Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Курсовий проект - Проектування дороги для цілей будівництва

Курсовий проект - Проектування дороги для цілей будівництва

| Рб:
1
| Платформа: AutoCad | Поместил: maksim21 | Дата: 28.7.20 15:09 | Год выпуска: 2020 | Размер: 2.47 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ХНУМГ ім. О.М.БЕКЕТОВА / з геодезії / Будiвництво автомобильноi дороги за варiантом 23 / Мета роботи - оволодіти методикою математичної обробки результатів геометричного нівелювання рельєфу місцевості по трасі лінійної споруди і розрахунків прямих та кривих її ділянок (в плані), вивчити технологію складання поздовжнього та поперечного профілв. / Склад: 1 лист креслення (Тимчасова обiздна дорога ПК85+00-ПК92+00. План М 1:2000. Продольний профiль) + ПЗ + додатки(Зведена матеріалів, Зведена машин та механізмів)
Курсовий проект - Проектування дороги для цілей будівництва

ЗМІСТ
Перелік умовних позначень, скорочень і термінів
Вступ
Характеристика проекту будівництва дороги
Загальні дані
Характеристика району будівництва
Тривалість будівництва
Забезпечення будівельними матеріалами
Підготовчий період будівництва
Штучні споруди
Земляне полотно
Дорожнає полотно
Облаштування дороги
Рекультивація земель
Потребность в трудових ресурсах і в тимчасових будівлях і спорудах
Перелік відповідальних конструкцій, що підлягають проміжне прийняття зі складанням акту
Перелік робіт які підлягають огляду зі складанням акту прихованих робіт
Охорона праці
Техніка безпеки
Контроль качества и приемка работ
Виконання графічної частини проекту
Розрахунок прямих та кривих
План траси
Поздовжній профіль
Поперечні профілі
Висновок
Додаток 1 – Креслення до проекту
Додаток 2 – Зведена матеріалів
Додаток 3 – Зведена машин та механізмів

Навчальній проект організації будівництва автомобільної дороги.
Будівництво здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.
Основними нормативними документами, прийнятими в основу розробки проекту організації

ВИСНОВОК
Поздовжні і поперечні профілі лінійної споруди є одними з основних документів, необхідних для будівництва та експлуатації автодоріг, водовідвідних мереж та газопроводів. Інженерно-геодезичні вишукування траси лінійної споруди та побудова поздовжнього профілю є найбільш складною і творчою роботою, тому що положення траси в просторі повинне відповідати певним техніко-економічним та екологічним вимогам, які надалі гарантуватимуть безпечні умови експлуатації лінійної споруди.
Тому під час виконання курсового проекту була засвоєна методикоа математичної обробки результатів геометричного нівелювання рельєфу місцевості по трасі лінійної споруди і розрахунків прямих та кривих її ділянок (в плані), вивчені технології складання поздовжнього та поперечного профілів.
Робота виконана в повному обсязі.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.