Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Інженерні системи : Водопостачання та каналізація : Дипломний проект - Водопостачання міста з розробкою схеми підготовки річкової води

Дипломний проект - Водопостачання міста з розробкою схеми підготовки річкової води

| Рб:
4
| Платформа: AutoCad | Поместил: Omelyanr | Дата: 16.12.19 02:14 | Год выпуска: 2018 | Размер: 4.22 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: КНУБА / Водопостачання та водовідведення / Склад: 5 креслень з графіками та схемами + ПЗ.
Дипломний проект - Водопостачання міста з розробкою схеми підготовки річкової води

Зміст
Вступ 
Розділ 1 Водопостачання населеного пункту 
1.1. Визначення розрахункових добових витрат води 
1.2. Визначення погодинних витрат води. 
1.3. Трасування водопровідної мережі 
1.4. Визначення місткості регулюючих споруд 
1.5. Визначення розрахункових режимів роботи водопровідних мереж та секундних витрат води. 
1.6. Визначення дорожніх витрат та вузлових відборів 
1.7. Попередній розподіл витрат води по ділянкам мережі. 
1.8. Вибір матеріалу і діаметрів труб ділянок мережі. 
1.9. Визначення втрат напору в трубах та ув'язка кілець 
1.10. Визначення вільних напорів і п'єзометричних відміток у вузлах водопровідної мережі та напору насосів 
Розділ ІІ Водозабірні споруди 
2.1. Основне нормативне положення 
2.2. Визначення водоспоживання об єкта 
2.3. Вибір джерела водопостачання 
2.4. Вибір ділянки, вишукування, вибір створу, узгодження 
2.5. Тип і принципова схема споруди 
2.6. Сміттєутримуючі, водоочисні пристрої водоприймальних споруд 
2.7. Вибір насоса 
2.8. Статичні розрахунки
2.9. Зони санітарної охорони 
2.10. Рибозахисні заходи 
Розділ ІІІ Очисні споруди водопостачання 
3.1.Визначення витрати водоочисної станції 
3.2. Вибір технологічної схеми очистки води і складу споруд 
3.3 Розрахунок споруд і обладнання реагентного господарства 
3.4. Розрахунок окремих апаратів і сполук 
3.5. Споруди для обробки промивних вод та осаду 
Розділ ІV Санітарно-технічне обладнання будівлі 
4.1.Характеристика санітарно-технічних систем об’єкта проектування 
4.2.Внутрішній водопровід холодної води (розрахунок) 
4.3.Внутрішній протипожежний водопровід (розрахунок) 
4.4.Внутрішній водопровід гарячої води (розрахунок) 
4.5.Втрати напору в квартирних лічильниках в системах (В1) та (Т3-Т4).
4.6.Система внутрішньої господарсько-побутової каналізації (К1) (розрахунок) 
4.7.Система внутрішньої дощової каналізації (К2) (розрахунок) 
4.8.Дворова мережа холодного водопроводу (В1) (розрахунок) 
4.9. Дворова мережа побутової каналізації (К1) (розрахунок) 
Розділ V Технологія будівельного виробництва 
5.1. Аналіз вихідних даних
5.2. Відомість обсягів робіт позакладанню стиків
5.3. Вибір методів виконання робіт
5.4. Визначення трудових затрат
5.5. Складання таблиці техгологічних розрахунків і побудова графіка виконання робіт
5.6. Інженерні заходи з охорони праці
5.7. Вказівки до виконання робіт
Список літератури 

Розроблено водопостачання міста з населенням 31 тис. чол., розташованого в східній частині України. Місто поділено на два райони з кількістю поверхів забудови 3 та 5 поверхів відповідно. На його території діють кілька підприємств, в тому числі: маслозавод, завод чавунного лиття та содовий завод. Добову норму водоспоживання прийнято 270-для першого району та 220 для другого л/осдоб, згідно рекомендацій ДБН.
В місті запроектовано водопровідну мережу із 3 кілець, прийнято чавунні труби діаметрами від 250 до 1300 мм.
виконано гідравлічний розрахунок для трьох розрахункових режимів: режиму максимального водоспоживання, пожежі в годину максимального водоспоживання, максимального транзиту води в башту. За результатами гідравлічного розрахунку побудовано графіки п’єзометричних напорів по контуру водопровідної мережі.
П’єзометрична лінія для режиму максимального водоспоживання побудована з урахуванням сумісної роботи насосів та мережі.
Водопостачання міста здійснюється з поверхневого джерела. Запроектовано водозабірні споруди берегового типу, суміщені з насосною станцією І підйому. У водоприймальному колодязі встановлено обертові плоскі сітки.
Насосну станцію обладнано 2 насосами і 2 резервними типу Д1600-90 з продуктивністю 1000 м3/год з напором 40 м.
Згідно отриманого завдання було розроблено схему внутрішнього санітарно-технічного обладнання будівлі водозабору. Запроектовано системи господарського водопостачання, протипожежну систему, побутова каналізація, відвід дощових вод.
Згідно завдання кафедри запроектовано водопровідні очисні споруди. Оскільки каламутність річкової води складає 80 мг/дм3, колірність 180 граду, при продуктивності станції 30000 тис. м3/доб. прийнято двоступеневу схему очищення води з горизонтальними відстійниками та контактними освітлювачами.
Здійснюється коагулювання сульфатом алюмінієм, підлуговування вапном, фторування і знезараження води хлором. На кресленні наведено висотну схему та генплан майданчику очисних споруд.
Запроектовано насосну станцію ІІ підйому. В машинній залі встановлено 3 насосів типу Д630-90а, які забезпечують водопостачання в максимальну годину і режиму пожежогасіння. За графіком сумісної роботи нічних насосів і водоводів було визначено фактичне положення п’єзометричної лінії в години максимального водоспоживання.

Вихідні дані для проектування
1. Кількість населення:
І район - 20000 осіб
ІІ район - 11000 осіб
2. Кількість поверхів забудови міста:
І район - 5
ІІ район - 3
3. Ступінь благоустрою житлової забудови (ДБН В.2.5-74:2013, табл.1):
І район - з централізованим гарячим водопостачанням
ІІ район - з ваннами та місцевими водонагрівачами
4. Кліматичний район населеного пункту (ДСТУ-Н Б.В.1.1-27) – ІІ Східний степ
5. Промислові підприємства:

Название

К-сть змін робо-ти

Оди-ниця виміру про-дукції

Кількість продукції, що випускається

Норма ви-трати води на одиницю продукції, м3

Кількість працівників

% праців-ників у гарячих цехах

% пра-цівників, що прийма-ють душ

за добу

за макс. зміну

за добу

за макс. зміну

Маслозавод

1

т

250

250

12

140

140

-

-

Чавунного лиття

3

т

400

150

22

6000

2100

60

75

Содовий

3

т

50

20

80

2300

800

60

80

6. Довжина напірних водоводів – 1,5 км
7. Відмітка поверхні землі біля насосної станції ІІ підйому - 122,0 м
8. Генплан міста (М 1:20000)
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.