3. Рекомендована глибина буріння( при масі бурільної колони 30 кг), м - 4000
4. Максимальна оснастка талевої системи - 5х6
5. Максимальне натяжіння ходової гілки талевого каната, кН - 250
6. Диаметр талевого каната, мм - 32
7. Вид привода - Дизель-гідравлічний
8. Тип привода - Груповий
9. Кількість двигунів в приводі
лебідки - 4
бурових насосів - 4
10. Лебідка (шифр) - ЛБУ-1100
11. Потужність на барабані лебідки, кВт - 809
12. Буровий насос (шифр) - У8-6МА2
13. Кількість насосів - 2

ВИСНОВКИ
Під час роботи над дипломним проектом на тему «Технологічний комплекс для буріння свердловин, з впровадженням обладнання для ліквідації прихватів бурильної колони» було проаналізовано конструкцію обладнання призначеного для ліквідації прихватів.
Технічний результат, який може бути отриманий при реалізації пропонованої модернізації ясу: - зниження коефіцієнта тертя прихопленого в свердловині інструменту об породу за рахунок створення і використання високочастотної вібрації;
- ефективніше використання енергії пружно розтягнутої бурильної колони для ліквідації прихвату інструменту в свердловині за рахунок зниження сил тертя інструменту і труб бурильної колони об породу свердловини;
- зниження вірогідності позамежного підвищення напруги в гідромеханічному ясі і в трубах бурильної колони за рахунок зменшення сил опору просуванню бурильної колони і інструменту в свердловині і мастила промивальною рідиною місць тертя;
- зменшення можливості попадання шламу в закриті порожнини гідромеханічного ясу за рахунок обмеження доступу їх до затрубного простору;
- запобігання можливості передчасного зносу і дострокового руйнування деталей за рахунок розташування поверхонь деталей, що труться, в рідке мастило;
- збереження на триваліший термін в працездатному стані яса за рахунок більш раціонального режиму роботи.
Техніко – економічне обґрунтування підтверджує доцільності запропонованої модернізації. Технологічний процес визначає основні заходи при ремонті обладнання призначеного для ліквідації прихватів.
Організація робіт передбачає підготовку до проведення монтажних робіт обладнання призначеного для ліквідації прихватів, виконання монтажних робіт, випробування змонтованого обладнання і розрахунок обслуговуючого персоналу, що виконує монтажні роботи.
Охорона праці при експлуатації комплексу обладнання для звільнення прихваченої колони труб під час буріння визначає потенційні небезпеки, що виникають. Характеризує запобіжні пристосування передбачені в обладнанні на стадії проектування, заходи з техніки безпеки при експлуатації та обслуговуванні, інженерні розрахунки заходів з техніки безпеки, протипожежні заходи.
Охорона навколишнього середовища визначає джерела та види потенційного впливу на навколишнє середовище, дає оцінку впливу на повітряне, водне середовище, а також впливу на ландшафт. Формулює заходи щодо попередження і зниження негативного впливу на компоненти навколишнього середовища.
Розглянуто процес монтажу обладнання призначеного для ліквідації прихватів колон труб в свердловині. Проаналізовано конструкції та роботу даного обладнання.
Було запропоновано технічне рішення. Розрахунковим методом було встановлено доцільність модернізації, розраховано економічний ефект від впровадження на виробництві модернізованої конструкції.
Проаналізовано комплекс заходів при технічному обслуговуванні обладнання призначеного для ліквідації прихватів. Проведено технічні розрахунки виготовлення верхнього перевідника модернізованого яса, вибрано режими різання. Проаналізовано технологічне обладнання що до небезпечності, шкідливості та заходів спрямованих на безпеку праці. Проведено перевірочний розрахунок каната на міцність.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.