Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Будівництво : Технологія будівельних матеріалів : Курсовий проект - Цех умовно ефективної силікатної цегли

Курсовий проект - Цех умовно ефективної силікатної цегли

| Рб:
1
| Платформа: AutoCad | Поместил: mukola2112 | Дата: 12.11.18 09:34 | Год выпуска: 2016 | Размер: 293.46 KB | Скачали: 0
Коротко о файле: НУВГП / Кафедра технології будівельних виробів та матеріалознавства / / Основними технологічними операціями виробництва силікатної цегли за типовою технологічною схемою. Розрахунок сировинної суміші, матеріальний баланс. Вибір і технологічний розрахунок обладнання. Вибір, обгрунтування і розрахунок основного технологічного обладнання. Технологічний і теплотехнічний розрахунок автоклавів/ Склад: 1 лист креслення + ПЗ
Курсовий проект - Цех умовно ефективної силікатної цегли

Силікатну цеглу виготовляються способом пресування зволоженої суміші з кремнеземистих матеріалів та вапна або інших вапноуміщуючих в'яжучих із застосуванням добавок або без них з подальшим твердінням під дією пари в автоклаві. Її слід застосовувати в кам'яних і армокам'яних конст¬рукціях будинків і споруд цивільного, промислового та сільськогосподар¬ського призначення.
Для виготовлення виробів застосовують:
- вапно за ГОСТ 9179;
- пісок для виробництва силікатної цегли за ДСТУ Б В.2.7-32
- залізний сурик за ГОСТ 8135.
В якості в’яжучої речовини використовуємо вапняно-кремнеземисте в’яжуче. Оптимальний склад в’яжучого: вапно – 50%; кремнезем –50%. В якості зв’язуючого компоненту використовуємо вапно, яке повинно відповідати технічним вимогам згідно ДСТУ БВ.2.7.-90-99, “Вапно будівельне”. До вапна ставлять слідуючи вимоги:
- ступінь дисперсності порошкоподібного вапна повинен бути таким, щоб при просіюванні його через сито №02 і №008 за ГОСТ 6613 проходило відповідно не менше 98,5% і 85% маси проби, що просіюється;
- вологість гідратного вапна не повинна перевищувати 5%;
- вміст гідратної води у негашеному вапні не повинен бути 2%;
В якості кремнеземистого компоненту застосовуємо пісок, якість якого характеризується згідно ДСТУ 21.-1-80. Він повинен містити SiO2 (загальний) не менше 75%, слюди – не більше 0,5%, мулистих та глинистих домішок – не більше 3%, питома поверхня повинна бути більшою або рівною 1200 см2/г. У піску, що застосовується для виготовлення виробів, не повинні вміщуватись каменисті включення розміром більше 6 мм, а також різні органічні домішки ДСТУ БВ.2. 7.-92.

Зміст:
Вступ 3
1. Характеристика асортименту, вимоги до сировини і готової продукції 5
Сировина для виготовлення силікатної цегли 5
Основні параметри та розміри цегли 5
Технічні вимоги 6
2. Обґрунтування технології виробництва, технологічна схема 9
3. Розрахунок сировинної суміші, матеріальний баланс 11
Розрахунок сировинної суміші 11
Матеріальний баланс 12
4. Режим роботи виробничих підрозділів 15
5. Вибір та технологічний розрахунок обладнання 16
5.1. Розрахунок кар’єру 16
5.2. Розрахунок складів сировини 16
5.3. Склад готової продукції 18
5.4. Вибір, обґрунтування і розрахунок основного технологічного обладнання 19
5.5. Вибір транспортного обладнання 24
6. Технологічні та теплотехнічні розрахунки теплових агрегатів 25
6.1. Визначення температури в силосах 25
6.2. Технологічний та теплотехнічний розрахунок автоклавів 25
6.3. Розрахунок котлоагрегату 28
7. Заходи охорони праці, екологічної безпеки 32
8. Основні техніко-економічні показники виробництва 33
Використана література 34
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.