Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Електромеханіка : Курсовий проект - Електропривод зрошувальної установки

Курсовий проект - Електропривод зрошувальної установки

| Рб:
1
| Платформа: Компас | Поместил: xana7147 | Дата: 9.6.24 13:36 | Год выпуска: 2017 | Размер: 931.99 KB | Скачали: 0
Коротко о файле: СНАУ / Кафедра електротехнічних систем /Розрахунок електроприводу зрошувальної установки / Склад: 3 аркуші кресленнь (Схема технологічна зрошувальної установки, Схема кінематична, Схема електрична принципова) + ПЗ (34 сторінки)
Курсовий проект - Електропривод зрошувальної установки

ЗМІСТ
Вступ 
1.Технологічна і кінематична схема установки 
2.Розрахунок і побудова механічної характеристики і діаграми навантаження транспортера 
3.Вибір електродвигуна для приводу машини 
3.1 Вибір електродвигуна за частотою обертання
3.2Вибір типу передачі 
3.3 Вибір електродвигуна урахуванням режиму роботи 
3.4 Вибір електродвигуна за електричними модифікаціями 
3.5 Вибір ЕД за ступенем захисту, кліматичному виконанню і категорією розташування 
3.6  Перевірка вибраного електродвигуна за умовами пуску і на перева-нтажувальну здатність 
4.Розрахунок перехідних процесів електроприводу 
4.1 Визначення приведеного моменту інерції 
4.2 Розрахунок і побудова механічної характеристики електродвигуна 
4.3 Визначення часу пуску та гальмування електроприводу 
4.4 Розрахунок і побудова навантажувальної діаграми електродвигуна на період пуску 
4.5 Визначення допустимого числа пусків приводу 
4.6 Розрахунок по визначенню можливості запуску електродвигуна проектованого електропривода з урахуванням сталості працюючих від однієї лінії інших електродвигунів 
5.Електрична схема керування електродвигуном
6.Вибір апаратури керування і захисту 
6.1 Вибір магнітних пускачів 
6.2 Вибір і перевірка автоматичних вимикачів 
6.3 Вибір елементів схеми автоматичного керування 
7.Перелік елементів автоматичного керування 
8.Розрахунок вартості вибраного комплекту електрообладнання 
Висновки 
Список літератури 

У завдання зрошення входить визначення необхідної кількості води, не-обхідної для проведення зрошувальних робіт з максимальною ефективністю. Для цього враховують як місцеві кліматичні умови, так і вид зрошуваних рос-лин і необхідні йому умови для максимального зростання і кількості води в різ-ні періоди зростання.
Слід знати фази розвитку тієї чи іншої культури і забезпечувати необхідні умови для кожної з фаз. Можна виділити наступні фази росту: проростання, кущіння, цвітіння і дозрівання. Найбільш водозатратною для злакових культур є фаза кущіння, тоді як, наприклад, для овочів - дозрівання.
Основними складовими зрохувальних водонасосних установок є водо-приймальне спорудження з системо трубопроводів  та  електронасосний агрегат (рис. 1.1.).
При зниженні рівня води в басейні до мінімального допустимого рівня НУ включається електромагнітний клапан YA, що встановленій на заливній лінії насосу. Через відкритий клапан вода поступає в смоктуючу лінію і насос. В кін-ці процесу заливки і заповнення водою насосу вклчається електродвигун при-воду відцентрового   насосу М1. 
При піднятті тиску в напоному патрубку, запускається електродвигун М2 приводу задвижки на напорному трубопроводі. Вода починає перетікати в во-доприймальне спорудження.  При заповненні водоприймального спорудження до верхнього рівня ВУ електродвигун привода насосу зупиняється.

Вихідні дані для проведення розрахунків

Найменування

Од. вим

Значення

Зрошувальні площі

га

50

1000

Вид культури

-

овочі

пшениця

Потужність трансформатора,

кВА

400

Перетин дротів лінії

мм2

70

Довжина лінії

км

0,2

 

ВИСНОВКИ
В даній курсовій роботі було проведено аналіз технологічної схеми зрошу-вальної установки. Розраховані і побудовані механічна характеристика і наван-тажувальна діаграма робочої машини з урахуванням технологічного процесу. 
Проведено вибір електродвигуна для приводу насосного агрегату. В якості приводного двигуна прийнято двигун АИР 160S2У2  з Рн =15 кВт, Ін =30 А,  nн =3000 об/хв. Потужність двигуна обиралась з урахуванням навантажувальної ді-аграми та режиму роботи. Була проведена перевірка вибраного двигуна за умо-вами пуску і перевантажувальній здатності. Розраховані перехідні процеси ЕД установки насосного агрегату, побудова механічна характеристика ЕД.
 В курсовій роботі була вибрана схема керування насосного агрегату з урахуванням особливостей технологічного процесу. Проведено вибір і перевірку пускозахисної  апаратури.
 
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.