Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


Иностранные чертежи » Казахстан : Дипломные и курсовые работы : Архитектура : Здания социально-бытового назначения : Дипломдық жоба - Қарағанды қаласындағы "Пегас" қоғамдық орталығы

Дипломдық жоба - Қарағанды қаласындағы "Пегас" қоғамдық орталығы

| Рб:
7
| Платформа: Компас | Поместил: Nurila | Дата: 2.2.24 07:20 | Год выпуска: 2019 | Размер: 14.57 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: КМИУ / Сауда орталығын жобалау. / Құрамы: 9 парақ сызбалар (сәулет, конструкциялар, Технологиялық карта, құрылыс жоспары, күнтізбелік жоспар) + түсіндірме жазба.
Дипломдық жоба - Қарағанды қаласындағы "Пегас" қоғамдық орталығы

МАЗМҰНЫ
Аңдатпа үш тілде    
Кіріспе    
1 Сәулет-құрылыс бөлімі    
1.1 Құрылыс алаңының жалпы сипаттамасы    
1.2 Бас жоспар     
1.2.1 Ғимараттың технико – экономикалық көрсеткіші    
1.3 Ғимараттың жалпы мінездемесі    
1.3 Көлемдік-жобалау шешімдер
1.4 Құрылымдық шешімдер     
1.4.1 Іргетастар    
1.4.2 Ғимараттың қаңқасы    
1.4.3 Ұстын    
1.4.4 Бағаналар    
1.4.5 Жабын тақталары    
1.4.6 Керамикалық гранит    
1.4.7 Алюкобонд    
1.4.8 Эскалатор    
1.4.9 Баспалдақтар    
1.4.10 Есіктер    
1.4.11 Терезелер    
1.4.12 Едендер
1.5 Қоршау құрылымдарының жылутехникалық есебі    
1.6 Ғимараттың инженерлі жабдықтары    
1.6.1 Су және жылумен қамтамасыз ету    
1.6.2 Канализация    
1.6.3 Желдету және кондиционерлеу    
1.6.4 Электрмен жабдықтау және электр жабдықтары    
2 Есептік конструктивтік бөлім    
2.1 Бастапқы деректер    
2.2 Қабатаралық аражабынға жүктемелерді жинау    
2.3 Есептік деректер    
2.4 Жүктемелер мен күштерді анықтау
2.5 Бойлық оське қалыпты қима бойынша панель беріктігін есептеу
2.6 Көлбеу қиманың беріктігін есептеу
2.7 Екінші топтың шекті жағдайлары бойынша панельді есептеу
2.7.1 Келтірілген қиманың геометриялық сипаттамаларын анықтау
2.7.2 Арматураны тіректерге тарту кезінде алдын ала кернеудің шығындарын анықтау
2.7.3 Бойлық оське қалыпты жарықтардың пайда болуы бойынша есептеу
2.8 Жабу панелінің иілу есебі
2.9 Монтаждау ілмектерін таңдау
3 Технологиялық бөлім    
3.1 Монтаждық кранды таңдау    
3.2 мұнаралық кран кб-571б    
3.3.КАМАЗ – 65115 самосвалы    
3.4 Қазаншұңқырдағы топырақты игеруге арналған технологиялық карта    
3.5 Құрылыс процесін ұйымдастыру және технологиясы    
3.6 Жер жұмыстарының көлемін анықтау    
3.6.1 Жер жұмыстарын жүргізуге арналған машиналар мен механизмдерді таңдау    
3.6.2 Топырақты тасымалдауға арналған автосамосвал маркасын таңдау    
3.6.3 Кенжарды жобалау және экскаватордың пайдалану өнімділігін есептеу    
3.6.4 Жер жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы    
3.6.5 Еңбек шығындарының калькуляциясы    
3.6.6 Орындалған жұмыстарды бақылау және сапасы    
3.6.7 Материалдық-техникалық ресурстар    
4 Құрылыс өндірісін ұйымдастыру бөлімі    
4.1 Құрылыстың күнтізбелік жоспары    
4.1.1 Күнтізбелік кестедегі жұмыстарды ұйымдастыру және өзара байланыстыру    
4.1.2 Құрылыс жұмыстарының көлемі    
4.1.3 Жұмысшылардың қозғалыс графигінің тиімділігін сипаттайтын коэффициенттерді анықтау    
4.1.4 Қауіпті аймақ радиусын есептеу
4.2 Еңбек шығындарының калькуляциясы
4.3 Жұмыстардың күнтізбелік өндірісінің есебі
4.4 Құрылыс жобасы бойынша қабылданған шешімдердің сипаттамасы
4.4.1 Уақытша ғимараттар мен құрылыстардың қажетті санын есептеу
4.4.2 Қоймалаудың ашық алаңдарын есептеу
4.4.3 Уақытша сумен жабдықтауды есептеу
4.4.4 Уақытша электрмен жабдықтауды есептеу
4.4.5 Құрылыс жоспарының техникалық-экономикалық көрсеткіштері    
5 Экономикалық бөлім    
5.1 Сметалардың тағайындалуы    
5.2 Сметалардың түрлері    
5.3 Техника – экономикалық көрсеткіш    
5.4 Нысандық смета    
5.5 Локалды-ресурсты смета    
6 Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі бөлімі    
6.1 Қоршаған ортаны және еңбекті қорғау
6.1.1 Құрылыс сипаттамасы    
6.1.2 Негізгі қауіптілік және зияндылық сипаттамасы
6.1.3 Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы 
6.1.4 Кәсіптік аурулар және улану факторлары
6.1.5 Өндірістік жарықтандыру
6.1.6 Құрылыс кезіндегі техника қауіпсіздігі
6.1.7 Бетондау жұмыстары кезіндегі техника қауіпсіздігі
6.1.8 Шатыр жұмыстары кезіндегі техника қауіпсізді
6.1.9 Машиналармен механизмдерді пайдаланған кездегі техника қауіпсіздігі
6.1.10 Ғимаратты тұрғызуда қолданылатын электрлік қауіпсіздік
6.1.11 Құрылыс алаңы аймағындағы транспорттық және адамдар қозғалысының қауіпсіздігі
6.1.12 Қысыммен жұмыс істейтін қондырғылар мен түтіктерді пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі 
6.1.13 Дәнекерлеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары
6.2 Қоршаған ортаны қорғау
6.2.1 Глобалды экологиялық мәселелер
6.2.2 Ұлттық экологиялық мәселелер
6.2.3 Қоршаған ортаны қорғаудағы құрылыстың рөлі
6.2.4 Табиғатты қорғау шаралары
6.3 Өртке қарсы іс шаралар
6.3.1 Күзет – өртке қарсы сигнализация 
6.3.2 Материалдарды және заттарды сақтағандағы өрт қауіпсіздігі
6.3.3 Құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізу кезіндегі өрт қауіпсіздігі шаралары
6.3.4 Электрмен дәнекерлеу және басқа өрт тудыратын жұмыстар кезіндегі өрт қауіпсіздігі шаралары    
Қорытынды    
Пайданылған  әдебиеттер тізімі    

ҚОРЫТЫНДЫ
«Қарағанды қ. «Пегас» қоғамдық орталық» дипломдық жұмысы Қазақстан Республикасының Құрылыс нормалар мен ережелеріне сәйке жазылған.
Дипломдық жұмыста істеленген іс-шаралар келесі: көлімдік-жоспарлық және конструктарлық шешімдер, бас жоспар жобаланған, қоршау конструкцияларының жылу-техникалық есебі жасалған. Ғимараттың жеке конструктивтік элементерінің есебі жасалған, яғни ұстындар мен қаттылық диафрагмасы мономах бағдарламасында есептеп жобаланды. Ғимараттың құрастыру және төбе жабын жұмыстары технологиялық картада жобаланған. 
Бұл дипломдық жұмыста келесі шарттарға сәйкес: экологиялық, санитарлы-гигиеналық, өртке қарсы және басқада шарттар, ережелеріне және нормаларына сай орындалған. Осы жобаланған нысан өмірге және денсаулыққа оптималды, қауіпсіз эксплуатациясын  қамтамассыз етеді.
 


Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.