Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Інженерні системи : Водопостачання та каналізація : Курсовий проект - Очистка побутових стічних вод

Курсовий проект - Очистка побутових стічних вод

| Рб:
1
| Платформа: AutoCad | Поместил: slavtori | Дата: 26.3.19 09:06 | Год выпуска: 2018 | Размер: 563.57 KB | Скачали: 0
Коротко о файле: ХНУМГ імені О.М.БЕКЕТОВА / Кафедра ВВ і ОВ / з дисципліни: «Очистка побутових стічних вод»/ Склад: 1 лист креслення + ПЗ.
Курсовий проект - Очистка побутових стічних вод

Зміст
1. Завдання для виконання курсового проекту 
1.1 Вихідні дані для проектування 
1.2 Склад і обсяг курсової роботи 
2. Склад стічних вод. Умови і розрахунок їх випуску у водойми після очищення 
2.1 Визначення витрат стічних вод 
2.2 Визначення концентрацій забруднень 
2.3 Обчислення приведеного числа мешканців  
2.4 Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод 
2.4.1 Нормативи якості води водоймища 
2.4.2 Розрахунок коефіцієнта змішування води водойми зі стічними водами 
2.4.3 Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод за загальносанітарними показниками шкідливості 
2.4.4 Визначення ступеня очищення за розчиненим у воді киснем  
2.4.5 Вибір методу очищення і схеми очисної станції 
3. Розрахунок споруд механічної очистки стічних вод  
3.1 Приймальна камера  
3.2 Грати 
3.2.1 Розрахунок каналів і лотків  
3.2.2 Розрахунок грат типу МГ 
3.2.3 Розрахунок грат типу СУ 
3.3 Піскоуловлювачі  
3.4 Піскові бункери  
3.5 Пристрій для вимірювання витрат стічних вод 
3.6 Розрахунок первинних відстійників 
4. Розрахунок споруд біологічної очистки стічних вод 
4.1 Аеротенки – витиснювачі з регенератрами 
4.2 Розрахунок вторинних радіальних відстійників 
5. Знезараження стічних вод 
5.1 Вибір типу змішувачів 
5.2 Вибір типу контактних резервуарів 
6. Розрахунок споруд для обробки осаду стічних вод 
6.1 Ущільнення надлишкового активного мулу  
6.2 Знешкодження осадів 
6.2.1 Розрахунок метантенків  
6.2.2 Розрахунок виходу біогазу та розмірів газгольдерів 
6.2.3 Мулові майданчики 
7. Компонування генплану очисної станції  
8. Побудова повздовжнього профілю руху стічних вод і осаду 
Список використаних джерел

Визначення витрат стічних вод
На очисні споруди міської каналізації надходить суміш побутових і виробничих стічних вод. Ці споруди розраховують на сумарну кількість вказаних вод.
У табл. 1.1 надані формули для визначення розрахункових витрат стічних вод відповідно до вихідних даних для проектування.

Категорія

витрат

стічних вод

Витрата стічних вод

Добова Qдоб,

м3/добу

Годинна Qгод,

м3/добу

Секундна

q, л/с

Побутові:

середні

максимальні

мінімальні

37000

 

1541,67

 

1541,67х0,66=1017,5 =51541,67 1,51=2327,92

1541,67/3,6=428,24

 

428,24х1,51=646,64

428,24х0,66=282,63

Виробничі

 4860

4860/24=202,5

202,5/3,6=56,25

Сумарні:

середні

максимальні

мінімальні

 

41860

202,5+1541,67=1744,17

2530,42

1220

 

428,24+56,25=484,49

56,25+646,64=702,89

56,25+282,63=338,88

Визначення концентрацій забруднень
Концентрації забруднень побутових стічних вод за завислими речовинами Cпоб, мг/л, й органічними забрудненнями, які виражаються їх еквівалентом БПКповн Lпоб, мг/л, визначають виходячи з питомого водовідведення:
=65 1000/250=260
=75 1000/250=300
де ас – питома кількість завислих речовин, яка дорівнює 65 г/добу на 1 мешканця;
аL – питома кількість органічних забруднень у неосвітленій рідині, що дорівнює 75 г/добу на 1 мешканця;
n – питоме середньодобове водовідведення побутових стічних вод, л/добу на 1 людину.
Середні концентрації забруднень суміші виробничих і побутових стічних вод, мг/л, що надходять на очисні споруди, визначаються за формулами:
для завислих речовин: 277,41
для БПКповн:325,54
де Cпп, Lпп – відповідно концентрація завислих речовин і значення БПКповн виробничих стічних вод, мг/л;
Qпоб, Qпп – середньодобові витрати побутових і виробничих стічних вод, м3/доб.

Обчислення приведеного числа мешканців
Приведене населення N – це сума розрахункового населення Np від міста і еквівалентного числа мешканців від промислових підприємств Nекв: 160870 мешк.


Показать все проекты по теме / метке:   Проект очисних споруд
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.