Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Архітектура : Промислові будівлі : Дипломний проект - Багатофункціональний адміністративно-торговий і складський комплекс в Черкаській областi

Дипломний проект - Багатофункціональний адміністративно-торговий і складський комплекс в Черкаській областi

| Рб:
7
| Платформа: AutoCad | Поместил: sherly | Дата: 26.3.24 00:00 | Год выпуска: 2021 | Размер: 65.25 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: КНУБА / Кафедра «Залізобетонних та кам’яних конструкцій» / Нове будівництво комплексу для розміщення та експлуатації складських, підсобних та інших допоміжних будiвель i споруд промислових пiдприемств / Склад: 10 аркушів креслень + ПЗ (без розділу "Економіка").
Дипломний проект - Багатофункціональний адміністративно-торговий і складський комплекс в Черкаській областi

Зміст
Вступ 
Розділ 1. Архітектурно планувальні рішення  
1.1 Дані про район і ділянку будівництва 
1.2 Інженерно-геологічні,геодезичні вишукування і радіаційне обстеження ділянки 
1.3 Техніко-економічні показники ділянки 
1.4 Архітектурно-планувальні рішення 
1.4.1 Архітектурно-планувальні та архітектурні рішення 
1.5 Конструктивні рішення 
1.5.1 Конструктивна схема 
1.5.2 Огороджуючі конструкції 
Розділ 2. Конструктивні рішення 
2.1 Розрахунок каркасу будинку 
2.1.1 Визначення навантажень на раму 
2.1.2 Снігове навантаження 
2.1.3 Вітрове навантаження 
2.1.4 Статичний розрахунок рами та визначення розрахункових зусиль 
2.1.5 Результати статичного розрахунку 
2.2 Розрахунок збірної колони К-1 
2.2.1 Вихідні дані 
2.2.2 Навантаження на колонк К-1 
2.2.3 Визначення площі поперечного перерізу арматури колони К-1 
2.2.4 Розрахунок оголовка К-1 На зминання 
2.2.5 Розрахунок консолі колони К-1 
Розділ 3. Основи та фундаменти 
3.1 Оцінка грунтових умов будівельного майданчика 
3.2 Збір навантажень на фундамент 
3.3 Розрахунок фундаменту колони 
3.4 Розрахунок фундаментів за деформаціями 
Розділ 4. Технологія та організація будівельного виробництва 
4.1 Розробка календарного плану виконання робіт 
4.1.1 Аналіз проектних матеріалів 
4.1.2 Визначення номенклатури та підрахунок обсягів робіт 
4.1.3 Вибір способів виконання робіт та засобів механізації 
4.1.4 Визначення нормативної машино- та трудомісткості, потреби в матеріальних рескрсах 
4.1.5 Визначення тривалості робіт 
4.2 Технологічнка карта на збірний каркас 
4.2.1 Область застосування карти 
4.2.2 Технологія та організація виконання робіт 
4.2.3 Календарний план виконання робіт 
4.2.4 Вимоги до якості та приймання робіт 
Розділ 5. Наукова достідна частина 
5.1 Властивості та виготовлення композитної арматури 
5.1.1 Композитна арматура. Класифікація і види 
5.1.2 Історія винайдення композитної арматури 
5.1.3 Технологічний процес виготовлення композитної арматури 
5.1.4 Технічні характеристики композитної арматури 
5.1.5 переваги та недоліки композитної роботи арматури 
5.1.6 особливості проектування 
5.2 Напружено- деформаційний стан бетонної балки підсиленої композитною арматурою 
5.2.1 Аналіз переміщення і деформації по осі Y 
5.2.2 Аналіз напруженого стану 
5.2.3 Аналіз утворення тріщин 
5.2.4 Висновки 

Креслення проекту:
Розділ 1. АР: Фасад, плани та перерізи будівлі.
Розділ 2.1. ЗБК/МДК: Креслення основних несучих конструкцій. Специфікації матеріалів.
Розділ 2.2. ОіФ: Посадка фундаментів на інженерно-геологічний розріз. Принципова конструкція фундаменту. Специфікації витрат матеріалів.
Розділ 3. ТБВ/ОУБ: Технологічна карта, будівельний генеральний план, календарний графік виконання робіт, заходи з охорони праці і навколишнього середовища.
Розділ 4. Науково-дослідна робота студента представлена кресленнями, графіками, схемами, діаграмами, коментарями, що деталізовано відображають суть нової розробки / нових підходів до розрахунку / особливостей технології та організації будівництва, застосування нових енергоефективних рішень та інше. 

Багатофункціональний адміністративно-торгівельний та складський комплекс неправильної форми в плані.
Будівля запроектована одно-двох поверховим, з розмірами в плані в осях "1-29-"А-І" (193.8x56.0)м, в осях "30-35"-"К-Т" (40.0х56.0) ) м. Другий поверх запроектований в осях "1-29"-"А-Г" (193.8x24,0) м, в осях "30-35"-"К-Т" (40.0х56.0) м, площею 4486,0 м2. Загальна площа будівлі 16534,2 м2
Будівля є новим будівництвом.
Багатофункціональний адміністративно-торгівельний і складський комплекс включає 3 корпуси.
Корпус I в осях “21-29”-“А-І” з розмірами (56,45х56,0)м та в осях “30-35”-“К-Т” з розмірами (40,0х56,0)м;
Корпус II в осях "1-14"-"А-І" з розмірами (96.45х56,0) м;
Корпус III в осях "15-20"-"А-І" з розмірами (40,0х56,0) м;
Позначка чистої підлоги 1-го поверху 0.000, відповідає абсолютній позначці 165,85
Відмітка чистої підлоги 2-го поверху 5.500.
У цьому дипломному проекті розглядається корпус №1.
Корпус I багатофункціонального адміністративно-торгівельного та складського комплексу – неправильної форми в плані.
Корпус I запроектований одно-двох поверховим; з розмірами в плані в осях "1-29"-"А-І" (56,45x56.0)м, в осях "30-35"-"К-Т" (40.0х56.0)м. Другий поверх запроектований в осях "1-29"-"А-Г" (193.8x24,0) м, в осях "30-35"-"К-Т" (40.0х56.0) м, площею 4486,0 м2. Загальна площа будівлі 16534,2 м2
Будівля є новим будівництвом.
Позначка парапету першого поверху +6.550; +7.740. Металева огорожа висотою 300мм.
Позначка парапету другого поверху +11300.
Позначка чистої підлоги 1-го поверху 0.000, відповідає абсолютній позначці 165,85
Відмітка чистої підлоги 2-го поверху 5.500.
Основні входи до будівлі запроектовані з боку автошляху М12 та М05
Вертикальне переміщення за допомогою внутрішніх евакуаційних сходів
Сходи №6, в осях "Б"-"В" - "21"-"23" для підйому з першого на другий поверх.
Сходи №7, по осі "І в осях "27"-"28" для підйому з першого на другий поверх Сходи №8, в осях "М"-"Н" - "30"-"31" для підйому з першого на другий поверх другий поверх та виходу на покрівлю.
Виходи на покрівлю передбачені по металевих сходах по осі "І" в осях "22"-"23/1" та металевих драбин. Вихід із будівлі на покрівлю передбачений з 2-го поверху в осях "27"-"28" по осі "Г"
Перший поверх розташовується на відм. 0.000 м і включає вхідні зони, з торгово-виставковими залами, цехи спеціалізованого технічного обслуговування, механічного ремонту та передпродажної підготовки із зоною приймання та видачі автомобілів, мийні пости, склади запчастин, а також підсобні та технічні приміщення.
Висота 1-го поверху в чистоті:
-від підлоги до підвісної стелі становить 4,4м -у двоповерховій частині будівлі
- від підлоги до низу ферм 4,88 м – в одноповерховій частині будівлі.
Другий поверх розташовується на відм. 5.500 і включає офісні приміщення;
адміністративно-побутові приміщення (що включають блок адміністративно-побутових приміщень охорони на весь комплекс, фельдшерський пункт з підсобними приміщеннями, гардероби співробітників з побутовими приміщеннями); технічні та допоміжні приміщення (венткамера, компресорна, котельня); підприємства громадського харчування (їдальня, кімната прийому їжі для співробітників та кафе для відвідувачів з підсобними та побутовими приміщеннями);
Висота другого поверху в чистоті (від підлоги до підвісної стелі) 3,6м.

Будівля по довжині розділена на 5 блоків температурно-деформаційними швами.
Конструктивна схема - рамно-зв'язкова.
Жорсткість та стійкість будівлі забезпечується за рахунок жорсткого сполучення вертикальних несучих конструкцій (стін, колон, сходових вузлів) з фундаментами, спільною роботою вертикальних конструкцій з горизонтальними зв'язками (3/б балки та жорсткі диски перекриттів).
Крок колон переважно регулярний, 8х8м, в осях Г-І -8х16м.
Колони-збірні залізобетонні, перетином 400х400мм та 500х500мм, з важкого бетону класу В50.
Колони встановлюються в залізобетонні склянки на сталеві пластини для вирівнювання. Зазор між колоною та склянкою заповнюються безусадковим бетоном В50 тільки після перевірки правильності монтажу та при надійній фіксації колони у проектному положенні.
Стіни - збірні залізобетонні товщиною 200мм із важкого бетону класу В25.
Стіни встановлюються на монолітні конструкції фундаментів. Поглиблення у стінах заповнюються цементним розчином тільки після контролю правильності встановлення стін.
Сходові марші та майданчики - збірні з/б, бетон класу В25.
Ригелі- збірні прямокутного та таврового перерізу, мають висоту від 600 до 800мм. У рівні перекриття ригелі спираються на консолі колон і кріпляться анкерними болтами. У рівні покриття ригелі спираються на колони і так само кріпляться анкерними болтами. Бетон класу за міцністю В55.
Ригелі встановлюються на колони або їх консолі безпосередньо на неопренову прокладку 10мм. Отвори для болтів не повинні бути заповнені бетоном. Болти затягуються перед встановленням пустотних панелей.
Перекриття - пустотні плити товщиною 265, 320, 500мм зі збірними з/б попередньонапруженими балками: 400х600, 400х700-прямокутні, одно і двополочні з висотою 600, 700, 800, 1100мм. З важкого бетону класу В50. Покриття - пустотні піти 200, 220, 320, 400мм по балках. В осях Г-І прольоти перекриті 16-ти метровими скатними балками типу НI.
Плити перекриттів і покриттів встановлюються на стіни або полиці ригелів і безпосередньо на неопренові прокладки 10мм. Розташування плит повинне суворо відповідати проекту. Між рядами плит укладаються анкери, що проходять через наскрізні отвори в ригелі. Замонолічування зазорів між плитами та ригелями повинно виконуватися лише після контролю правильності встановлення плит та розкладки арматури у з'єднаннях. Заповнення проводиться бетоном В30 на дрібному щебені. Контрольний отвір у ригелях крайніх рядів повинен заповнюватись тільки після замонолічування зазорів між плитами та ригелями. Для цього рекомендується використовувати розчин SIKA 314 або VETONIT 600.
Фундаменти - окремі монолітні стовпчасті (склянкового типу), під збірні залізобетонні колони, перетином 400х400мм 500х500мм, з важкого бетону класу В25.
 
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.