Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Електромеханіка : Курсовий проект - Електропривод водопостачальної установки ферми ВРХ

Курсовий проект - Електропривод водопостачальної установки ферми ВРХ

| Рб:
1
| Платформа: Компас | Поместил: xana7147 | Дата: 9.6.24 13:41 | Год выпуска: 2017 | Размер: 1.01 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: СНАУ / Кафедра електротехнічних систем / Розрахунок електроприводу водопостачальної установки для ферми ВРХ / Склад: 3 аркуші кресленнь (Схема технологічна водопостачальної установки, Схема кінематична водопостачальної установки, Схема електрична принципова керування водопостачальною установки) + ПЗ (36 сторінок).
Курсовий проект - Електропривод водопостачальної установки ферми ВРХ

ЗМІСТ
Вступ 
1.Технологічна і кінематична схема установки 
2.Розрахунок і побудова механічної характеристики і діаграми навантаження транспортера 
3.Вибір електродвигуна для приводу машини 
3.1 Вибір електродвигуна за частотою обертання 
3.2Вибір типу передачі 
3.3 Вибір електродвигуна урахуванням режиму роботи 
3.4 Вибір електродвигуна за електричними модифікаціями 
3.5 Вибір ЕД за ступенем захисту, кліматичному виконанню і категорією розташування 
3.6  Перевірка вибраного електродвигуна за умовами пуску і на перева-нтажувальну здатність 
4.Розрахунок перехідних процесів електроприводу 
4.1 Визначення приведеного моменту інерції 
4.2 Розрахунок і побудова механічної характеристики електродвигуна 
4.3 Визначення часу пуску та гальмування електроприводу 
4.4 Розрахунок і побудова навантажувальної діаграми електродвигуна на період пуску 
4.5 Визначення допустимого числа пусків приводу 
4.6 Розрахунок по визначенню можливості запуску електродвигуна проектова-ного електропривода з урахуванням сталості працюючих від однієї лінії інших електродвигунів 
5.Електрична схема керування електродвигуном… 
6.Вибір апаратури керування і захисту 
6.1 Вибір магнітних пускачів 
6.2 Вибір і перевірка автоматичних вимикачів 
6.3 Вибір елементів схеми автоматичного керування 
7.Перелік елементів автоматичного керування 
8.Розрахунок вартості вибраного комплекту електрообладнання 
Висновки… 
Список літератури 

Особливістю водопостачання з використанням баштових водокачок є ви-сока стабільність і надійність управління водопостачанням. Це пов’язано з тим, що резервуари підняті над поверхнею землі тобто башти, мають достатньо ве-ликий запас води.
Основними складовими баштових водонасосних установок є башти Рож-новського та заглибний електронасосний агрегат. Заглибний електродвигун 1 (рис. 1.1.) у моноблоці з багатоступінчастим насосом 2 закріплюють на водопі-дйомних трубах 3 і опускають у свердловину 5. Труби підвішують до плити 7, встановленої в приміщенні 11. Свердловини виконують з обсадних труб діаме-тром 100...450 мм. Електродвигуни виконують сухими, напівсухими і заповне-ними маслом або водою. Найбільш поширені електродвигуни, заповнені водою. Змазують гумометалеві або пластмасові підшипники також водою.
До електродвигуна підводять кабель 6, закріплений на водопідйомних трубах хомутами 4. Всмоктувальна частина має сітку для затримання великих домішок, що знаходяться у воді. Бак башти 12 виконують звареним з листової сталі і встановлюють на цегельну, залізобетонну чи металеву опору. До бака підводять напірно-розвідний трубопровід 10. Кінець напірної труби доводять до верхнього рівня, а відвід води з бака відбувається через зворотний клапан біля нижнього рівня. Бак з зовнішньої і внутрішньої сторони обладнають сходами 17, 18, люком 16, вентиляційним клапаном 15, датчиками рівня 14 і водо-зливною трубою 13, що виключає перенаповнення бака водою. На водопроводі ставлять манометр 8 і засувки 9.
Основним параметром управління в такій системі є рівень води в резерву-арі, який контролюється електродними датчиками рівня чи тиск води в напір-ному трубопроводі, який контролюється електроконтактним манометром. При роботі баштової водонасосної установки з заглибним електронасосним агрега-том, для агрегатів потужністю 4,5кВт і більше, використовують датчики "сухого ходу". Датчик "сухого ходу" унеможливлює роботу агрегату, коли рівень води в свердловині стає нижчим рівня його закріплення на напірному трубоп-роводі (приблизно 1м від верхнього краю електронасосного агрегату).

Вихідні дані для проведення розрахунків

Найменування

Од. вим

Значення

Кількість дійних корів, Nк

гол.

1500

Кількість телят, Nт

гол.

1100

Кількість ВРХ на відгодівлі, N0

гол.

1200

Максимальна геометрична висота всмоктування, Нвс

м

5

Верхній рівень води у вежі, Нвб

м

17

Нижній рівень води у вежі, Ннб

м

16,0

Потужність трансформатора,

кВА

160

Перетин дротів лінії

Мм2

25

Довжина лінії

км

0,4

Потужність двигуна,що живиться від тієї ж лінії (при 3000 об/хв)

кВт

11

 

ВИСНОВКИ
В даній курсовій роботі було проведено аналіз технологічної схеми водо-постачальної установки ферми ВРХ. Розраховані і побудовані механічна харак-теристика і навантажувальна діаграма робочої машини з урахуванням технологі-чного процесу. 
Проведено вибір електродвигуна для приводу насосного агрегату. В якості приводного двигуна прийнято двигун ПЭДВ17-180 з Рн =17 кВт, Ін =35 А,  nн =3000 об/хв. Потужність двигуна обиралась з урахуванням навантажувальної ді-аграми та режиму роботи. Була проведена перевірка вибраного двигуна за умо-вами пуску і перевантажувальній здатності. Розраховані перехідні процеси ЕД установки насосного агрегату, побудова механічна характеристика ЕД.
 В курсовій роботі була вибрана схема керування насосного агрегату з урахуванням особливостей технологічного процесу. Проведено вибір і перевірку пускозахисної  апаратури.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.