Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи » Технологія » Обладнання хімічної (+ нафтогазової) промисловості » Просмотр раздела

Обладнання хімічної (+ нафтогазової) промисловості


Показать выполненные в CAD программе:
Курсовий проект - Пластинчастий конденсатор КП Курсовий проект - Пластинчастий конденсатор | Год выпуска: 2017
НУВГП / Кафедра ГЕ, ТЕ та ГМ / Проектний розрахунок холодильної установки, яка складається із пластинчастого конденсатора та допоміжного обладнання. / Склад: 2 аркуші креслення (Технологічна схема, Креслення загального вигляду пластинчастого конденсатора) + ПЗ.
Дата: 23.12.18 16:56 | Поместил: yarik377 | Размер: 2.92 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
Курсовий проект - Горизонтальний кожухотрубний випарник з кипінням агенту в середині труб КП Курсовий проект - Горизонтальний кожухотрубний випарник з кипінням агенту в середині труб | Год выпуска: 2017
НУВГП / Кафедра ГЕ, ТЕ та ГМ / Проектний розрахунок горизонтального випарника. / Склад: 2 аркуші креслення (Технологічна схема горизонтального випарника, Вигляд загальний горизонтального випарника) + ПЗ.
Дата: 23.12.18 16:46 | Поместил: yarik377 | Размер: 1.88 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
Курсовий проект - Конденсатор горизонтальний аміачний кожухотрубний КП Курсовий проект - Конденсатор горизонтальний аміачний кожухотрубний | Год выпуска: 2017
НУВГП / Кафедра ГЕ, ТЕ та ГМ / В даному курсовому проекті спроектовано парокомпресійну холодильну установку, підібрано основне та допоміжне теплообмінне обладнання та проведено ексергетичний аналіз установки. / Склад: 2 аркуші креслення (Технологічна схема, Конденсатор горизонтальний аміачний кожухотрубний (ЗВ)) + ПЗ.
Дата: 23.12.18 16:27 | Поместил: yarik377 | Размер: 2.89 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
Дипломний проект - Лінія для виробництва назоферону з розробкою реактора - змішувача ДП Дипломний проект - Лінія для виробництва назоферону з розробкою реактора - змішувача | Год выпуска: 2017
НТУУ "КПІ"/ Реактор-змішувач має відповідати наступним вимогам: мати необхідний робочий об'єм, забезпечувати задану продуктивність і визначений гідродинамічний режим руху речовин, створювати поверхню контакту фаз, що вимагається, підтримувати необхідний теплообмін в процесі і т.д. Усі фізико-хімічні процеси, що здійснюються в хімічних апаратах, насамперед, вимагають наявності ємності, обмеженої корпусом. Ці корпуси за умовами процесів, що протікають у них, повинні бути досить міцними і у переважній більшості випадків герметичними. / Склад: 3 аркуша креслення (Реактор-змішувач (СБ), Корпус (СК), Кришка (СК), Деталювання: опора, вал, мішалка, накладка, втулка упорна, півмуфта нижня) + специфікації + ПЗ.
Дата: 25.5.18 13:25 | Поместил: Valeron1349 | Размер: 2.34 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
4
Курсовий проект - Розрахунок кожухотрубного теплообміннка для підігріву поживного середовища КП Курсовий проект - Розрахунок кожухотрубного теплообміннка для підігріву поживного середовища | Год выпуска: 2017
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" / Для проектування кожухотрубного теплообмінника проводиться тепловий розрахунок, в який входить визначення теплового навантаження апарату, коефіцієнтів теплопередачі та тепловіддачі, площі поверхні теплообміну, гідромеханічний розрахунок, а також проводиться розрахунок міцності основних елементів конструкції для забезпечення надійності та цілісності конструкції [6]. Розрахований апарат має задовольняти всім вимогам проведення процесу та техніки безпеки, бути герметичним, надійним та зручним в експлуатації. / Склад: 2 аркуша креслення (загального вигляду теплообмінника) + специфікація + ПЗ.
Дата: 9.5.18 13:13 | Поместил: oksana234567 | Размер: 561.06 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
Дипломний проект - Технологія складання та зварювання горизонтального резервуару ДП Дипломний проект - Технологія складання та зварювання горизонтального резервуару | Год выпуска: 2016
НТУУ «КПІ» / Кафедра ЗФ / В дипломному проекті виконується розробка технології складання-зварювання горизонтального резервуару. Розроблений технологічний процес зварювання цього виробу, в тому числі: вибрано способи зварювання та розраховано параметри режимів зварювання, розроблено технологічне оснащення для складання-зварювання. Обґрунтований вибір технологічного обладнання для зварювання резервуару. Проведено дослідження механічних характеристик металу шва отриманого за розробленою технологією зварювання. / Склад: 6 аркушів креслення (Зварювальна установка (ЗВ), Складальний стенд (ЗВ), Резервуар (ЗВ), Стенд для зварювання листів, тех. процес, плакат діаграма) + специфікації + ПЗ.
Дата: 20.3.18 17:58 | Поместил: TuKoBKa | Размер: 4.58 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
6
Курсовий проект (технікум) - Обслуговування та ремонт газового компресора Borsig КП Курсовий проект (технікум) - Обслуговування та ремонт газового компресора Borsig | Год выпуска: 2015
СХМТ ім. В.Даля / Механічний факультет / з дисципліни "Обслуговування та ремонт хімічного обладнання" / В даній роботі розглядається обслуговування та ремонт газового компресора типу BORSIG , призначеного для стиснення вихідного газу і подачі його в технологічну лінію. Проведено розрахунок економічної частини (витрати на ремонт, обслуговування, кошторис тощо)/ Склад: 4 аркуша креслення ( 4 щабель газового компресора в зборі, шток-поршень, циліндр в розрізі, циліндр в загальному вигляді) + специфікація + ПЗ.
Дата: 12.9.17 10:55 | Поместил: FlyingCharmander | Размер: 978.69 KB | Скачали: 0 Платформа: Kомпас Рб:
2
Дипломний проект - Технологічний комплекс для буріння свердловин з впровадженням обладнання для ліквідації прихватів бурильної колони ДП Дипломний проект - Технологічний комплекс для буріння свердловин з впровадженням обладнання для ліквідації прихватів бурильної колони | Год выпуска: 2014
ПНТУ им. Ю.Кондратюка / Кафедра оборудования нефтяных и газовых промыслов / Завданнями модернізації є усунення наявних недоліків відомого механічного яса і зниження коефіцієнта тертя прихопленого в свердловині інструменту об породу, ефективніше використання енергії розтягнутої бурильної колони для ліквідації прихвату інструменту в свердловині, зниження вірогідності позамежного підвищення напруги в бурильній колоні, зменшення можливості попадання шламу в гідромеханічний яс і запобігання можливості передчасного зносу і руйнування деталей, збереження на триваліший термін в працездатному стані і кінець кінцем підвищення надійності, довговічності і економічної ефективності гідромеханічного ясу. / Склад: 14 аркушів креслення + специфікації + Маршрутна карта + ПЗ.
Дата: 19.8.17 08:45 | Поместил: ALEX_K | Размер: 3.72 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
7
Курсовий проект - Розрахунок ректифікаційної колони для розділення суміші метиловий спирт - етиловий спирт КП Курсовий проект - Розрахунок ректифікаційної колони для розділення суміші метиловий спирт - етиловий спирт | Год выпуска: 2016
НУ ЛП / Кафедра ПАХТ / Розрахувати та спроектувати ректифікаційну установку неперервної дії для розділення бінарної суміші метиловий спирт – етиловий спирт за таких умов: продуктивність за вихідною сумішшю – 4 т/год. Концентрація леткішого компонента у вихідній суміші – 35 % мольних, у дистиляті – 95 % мольних, у кубовому залишку – 5 % мольних. Тип колони – тарілчаста, сітчаста. Підігрівання вихідної суміші вибрати відповідно до температур кипіння за технологічної схеми. / Склад: 1 аркуш креслення ректифікаційної колони + ПЗ.
Дата: 6.6.17 17:30 | Поместил: delta_96 | Размер: 1.15 MB | Скачали: 1 Платформа: АutoCad Рб:
1
Курсовий проект - Теплообмінник з плаваючою головкою 1400ТПГ-1,6-М1/20Г-6,1-Т-2-У КП Курсовий проект - Теплообмінник з плаваючою головкою 1400ТПГ-1,6-М1/20Г-6,1-Т-2-У | Год выпуска: 2014
ТК НУВГП / Кафедра "Oбслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості" / Дисципліна:"Механічне обладнання підприємств галузі" / Курсовий проект включає розрахунок кожухотрубчастого теплообмінника з плаваючою головкою на міцність, жорсткість та стійкість , а також визначення зусиль та напружень в елементах апарата. / 2 листи кресленя (загальний вид, деталювання) + специфікація + ПЗ.
Дата: 28.11.16 19:46 | Поместил: muxacb | Размер: 759.06 KB | Скачали: 0 Платформа: Kомпас Рб:
2
Курсовий проект - Розрахунок кожухотрубного теплообмінника 900ТПГ-1,6-М1/20Г-7,5-Т-1-У з плаваючою головкою КП Курсовий проект - Розрахунок кожухотрубного теплообмінника 900ТПГ-1,6-М1/20Г-7,5-Т-1-У з плаваючою головкою | Год выпуска: 2014
НУВГП. Даний курсовий проект являє собою комплекс розрахунково-графічних робіт, з конструювання та розрахунку основних частин теплообмінника і підбору допоміжного обладнання до нього для проведення технологічних процесів у хімічній промисловості зі збереженням енергетичних ресурсів. Спроектований на підставі розрахунків і підборів мій теплообмінний апарат дозволяє проводити необхідні процеси з заданими параметрами без зайвих економічних втрат. В ході проведення проектних і розрахункових робіт ( конструктивний розрахунок, гідравлічний розрахунок, розрахунок на міцність) обрані конструктивні одиниці , підтверджена механічна надійність, економічно-обрунтований вибір( матеріал труб, довжина і т.д.), конструктивна досконалість робить даний апарат незамінним. 2 аркуша креслення + ПЗ.
Дата: 15.9.16 17:38 | Поместил: lovemyolya21 | Размер: 612.03 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
2
1 2 3 Далее »

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.