Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Проектування верстатів : Дипломний проект - Розробка конструкції міні фрезерного верстата

Дипломний проект - Розробка конструкції міні фрезерного верстата

| Рб:
6
| Платформа: Компас | Поместил: Bohdan | Дата: 16.5.20 11:16 | Год выпуска: 2019 | Размер: 4.75 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ЖДТУ / В дипломній роботі виконано розробку конструкції міні фрезерного верстата. Проведено порівняльний аналіз існуючих конструкцій верстатів аналогічного призначення. В конструкторському розділі проведено розрахунок вихідних даних, режими різання при фрезеруванні та при свердлінні. Виконано розрахунок та проектування приводу головного руху. Також розроблено та проведений розрахунок механізму подачі, кульково-гвинтової пари та передачі гвинт-гайка ковзання. Також було розроблено конструкцію верстата, розробка станини, розробку координатного столу. / Склад: 9 аркушів креслень (Фрезерний верстат. Складальне креслення- (А1) - 4 шт.; Кінематична схема - (А1); Станина - (А1); Горизонтальна напрямна - (А1); Хрестові салазки - (А1); Плакат економіки - (А1).) + ПЗ + Специфікація
Дипломний проект - Розробка конструкції міні фрезерного верстата

Вирішено комплекс питань організації і економіки виробництва. Визначені оптимальні для заданих умов форми організації обслуговування верстата. Виконані відповідні розрахунки капітальних та експлуатаційних витрат.
Виконані розробки по охороні праці та навколишнього середовища, екології та ергономіки.

Для складання порівняльної таблиці використаємо шість верстатів: новий верстат, верстати виробництва ФРН BF16 Vario, DM200G, російські XJ6512, DM130, ZX16.

Зміст
Вступ
1. Порівняльний аналіз існуючих конструкцій верстатів аналогічного призначення
2. Конструкторський розділ
2.1. Розрахунок вихідних даних
2.1.1. Режими різання при фрезеруванні
2.1.2. Режими різання при свердлінні
2.2. Розрахунок та проектування приводу головного руху
2.2.1. Вибір двигуна головного руху
2.2.2. Розрахунок клинопасової передачі
2.2.3. Розрахунок циліндричної косозубої передачі
2.3. Розрахунок підшипників для шпиндельного вузла
2.4. Розрахунок механізму подачі
2.4.1. Розрахунок кульково-гвинтової пари
2.4.2. Розрахунок передачі гвинт-гайка ковзання
2.4.3 Розрахунок на зносостійкість
2.5. Розробка конструкції верстата
2.5.1. Розробка станини
2.5.2. Розробка координатного столу
3. Економічний розділ
3.1. Вступ
3.2. Розрахунок ціни реалізації верстата
3.3. Розрахунок витрат на розробку та виготовлення верстата
3.4. Розрахунок економічної ефективності заміни обробки деталі типу «напрямна» з верстата BF16 Vario на фрезерний верстат
3.5. Визначення технологічної собівартості виготовлення «напрямної»
4. ОХОРОНА ПРАЦІ
4.1. Загальні вимоги до конструкції верстата
4.2. Захисні пристрої (огородження)
4.3. Запобіжні та блокуючи пристрої
4.4. Вузли включення і гальмові пристрої
4.5. Органи управління
4.6. Системи сигналізації
4.7. Електробезпека
4.8. Системи змащення, охолодження, гідросистеми
4.9. Робочі площадки, сходи
4.10. Допустимі рівні шуму і вібрації
4.11. Місцеве освітлення верстата
4.12. Забарвлення обладнання
4.13. Вибухопожежобезпека обладнання
4.14. Вимоги до розміщення устаткування та організації робочого місця
4.15. Параметри мікроклімату, запиленість, загазованість на робочому місці, способи і засоби їх нормалізації
5. ЕКОЛОГІЯ ТА ЕРГОНОМІКА
5.1.1. Забезпечення вимог ергономіки
5.1.2. Виконання вимог до компонування робочого місця
5.1.3. Вибір типу панелей інформації і засобів її відображення
5.2. Забезпечення вимог екології
5.2.1. Засоби та способи усунення небезпек і шкідливих факторів
Список використаноъ лытератури
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.