Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Інженерні системи : Водопостачання та каналізація : Дипломний проект - Розробка комплексу водовідведення продуктивністю 89 000 м3/добу

Дипломний проект - Розробка комплексу водовідведення продуктивністю 89 000 м3/добу

| Рб:
6
| Платформа: AutoCad | Поместил: Zigmund | Дата: 22.9.20 21:20 | Год выпуска: 2019 | Размер: 1.83 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова / Кафедра водопостачання, водовідведення та очищення вод / Напрям підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси) / Вихідні дані до роботи: продуктивність ОС – 89 тис. м3/добу; вміст завислих речовин – 281 мг/дм3; БПК 246 – мг/л, ХПК - 370 мг/л, рН - 7,5 / Склад: 6 креслень (лист "Охорона праці" у форматі (.pdf)) + ПЗ 83л.
Дипломний проект - Розробка комплексу водовідведення продуктивністю 89 000 м3/добу

ЗМІСТ:
ВСТУП 6
1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 7
1.1 Природньо-кліматичні умови 7
1.2 Стан питання 9
1.3 Вибір місця розташування очисної станції і випуску стічних вод 11
1.4 Трасування мережі 12
1.5 Обгрунтування проектних рішень 14
2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 15
2.1 Визначення витрат стічних вод від населення (житлової зони) 15
2.2 Визначення витрат стічних вод від будівель громадського призначення 15
2.3 Визначення витрати стічних вод від промислових підприємств 17
2.4 Гідравлічний розрахунок мережі 23
2.5 Розрахунок районної каналізаційної насосної станції 26
2.6 Каналізаційні очисні споруди 27
2.6.1 Визначення концентрацій забруднень 28
2.6.2 Необхідний ступінь очищення 29
2.6.3 Запропонована схема очищення 30
2.6.4 Решітки та приміщення для них 31
2.6.5 Піскоуловлювачі 33
2.6.6 Первинні радіальні відстійники 35
2.6.7 Аеротенк 38
2.6.8 Вторинні радіальні відстійники 44
2.6.9 Піщані фільтри 45
2.6.10 Дезінфекція стічних вод хлором 48
2.6.11 Контактний резервуар 50
2.7 Утилізація осаду 51
2.7.1 Мулоущільнювачі 52
2.7.2 Мулові майданчики 54
3 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 57
3.1 Мета та необхідність планувальної діяльності 57
3.2 Аналіз джерел забруднення навколишнього середовища 57
3.3 Розрахунок нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у поверхневий водний об’єкт 59
3.4 Заходи щодо покращення екологічної ситуації 66
4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 69
4.1 Охорона праці при експлуатації каналізаційних мереж 72
4.2 Охорона праці при експлуатації насосних станцій 74
4.3 Охорона праці при експлуатації КОС 77
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 83

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ:
В результаті проведеної роботи була запроектована водовідвідна мережа міста Суми загальною продуктивністю 89000 м3/добу.
У кваліфікаційній роботі бакалавра була запроектована система водовідведення. При трасуванні застосували схему по знижених гранях. Для побутової мережі водовідведення призначили керамічні та залізобетонні безнапірні труби діаметрами 250–1000 мм. У побутову мережу водовідведення стоки надходять самопливом на каналізаційну головну насосну станцію, звідки йдуть на очисні споруди.
Запроектована очисна станція для очищення господарсько–побутових і виробничих стічних вод з метою охорони водойми від забруднень. Споруди механічного очищення включають в себе решітки, піскоуловлювачі, піскові майданчики, первинні радіальні відстійники. В роботі запроектували 2 решітки типу МГ–11Т; типовий піскоуловлювач з колович рухом води; 4 типових радіальних відстійника діаметром 30 м.
Споруди біологічної очистки включають аеротенки–витискувачі з регенерацією, вторинні радіальні відстійники, мулоуущільнювачі активного мулу. В кваліфікаційній роботі бакалавра прийнято типовий 3–х коридорний аеротенк – витиснювач з 3 секціями, 4 радіальних відстійника діаметром 30 м. Доочищення стічних вод виконуємо на фільтрах. Приймаємо 12 піщаних фільтрів.
Для покращення біологічного очищення та врахування можливості видалення сполук азоту та фосфору розглядається можливість влаштування зон аерації (для нітрифікації), та перемішування для денітрифікації.
Споруди по знезараженню очищеної стічної води включають хлораторну, змішувач, контактні резервуари. У якості змішувача використовуємо лоток Паршаля.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.