Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


Иностранные чертежи » Казахстан : Дипломные и курсовые работы : Архитектура : Здания социально-бытового назначения : Дипломдық жоба - Ақтөбе қаласындағы демалыс үйі

Дипломдық жоба - Ақтөбе қаласындағы демалыс үйі

| Рб:
7
| Платформа: AutoCad | Поместил: dzonik | Дата: 20.11.22 05:15 | Год выпуска: 2022 | Размер: 1.85 MB | Скачали: 1
Коротко о файле: Атырау Мұнай және газ университеті / "Құрылыс" кафедрасы / Демалыс үйінің ғимаратын салу жобасы. / Құрамы: 9 парақ сызбалар (бас жоспар, еден жоспарлары, кесулер, түйіндер, металл конструкциялар, техкарта, құрылыс жоспары, желілік диаграмма) + түсіндірме жазба (66 бет).
Дипломдық жоба - Ақтөбе қаласындағы демалыс үйі

Мазмұны 
I. Сәулеттік-құрылыстық бөлім     
1.1. Кіріспе    
1.1.2. Бас жоспар            
1.1.3. Техника-экономикалық көрсеткіштер        
1.1.4. Территорияны абаттандыру  
1.2. Көлемдік-жоспарлық шешім        
1.3. Ішкі әрлеу                
1.4. Ғимараттың ішкі әрлеуі  
1.5. Құралымдық шешім         
1.6. Инженерлік жабдықтау      
1.6.1. Жылыту, желдету және  кондиционирлеу    
1.6.2. Сумен жабдықтау  
1.6.3. Кәріз жүйесі    
1.6.4. Телефон және   радиомен жабдықтау   
1.6.5. Электрмен жабдықтау 
1.7. Шаралар      
1.7.1. Өртке қарсы шаралар              
1.7.2. Қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар 
1.8. Жылутехникалық есептеулер  
II. Есептік-құралыфмдық бөлім     
2.1. Негіздер және іргетастар 
2.1.1. Инженерлік геологиялық жағдай   
2.1.2. Іргетас типі параметрлерін анықтау  . (I нұсқа - құйма)  
2.1.3. Деформация бойынша негізді есептеу шартын сақтауды тексеру   
2.1.4. Бағаналық іргетасты құралымдау      
2.1.5. Шөгуді анықтау    
2.1.6. II нұсқа- құрама   
2.1.7. Шөгулерді анықтау 
2.2. Шарнирсіз дөңгелек жартылай арканың беріктігі мен тұрақтығыны тексеру 
III. Өндірістік-экономикалық бөлім   
3.1. Кіріспе   
3.2 Оржолдарды өңдеу кезінде топырақ көлемін анықтау  
3.3. Құрылыстық бас жоспарды жобалау                   
3.3.1. Көтерілетін жүк бөліктері ведомосы    
3.3.2. Құрылыс машиналары мен құралдары және объекті бойынша кіші механикаландыру құралдарының қажеттілігін есептеу  
3.4. Жұмыс өндірісі бойынша нұсқаулар 
3.4.1. Тиеу-түсіру жұмыстары        
3.4.2. Жер жұмыстары 
3.4.3. Оржолдарды өңдеу… 
3.4.4. Құйма участкелерді орнату          
3.4.5. Куподыф монтаждау 
3.4.6. Бағаналар мен аркалықтарды монтаждау 
3.4.7. Баспалдақ сатысы мен баспалдақ алаңдарын монтаждау  
3.4.8. Жабын және аралық жабынды орнату   
3.4.9. Шатырды орнату   
3.4.10. Ойықтарды толтыру  
3.4.11. Қабырғаларды түсқағазбен желімдеу 
3.4.12. Беттерді бояу технологиясы  
3.4.13. Қаптау жұмыстары технологияс 
3.4.14. Керамикалық плиткалардан еден құру   
3.4.15 Қыс мезгілінде топырақты өңдеу       
3.4.16. Қыс мезгілінде бетондау технологиясы   
3.5. Техникалық қауіпсіздік бойынша нұсқаулар 
3.5.1. Құрылыс алаңын, жұмыс участкесін және жұмыс орындарын ұйымдастыу 
3.5.2. Электрлік пісіру  және газ жалынды жұмыстар      
3.5.3. Тиеу –түсіру жұмыстары    
3.5.4. Жер жұмыстары 
3.5.5. Бетон және тімербетон жұмыстары  
3.5.6. Монтаждық жұмыстар 
3.6. КБ-100.3 монтаждық кранын орналастыру 
3.6.1. Кранның әсер ету аймағын анықтау 
3.7. Уақытша жолдарды орнату 
3.8.  Негізгі ҚМЖ өндірісі әдістері    
3.9. Құрылыс участкесі санын анықтау      
3.10. Инвентарлық ғимараттар типтерін және қажеттілігін  есептеу 
3.11. Қоймалық шаруашлықыты ұйымдастыру  
3.12. Уақытша электрмен жабдықтау      
3.13. Құрылыс алаңын уақытша сумен жабдықтау 
3.14. Диспетчерлік байланыс 
3.17. ҚБЖ техника-экономикалық көрсеткіштері 
3.18. Құрылыстық бас жоспар бойынша нұсқаулықтар 
3.19. Құрылыс экономикасы  
4. Екбекті қорғау  
Қорытынды 
5. Әдебиетте 

Ғимарат 2 қабатты, жоспарда - дөңгелек, шеткі өстері бойынша өлшемдері    33500мм, 
Салыстырмалы биіктік белгісі ретінде  0.000  бірінші қабат денеі алынған, ол абсолютті  861.61 белгісіне сәйкес келеді. 
Жоспарлау шешімінің ерекшелігі болып екі деңгейде жасалған әмбебап залды айтуға болады.  
Ғимаратта келушілер арналған және тауарлар қабылдауға арналған бөлек кіру есіктері бар.  
Жоспарлық шешім бойынша  келесі бөлмелер топтамалары қарастырылған: 
- келушілерге арналған бөлмелер;
- өндірістік бөлмелер;
- әкімшіліктік-тұрмыстық бөлмелер. 
Келушілерге арналған бөлмелер: әмбебап зал, киім тапсыру бөлмесі бар вестибюль, ас қабылдау залы, жуыну бөлмесі, санитарлық түйін, жаттығзу залы, кружок залдары,  абонементтік, оқу залы.
Өндірістік бөлмелер: тиеу түсәру бөлмесі, салқын цех, ет цехы, көкөністер цехы, тарату, ас уй мен ас қаблдау бөлмесінің ыдыс жуу орындары.   
Әкімшіліктік-тұрмыстық бөлмелер: директор кабинеті және әдістемелік кабинет, персонал бөлмесі, жаттықтырушы бөлмесі, әртістік бөлме, костюмдық бөлме, жабықтар мен жиһаздарды қоймалау бөлмелері. 
 Бқлардан басқа келесі бөлмелер қарастырылған: 
- кіре берістік тамбур, балкон және екінші қабатты байланыстыратын баспалдақ торы <2>.

Сыртқы қоршау ретінде үш қабатты металл панелдер В качестве  «Маяк-ЛТД» қолданылған.  
Іргетастар – құрамалы, құймалы.
Баспалдақтар  – құрама темірбетонды.
Купол – металл.
Рама – металл.
Жабын – үш қабатты металл панель.
Есік алды – құймалы.
Қабырғалар  – ілмелі үш қабатты металл панельдер. 

Қабат саны   2
Құрылыс ауданы -778,9м2
Құрылыс көлемі  -5763,8 м3
Жалпы ауданы  -989,2м2

ҚОРЫТЫНДЫ
Құрылыс  үшін алаңды таңдау  инженерлік -геологиялық жағдай мен ғимараттың сенімділігін қамтамасыз етуді ескеріп  таңдап алынған.  
Құрылыс жобасы  Қазақстан Республикасының қолданыстағы  ноомативтік құжаттарына сай өңделген.   
Жобада экологиялық жағынан мейлінше қауіпсіз материалдар мен құралдар, монтаждау кезінде жеңіл және тиімді материалдар қолданылған, ол құрылыстың мерзімін мейлінше қысқартады және құрылыс құныны азайтады. 
Жоба экологиялық, санитарлық гигиеналық, өртке қарсы және басқа да қолданыстағы талаптарға сай, сонымен қатар нормалар мен ережелерге сәйкес  жобаланған, және объектіні пайдалану кезінде адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіпсіз және тиімді жағдайды қамтамасыз етуге жобаланған.  
 Дипломдық жұмыстың сәулеттік-құрылыстық бөлімі өңдерлген құрылыстық жоспарлық шешімдерден тұрады. 
Есептік-құралымдық бөлімде құрылыс құралымдарының есептік есептеулері жүргізілген. 
 Дипломдық жұмыстың өндірістік-экономикалық  бөлімінде ғимаратты тұрғызу технологиясы, құрылысты ұйымдастыру, күнтізбелік жоспарды құру, ұйымдастырудың мейлінше тиімді жолдарын таңдау, локальды және топтама сметалық есептеулер, жобаның техникалық экономикалық көрсеткіштері келтірілген. 
Экономикалық бөлім  есептеулері ағымдағы жыл бағасына сәйкес есептелінген.  
Еңбекті қорғау бөлімінде жұмысшылардың өмірі мен денсаудығына қауіпсізлікті құру үшін шараларды ұйымдастыру және іске асыру қарастырылған. 
Дипломдық жұмыс Қазақстан Республикасының құрылыстық нормалық құжаттарына сәйкес орындалған. 
Құрылыстық көлем: Vстр = 5763.8   м3; 
Жалпы пайдалы аудан: Sобщ = 989.2 м2;
Сметалық құны:  543 434  000 тнг;
Ғимараттың  1 м3 құны  224 885 тнг/м3;
Ғимараттың  1 м2  пайдалы ауданының құны: 545 000  тнг/м2
Құрылыстық нормативтік ұзақтығы:   170  күн.
Құрылыстың нақты ұзақтығы:   145   күн
Жұмысшылардың ең жоғарғы саны – 22
Жұмысшылардың орташа саны -10


Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.