Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:


Иностранные чертежи » Казахстан : Дипломные и курсовые работы : Архитектура : Здания социально-бытового назначения : Дипломдық жоба - Атырау қаласындағы кеңсе ғимараты

Дипломдық жоба - Атырау қаласындағы кеңсе ғимараты

| Рб:
4
| Платформа: AutoCad | Поместил: dzonik | Дата: 20.11.22 05:27 | Год выпуска: 2022 | Размер: 1.12 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: Атырау Мұнай және газ университеті / "Құрылыс" кафедрасы / Строительство офисного здания 2 этажа / Құрамы: 7 сурет парағы (бас жоспар, еден жоспарлары, кесулер, түйіндер, құрылыс сызбалары, Технологиялық карта, желілік график, қасбет - JPEG-тегі сурет) + түсіндірме жазба (82 бет).
Дипломдық жоба - Атырау қаласындағы кеңсе ғимараты

МАЗМҰНЫ                                               
КІРІСПЕ  6
І.  СӘУЛЕТТІК-ҚҰРЫЛЫСТЫҚ БӨЛІМ 
1.1    Жобалауға берілген мәліметтер 
1.1.1 Құрылыс орны жзәне құрылыс аумағының сипаттамасы  
1.1.2     Жел және қар жүктемелері. Есептік температура. Топырақтың қату тереңдігі. Аймақтық сейсмотұрақтылығы. 
1.1.3. Топырақ және жер асты суларының  негізгі мәліметтері 
1.1.4. Қолданыстағы айналмалы жолдар, жер асты суларын тазалау үймереттері    
1.2.    Жобалау нұсқалары 
1.2.1 Нұсқаларды қысқаша сипаттамасы 
1.2.2 Салыстырмалы нұсқалардың техника экономикалық және көлемдік жоспарлық көрсеткіштері  
1.2.3 Таңдалған нұсқаның артықшылықтары мен кемшіліктерінің  нәтижелері   
1.3    Бас жоспар 
1.3.1 Құрылыс участкесінің қысқаша сипаттамасы  
1.3.2 Алаңда ғимаратар мен үймереттерді орналастыру 
1.3.3.     Абаттандыру  
1.3.4 Алаңішілік инженерлік коммуникациялар  
1.3.5    Бас жоспар бойынша техника –экономикалық көрсеткіштер 
1.4 Технологиялық шешім  
1.4.1. Технологялық процестің қысқаша сипаттамасы  
1.4.2. Өндірістік бөлмелер мен технологиялық  жабдықтарды есептеу 
1.5 Көлемдік-жоспарлық  және сәулеттік-көркемдік шешім  
1.5.1 Көлемдік-жоспарлық шешім 
1.5.2 Бөлмелердегі температуралық-ылғалдық тәртіп, ішкі ортаның агрессивті деңгейі  
1.5.3 Жасанды желдету  
1.5.4  Эвакуациялау, жарықтандыру есебі 
1.5.6 Ғимарат бойынша техникалық экономикалық көрсеткіштер 
1.6. Ғимараттың құралымдық шешімі  
1.6.1. Көтеруші және қоршау құралымдарының, технико экономикалық негіздеудің сипаттамалары  
1.6.2  Өртке қарсы айырымдар, өртке төзімділік дәрежесін қамтамасыз ететін  шаралар
1.7 Санитарлық-техникалық және инженерлік жабдықтар 
1.7.1 Жылу- газ және суменжабдықтау жүйесі 
1.7.2 Желдету және кәріздер 
1.7.3 Энергетикалық және жарықтандыру қондырғылары 
1.7.4 Өрттік дабыл, автоматтық өрт сөндіру жүйесі 
ІІ. ЕСЕПТІК-ҚҰРАЛЫМДЫҚ БӨЛІМ 
2.1 Торды есептеу 
2.1.1 Торға түсетін жүктемелер жинағы  
2.1.2 Тордың қимасын таңдауды орындаймыз 
2.1.3 Итарқалық балканының майысуын анықтау және қажетті мәнмен салыстыру  
2.2 Итарқалық жүйені есептеу 
2.2.1 Итарқалық жүйеге түсетін жүктемелер жинағы  
2.2.2 Есептік сұлбаның геометриялық сипаттамасы  
2.2.4. Итарқалық балканың майысуын есептеу және қажетті шамамен салыстыру 
2.3 Іргетастар мен негіздер 
2.3.1 Есептік қимадағы негізге әсер ететін жүктемелер жинағы  
2.3.2  Іргетас табанының орналасу тереңдігін таңдау 
2.3.3 Іргетас  табанының өлшемдерін таңдау  
2.3.4   1-1 қимасындағы таспалы іргетастың енін есептеу 
2.3.7 Негіздің шектік қажетті шөгуін анықтау 
ІІІ. ӨНДІРІСТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 
3.1 Құрылыс өндіпісінің технологиясы 
3.1.1 Жер жұмыстары  процесстері  
3.1.2 Топырақты өңдеу. 
3.1.3 Іргетастарды орналастыру  
3.1.4 Кірпіш қабрғаларын орналастыру  
3.1.5 Құрама аралық жабын тақталарын орналастыру 
3.1.6  Аралық жабын участкелерін құру  
3.1.7 Шатырды орналастыру  
3.1.8 Әрлеу жұмыстары  
3.1.9 Қыс мезгілінде орындалатын жұмыстар  
3.1.10    Қоршаған ортаны қорғау  
3.2  Құрылыс өндірісін ұйымдастыру  
3.2.1 Күнтізбелік жоспарды негіздеу 
3.2.3 Уақытша ғимараттарды есептеу  
3.2.4   Қоймалар аудандарын есептеу  
3.2.5 Уақытша сумен жабдықтауды есептеу  
3.3 Құрылыс экономикасы  
ІV. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ  
ҚОРЫТЫНДЫ  
ҚОЛДАНЫЛҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР 

Әкімшілік ғимараты  Атырау қаласының Жанболат көшесінде орнласқан.  Жобаланған әкімшілік ғимаратының жақын маңында сауда орталыңы және болшақтағы парк жоспарланған.    
Құралыстың қызыл сызығы қалыптасқан  және усадьбалық типтегі үйді көрсетеді. Жер бедері   – тегіс. 

Ғимарат бір көлемде жобаланған. Жоспарда күрделі пішінді, қиындаьтылған кескін қасбеттегі және негізгі қасбеттегі қисықсызықты элементтерге байланысты болып тұр.  Өстері бойынша өлшемдері  12600 және 17100мм. Ғимаратқа кіру  барлық жағынан қарастырылған, көше жағынан ғимаратқа кіру  қисық сызықты кескінді парапетті алдыңғы есікпен байланыстырылған. Ғимараттық көлемдік жоспарлық  шешімі қызметтік қолданылу аясына сай қабылданған.  
Барлық бөлмелер келесідей болып бөлінген:  
- тұрақтар, қоймалар, техникалық бөлмелер – техникалық қабатта; 
- дүкен, абономенттік бөлім, асхана – бірінші қабат; 
- әкімшілік кабинеттері  – екінші қабат; 
- демалу бөлмесі, кеңесу жиналыс бөлмелері  – мансардтық қабат. 
Бөлмелерді жайғастыру технологиялық тәуелділіктегі жүретін маршрутты мейлінше қысқарту мақсатында  жобаланған.  Кейбір бөлмелерде қосымша аралық қабырғалар қарастырылған. Барлық бөлмелер көбінесе тіктқртбұрышты пішінді, ал аралық жабын тақталарын тіреу ғимараттың бойлық қабырғаларына жобаланған; мұндай шешім жобалаудың икемділігін арттырады, яғни технологиялық үдірістерді өзгертуге мүмкіндік береді.      

Көтеруші және қоршау құралымдарының мінездемелері:

№ р.н.

Құралым атаулары

Материал, қолданылуы

Таңдау негізі

1

Іргетастар

Іргетас блоктары мен тақталарынан құрама   МЕСТ 13580-85 МЕСТ 13579-78

Технологиялық, үлкен жүктемелермен салыстырғанда

 

2

 

Аралық жабын

Темірбетонды құрама

Серия 1.038.I-I,в.I

Монтаждауда жеңіл

Құйма МЕСТ 25485

Қима пішінің стандарттан өзгешелігі

3

Перемычки

Темірбетонды құрама

Серия 1.141.I-I9,с.85

 Монтаждауда жеңіл

4

Баспалдақ сатысы

Құрама темірбетоннан  МЕСТ 9818-95

Монтаждауда жеңіл

5

Сыртқы қабырлары

Кірпіштен кірпіштік сылақтаумен  М-75 2-ші қалау категориясы

Қалау кезіндегі жеңілдік, қабырға геометриясы бойынша ыңғайлы 

6

Ішкі қабырғалар

Кірпіштен кірпіштік М-75  2-ші қалау категориясы

Қалау кезіндегі жеңілдік, қабырға геометриясы бойынша ыңғайлы 

7

Аралық қабырғалар

Кірпіштен кірпіштік  М-75 және   2-төмен

Тапсырысшының гипсті картонды аралық жабыннан бас тартуы

8

Шатыр

Метал черепица

МЕСТ 19904-90

Эстетикалық түр, материалдың арзандығы, қарапайым тор 

9

Терезе, витраждар

Металлопластикалық

Эстетикалық, пайдалану кезіндегі қолайлылығы

10

Есіктер

Металлопластикалық

Эстетикалық, пайдалану кезіндегі қолайлылығы

Ғимарат бойынша техникалық экономикалық көрсеткіштер :

№ р н

Атаулары

Көрсеткіш

1

Құрылыстық көлем  м3

3110,7

2

Құрылыс алаңы  м2

295,72

3

Негізгі қолданылатын аудан  м2

609,6

4

Пайдалы аудан  м2

317,55

5

К1= Негізгі қолданылатын аудан  м2

                      Пайдалы аудан  м2

0,53

6

К2=      Құрылыстық көлем , м3              .

Негізгі қолданылатын аудан  м2

5,1

ҚОРЫТЫНДЫ 
Құрылыс  үшін алаңды таңдау  инженерлік -геологиялық жағдай мен ғимараттың сенімділігін қамтамасыз етуді ескеріп  таңдап алынған.  
Құрылыс жобасы  Қазақстан Республикасының қолданыстағы  ноомативтік құжаттарына сай өңделген.   
Жобада экологиялық жағынан мейлінше қауіпсіз материалдар мен құралдар, монтаждау кезінде жеңіл және тиімді материалдар қолданылған, ол құрылыстың мерзімін мейлінше қысқартады және құрылыс құныны азайтады. 
Жоба экологиялық, санитарлық гигиеналық, өртке қарсы және басқа да қолданыстағы талаптарға сай, сонымен қатар нормалар мен ережелерге сәйкес  жобаланған, және объектіні пайдалану кезінде адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіпсіз және тиімді жағдайды қамтамасыз етуге жобаланған.  
 Дипломдық жұмыстың сәулеттік-құрылыстық бөлімі өңдерлген құрылыстық жоспарлық шешімдерден тұрады. 
Есептік-құралымдық бөлімде құрылыс құралымдарының есептік есептеулері жүргізілген. 
 Дипломдық жұмыстың өндірістік-экономикалық  бөлімінде ғимаратты тұрғызу технологиясы, құрылысты ұйымдастыру, күнтізбелік жоспарды құру, ұйымдастырудың мейлінше тиімді жолдарын таңдау, локальды және топтама сметалық есептеулер, жобаның техникалық экономикалық көрсеткіштері келтірілген. 
Экономикалық бөлім  есептеулері ағымдағы жыл бағасына сәйкес есептелінген.  
Еңбекті қорғау бөлімінде жұмысшылардың өмірі мен денсаудығына қауіпсізлікті құру үшін шараларды ұйымдастыру және іске асыру қарастырылған. 
Дипломдық жұмыс Қазақстан Республикасының құрылыстық нормалық құжаттарына сәйкес орындалған. 
Құрылыстық көлем: Vстр = 3110,7  м3;
Жалпы пайдалы аудан: Sобщ = 609,6  м2;
Сметалық құны:  392 049 600  тнг;
Ғимараттың  1 м3 құны  129591  тнг/м3;
Ғимараттың  1 м2  пайдалы ауданының құны: 351 000  тнг/м2
Құрылыстық нормативтік ұзақтығы:   12 ай.
Құрылыстың нақты ұзақтығы:   12 ай
Жұмысшылардың ең жоғарғы саны – 11
Жұмысшылардың орташа саны -9


 
 


Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.