Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:


Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Електромеханіка : Курсовий проект - Електропривід вентиляційної установки ПВУ-4

Курсовий проект - Електропривід вентиляційної установки ПВУ-4

| Рб:
1
| Платформа: Компас | Поместил: xana7147 | Дата: 10.1.23 14:28 | Год выпуска: 2017 | Размер: 1.76 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: СНАУ / Кафедра електротехнічних систем / У курсовій роботі описані кінематична та технологічна схеми венти-ляційної установки. Розраховані та побудовані механічна характеристика та діаграма навантаження робочої машини. Вибраний електродвигун для при-воду робочих механізмів. Зроблений розрахунок перехідних процесів елек-троприводу. Вибрана та описана схема автоматичного керування електроп-риводом. Вибрана апаратура керування та захисту. Та розрахована вартість вибраного електрообладнання. / Склад: 3 аркуші кресленнь (схема технологічна вентиляційної установки, схема кінематична вентиляційної установки, електрична принципова схема керування вентиляційною установкою) + ПЗ (34 сторінки).
Курсовий проект - Електропривід вентиляційної установки ПВУ-4

Зміст
Вступ
1. Технологічна і кінематична схема установки
2. Розрахунок і побудова механічної характеристики і діаграми навантаження транспортера
3. Вибір електродвигуна для приводу машини
3.1 Вибір електродвигуна за частотою обертання
3.2Вибір типу передачі
3.3 Вибір електродвигуна урахуванням режиму роботи
3.4 Вибір електродвигуна за електричними модифікаціями
3.5 Вибір ЕД за ступенем захисту, кліматичному виконанню і категорією розташування
3.6 Перевірка вибраного електродвигуна за умовами пуску і на перева-нтажувальну здатність
4. Розрахунок перехідних процесів електроприводу
4.1 Визначення приведеного моменту інерції
4.2 Розрахунок і побудова механічної характеристики електродвигуна
4.3 Визначення часу пуску та гальмування електроприводу
4.4 Розрахунок і побудова навантажувальної діаграми електродвигуна на період пуску
4.5 Визначення допустимого числа пусків приводу
5. Електрична схема керування електродвигуном
6. Вибір апаратури керування і захисту
6.1 Вибір магнітних пускачів
6.2 Вибір і перевірка автоматичних вимикачів
6.3 Вибір елементів схеми автоматичного керуванн
7. Перелік елементів автоматичного керування
8. Розрахунок вартості вибраного комплекту електрообладнання
Висновки
Список літератури

Комбінована припливно-витяжна вентиляційна установка ПВУ-4М призначена для вентиляції та опалення тваринницьких приміщень. 

Технологічні характеристики припливно-витяжної вентиляційної установки ПВУ-4М:
Приплив повітря, м3/год    5000
Відплив повітря, м3/год    4500
Швидкість пересування, м/хв.    1,8-4,0
Встановлена потужність електронагрівників, кВт    15
Встановлена потужність двигуна, кВт     1,1
Встановлена потужність привода заслінки,кВт     0,55

Вихідні дані для проведення розрахунків:

Номер варіанту

Тип завдання

К-ть тварин

Питомий об’єм приміщення

Температура

Всередині приміщення

Зовнішнього повітря

Одиниці вимірвання

голів

м3/гол

С0

С0

01

Корівник

400

15

12

-22

ВИСНОВКИ
В даній курсовій роботі було проведено аналіз технологічного вентиляцій-ної установки. Розраховані і побудовані механічна характеристика і навантажу-вальна діаграма робочої машини з урахуванням технологічного процесу. 
Проведено вибір електродвигуна для приводу вентиляційної установки. В якості приводного двигуна прийнято двигун АИР80А4У3 з Рн =1,1 кВт, Ін =2,85 А, nн =1500 об/хв.. Потужність двигуна обиралась з урахуван-ням навантажувальної діаграми та режиму роботи. Була проведена перевірка ви-браного двигуна за умовами пуску і перевантажувальній здатності. Розраховані перехідні процеси ЕД установки вентиляційної установки, побудова механічна характеристика ЕД.
В курсовій роботі була вибрана схема керування вентиляційної установки з урахуванням особливостей технологічного процесу. Проведено вибір і перевірку пускозахисної  апаратури.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.