Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Архітектура : Благоустрій. Генеральний план : Дипломний проект - Вибір оптимального рішення щодо формування сучасних підприємств деревообробної галузі в Закарпатті

Дипломний проект - Вибір оптимального рішення щодо формування сучасних підприємств деревообробної галузі в Закарпатті

| Рб:
3
| Платформа: PDF | Поместил: vanja | Дата: 22.5.20 06:45 | Год выпуска: 2019 | Размер: 18.99 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: УЖНУ / ІТФ / Кафедра будівництва і цивільної інжинерії / У магістерській роботі розкриваються основні містобудівні особливості розміщення промислових територій в місті, а зокрема підприємств деревообробної галузі / Склад: 10 листів (А1) в формате (.pdf) + Пояснювальної записки 133 с.
Дипломний проект - Вибір оптимального рішення щодо формування сучасних підприємств деревообробної галузі в Закарпатті

В дипломному проекті магістра вивчається проблема формування та розвитку промислових об’єктів міст Закарпаття. Вивчається роль, місце і значення виробничої зони в планувальній структурі міста. Вивчені моделі розміщення територій промислових об’єктів у структурі міста. В проекті розроблені рішення щодо реконструкції підприємств деревообробної галузі в м. Мукачево та м.Тячів.

Склад креслень:
Лист 1 - Загальні відомості ДРМ
Лист 2,3 - Теоретичні основи формування територій промислових об’єктів міста
Лист 4,5,6 - Дослідження сучасного стану промислових територій карпатського економічного району
Лист 7,8,9, 10 - Проектні пропозиції та рекомендації щодо формування сучасних підприємств деревообробної галузі в закарпатті

ЗМІСТ: ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ МІСТА 8
1.1. Становлення містобудівних теорій у контексті розвитку промислового виробництва 8
1.2. Теоретичні засади організації територій промислових об’єктів міст при різних способах виробництва 21
1.3. Проблеми функціонування територій промислових об’єктів у сучасних умовах міста 41
РОЗДІЛ ІI. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ 57
2.1. Методи та методика дослідження територій промислових об’єкті 57
2.2. Загальнонаукові методи та спеціальні підходи у дослідженні рекреаційних територій 71
2.3. Існуючий стан та передумови розвитку підприємств деревообробної промисловості в Україні та Закарпатті 84
2.4. Роль, місце та промисловий потенціал міста Мукачева в системі розселення 95
РОЗДІЛ ІII. ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ В ЗАКАРПАТТІ 100
3.1. Основні принципи та нормативні вимоги щодо архітектурно-планувальної організації підприємств деревообробної галузі 100
3.2. Проектні пропозиції та рекомендації щодо проектування сучасних підприємств деревообробної галузі 106
ВИСНОВКИ 127
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 129

ВИСНОВКИ:
В результаті проведеного дослідження виявлені проблемні питання щодо будівництва нових та реконструкції існуючих території і містобудівного проектування підприємств деревообробної галузі, виявлені основні фактори, що впливають на формування сучасного промислового комплексу району та запропоновано методи реконструкції і упорядкування підприємств та територій об’єктів деревообробної галузі Закарпаття.
1. В дослідженні вивчено основні умови формування промислових об’єктів. Фактори, що впливають на формування виробничої зони. Узагальнені результати попередніх досліджень і міждисциплінарні підходи до організації територій промислових об’єктів. Представлені та проаналізовані містобудівні концепції формування та розвитку територій промислових об’єктів як окремої складової міста.
2. В дослідженні встановлено основні проблеми експлаутації та розвитку промислових територій, визначена роль і місце промислових підприємств в планувальній структурі міста:
зручність і комфортність території, інсоляція території, зручні під’їзди і паркування, екологічність території. Виявлені теоретичні передумови реструктуризації територій промислових об’єктів міста: архітектурно-містобудівні, соціально-економічні, екологічні, культурологічні, часові. Методика дослідження ґрунтується на архітектурно-містобудівних підходах та загальнонаукових і прикладних методах дослідження, що поділені на емпіричний та теоретичний рівні. До емпіричних входили: спостереження та візуальні обстеження, за допомогою яких були виконанв натурні дослідження, аналіз ситуації та потенціал розвитку територій промислових об’єктів. До теоретичних методів дослідження входили: історичний аналіз; метод моделювання; композиційний та функціональний аналіз; метод порівняльного аналізу; метод термінологічного аналізу; метод картографічного аналізу; метод статистичного аналізу; системний аналіз.
3. За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що ринок продукції деревообробної промисловості України на сьогодні перебуває на стадії піднесення і має всі перспективи для подальшого успішного розвитку. Деревообробна галузь Закарпаття є досить перспективною з огляду на достатню кількість сировини та вигідне геополітичне розташування, однак вонв потребує модернізації як в технологічному плані так і містобудівному. Для подальшого розвитку галузі необхідно розробити рішення щодо удосконалення планувальних характеристик підприємств та технології виробництва.
4. Розроблено проектні пропозиції щодо модернізації та удосконалення підприємств деревообробної промисловості. Запропоновано проект реконструкції промислових територій в м.
Мукачево, які на сьогоднішній день не функціонують, під пилораму; розроблені пропозиції щодо планування пилорами, упорядкування прилеглої території та її інженерного благоустрою. Інша проектна пропозиція розроблена для деревообробного підприємства в м. Тячів. Проектом передбачається будівництво побутово-виробничого корпусу, що дасть можливість удосконалити виробничий процес та розширити асортимент виготовлюваної продукції. Також надані пропозиції щодо упорядкування прилеглої території, вертикального планування та благоустрою.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.