Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Інженерні системи : Газопостачання : Дипломний проект (коледж) - Проектування і газифікація систем газопостачання села Гуничи

Дипломний проект (коледж) - Проектування і газифікація систем газопостачання села Гуничи

| Рб:
3
| Платформа: AutoCad | Поместил: DimaPuzovikov | Дата: 25.11.18 23:42 | Год выпуска: 2018 | Размер: 1.31 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ЖАТК / В дипломному проекті запроектовано одноступеневу систему газопостачання населеного пункту природним газом середнього тиску поліетиленовими трубами. В розрахунково-технологічній частині проведено розрахунок витрати природного газу за категоріями споживачів, проведено гідравлічний розрахунок газопроводів високого, середнього і низького тисків, визначено діаметри труб, підібрана регулююча і запірна арматура. В експлуатаційній частині розглянуто питання періодичності обслуговування системи газопостачання населеного пункту, визначено чисельність експлуатаційного персоналу / Склад: 3 аркуші формату (А1) + 1 аркуш формату (А0) (схеми газопроводів населеного пункту, проект газифікації житлового будинку, маршрутні карти, функціональні схеми автоматики газовикористовуючих приладів) + ПЗ
Дипломний проект (коледж) - Проектування і газифікація систем газопостачання  села Гуничи

ЗМІСТ:
Вступ
1.Загальна частина
1.1Вихідні дані, опис проектованих об’єктів
2.Розрахункова частина
2.1 Загальні положення по підрахунках витрат газу
2.2 Розрахунок газопостачання
2.2.1 Визначення кількості жителів
2.2.2 Втрати газу на комунально - побутові потреби
2.2.3 Витрати газу на потреби теплопостачання
2.2.4 Витрати газу на потреби сільськогосподарських і промислових підприємств
2.2.5 Розрахункові витрати
2.3 Системи газопостачання
2.3.1 Вибір і обґрунтування систем газопостачання
2.3.2 Визначення оптимальної кількості КБРТ
2.4 Гідравлічний розрахунок газопроводів
2.4.1 Газопроводи середнього тиску
2.5. Гідравлічний розрахунок мереж високого тиску
2.6 Гідравлічний розрахунок дворових і внутрішньо-будинкових газопроводів низького тиску
2.7.Влаштування газового обладнання
2.8. Підбір та обґрунтування обладнання ГРП
2.9. Відвід продуктів згорання
3. Експлуатаційна частина
3.1 Введення в експлуатацію систем газопостачання
3.2 Розрахунок чисельності експлуатаційного персоналу, організація газової служби
3.3 Організація обслуговування газопроводів, споруд на них та газового обладнання на зовнішніх газопроводах
3.4 Технологічна карта
3.5 Маршрутна карта
3.6 Періодичність обслуговування систем газопостачання природнім і зрідженим газом
3.7 Графік обслуговування закріпленої ділянки газового господарства
3.8 Оцінка технологічного стану газопроводів
3.9 Оцінка герметичності газопроводів
3.10 Експлуатація будинкового регулятора РДГС-10 і його основні несправності
3.11 Відвід продуктів спалювання
4. Економічна частина
4.1 Розрахунок капітальних вкладень у газопровід
4.2 Визначення експлуатаційних витрат, прибутку, рентабельності
та терміну окупності
4.3 Визначення собівартості, прибутку, рентабельності та терміну окупності
5. Охорона праці
5.1 Охорона праці в газовому господарстві
5.2 Індивідуальні засоби захисту
5.3 Розробка інструкції з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт
6. Захист навколишнього середовища
6.1 Загальні положення впливу на навколишнє середовище
6.2 Природоохоронні заходи під час проведення будівельних робіт
7. Енергозбереження
7.1Енергоресурсозбереження при експлуатації систем газопостачання
7.2 Економія енергоресурсів при експлуатації газового обладнання в житловому будинку
ВИСНОВКИ
СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ:
Провівши дипломне проектування та проаналізувавши результати можна зробити певні висновки: 1. В першому розділі проекту приведена характеристика сільського населеного пункту, вказано кліматичні дані, обґрунтовано необхідність газифікації природним газом, вибрано систему газопостачання, матеріал для будівництва газопроводів.
2. В другому розділі проекту проведено розрахунок витрати газу за категоріями споживачів, проведено гідравлічний розрахунок підвідних газопроводів високого тиску другої категорії, гідравлічний розрахунок вуличних газопроводів середнього тиску, дворових і внутрішньо будинкових газопроводів низького тиску, проведено підбір обладнання для ШРП, підбір і обґрунтування газовикористовуючого обладнання в житлових будинках і на підприємствах.
3. В третьому розділі проекту висвітлено завдання і структуру газової служби на селі, послідовність і нормативну та технічну документацію, яка необхідна при прийнятті закінченого будівництвом об’єкту газифікації в експлуатацію, перелік робіт які будуть проводитись при експлуатації об’єкта. Визначено загальну кількість експлуатаційного персоналу і його склад, розроблено графік обслуговування газопроводів і устаткування, обґрунтовано фрагмент маршрутної карти.
4. В четвертому розділі проведено економічний аналіз об’єкту газифікації. Визначено вартість газопроводу і споруд та техніко-економічні показники газифікації населеного пункту.
5. В п’ятому розділі проекту висвітлено питання охорони праці при експлуатації систем газопостачання, розроблено інструкцію по техніці безпеки при проведенні газонебезпечних робіт, проведено розрахунок блискавко захисту.
6. В шостому розділі проекту висвітлено питання захисту навколишнього середовища під час проведення будівельно-монтажних робіт та при експлуатації газопроводів і устаткування.
7. В сьомому розділі проекту висвітлено питання енергозбереження в зв’язку з малими запасами відновлюваних джерел енергії.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.