Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:


Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Будівництво : Будівельні конструкції : Металоконструкції будівель і споруд : Курсовий проект - МК Проектування металевих конструкцій балкової клітки

Курсовий проект - МК Проектування металевих конструкцій балкової клітки

| Рб:
1
| Платформа: AutoCad | Поместил: Serhij19 | Дата: 5.10.21 18:49 | Год выпуска: 2020 | Размер: 1.44 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: НУ "ЛП" / Кафедра "Будівельних конструкцій і мостів" / З дисципліни «Металеві конструкції» / Одноповерхова виробнича споруда. В осях: 10,8 х 50,4 м. / Склад: 2 аркуші креслення(А2) + ПЗ
Курсовий проект - МК Проектування металевих конструкцій балкової клітки

1.На 1-му листі надається схема розташування елементів каркасу робочого майданчика, та основні вузли: обпирання колони на фундамент; обпирання головної балки на колону; обпирання балок настилу на головну балку; кріплення настилу к балкам настилу. Таблиця елементів каркасу по типам перерізів (стадія КМ).
2.На 2-му листі надаються робочі креслення: головної балки; балки настилу; колони (стадія КМД).

Вихідні дані для проектування:
1. Крок колон: в повздовжньому напрямку – L = 16,8 м; в поперечному напрямку – l=3.6 м.
2. Розміри робочого майданчика: 3Lх3l.
3. Відмітка верха настилу: 8,60 м.
4. Характеристичне значення тимчасового рівномірно розподіленого навантаження: Р=22 кН/м2.
5. Захисний шар настилу асфальт товщиною 4см (об'ємна вага: 18 кН/м3)
6. Коефіцієнт надійності за тимчасовим навантаженням gf =1,2
7. Колони наскрізного перерізу.
8. Обпирання головних балок на колони - зверху.
9. Обпирання балок настилу на головні балки - поверхове

Зміст:
Завдання на курсову роботу 4
Вибір сталі для елементів конструкцій 5
Розділ I. Вибір раціональної схеми балочної клітки 6
Обчислення навантаження на сталевий настил 6
Компонування нормального типу балочної клітки 7
Розрахунок товщини настилу 8
Розрахунок зварних швів кріплення настилу 9
Підбір перерізу балки настилу за першою та другою групою граничних станів 10
Компонування ускладненого типу балочної клітки 13
Підбір перерізу балки настилу за першою та другою групою граничних станів 13
Підбір перерізу другорядної балки за першою та другою групою граничних станів. Перевірка загальної стійкості. 16
Техніко-економічне порівняння варіантів 19
Розділ II. Проектування головної балки та колони 20
Розрахунок і конструювання головної балки складеного перерізу 20
Визначення навантаження на головну балку. Визначення внутрішніх зусиль. Визначення необхідного моменту опору. 20
Визначення висоти головної балки 21
Визначення товщини стінки перерізу головної балки 22
Визначення розмірів поясів перерізу головної балки 22
Перевірка місцевої стійкості поясів 23
Розрахункові розміри та характеристики перерізу балки 24
Перевірка міцності головної балки на дію нормальних напружень 25
Зміна перерізу головної балки. Перевірка міцності зміненого перерізу. Дотичні напруження в опорному перерізі. Перевірка місцевих напружень у стінці від тиску балок в зміненому перерізі. 26
Перевірка загальної стійкості головної балки. 29
Перевірка місцевої стійкості стінки головної балки 30
Розрахунок поличкових швів головної балки 36
Конструювання та розрахунок опорної частини головної балки 37
Розрахунок та конструювання колони наскрізного перерізу 39
Добір перерізу наскрізної колони 39
Визначення відстані між осями гілок і конструювання решітки наскрізної колони 40
Конструювання бази колони наскрізного перерізу 42
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.