Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Автомобільна галузь : Дипломний проект (коледж) - Дільниця ТО та поточного ремонту автомобіля КамАЗ – 4310. Технологічний процес ремонту паливного насосу високого тиску з відновленням працездатностi кулачкового валу

Дипломний проект (коледж) - Дільниця ТО та поточного ремонту автомобіля КамАЗ – 4310. Технологічний процес ремонту паливного насосу високого тиску з відновленням працездатностi кулачкового валу

| Рб:
3
| Платформа: Компас | Поместил: Serg1910 | Дата: 23.6.17 07:00 | Год выпуска: 2017 | Размер: 2.33 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ХПТК / Паливний насос високого тиску призначається для подавання в циліндри двигуна (через форсунки) в певні моменти часу потрібних порцій палива. Цей насос — найскладніший вузол системи живлення дизеля. Паливний насос дизеля КамАЗ-740.11 – 240 складається з восьми однакових секцій відповідно до кількості циліндрів двигуна. / Склад: 3 аркуша креслення (Паливний насос високого тиску, Секція ПНВТ, Пристосування для розбирання та складання паливного насосу високого тиску) + специфікація + ПЗ (135 сторінок).
Дипломний проект (коледж) - Дільниця ТО та поточного ремонту автомобіля КамАЗ – 4310.  Технологічний процес ремонту паливного насосу високого тиску з відновленням працездатностi кулачкового валу

Зміст
1 Вступ
2 Загальний розділ
2.1 Важливість та актуальність вибору теми
2.2 Технічні дані та характеристика автомобіля КамАЗ – 4310
3 Розрахунок виробничої програми
3.1 Вихідні дані
3.2 Розрахунок програми по технічному обслуговуванню, ді-агностуванню, КР та ПР автомобілів
3.3 Розрахунок програми поточного ремонту автомобілів
3.4 Визначення річної трудомісткості технічних дій поточного ремонту автомобілів зони ПР
3.5 Визначаємо кількості постів або машиномісць для ТО та діагностування
3.6 Розрахунок кількості робітників
3.7 Розрахунок площі дільниці
3.8 Технологія технічного обслуговування та діагностування
3.9 Зведена відомість обладнання та інструментів
4 Технологічний розділ
4.1 Технологічний процес ремонту паливного насосу високого тиску
4.2 Технологія відновлення кулачкового валу
5 Організаційний розділ
5.1 Організаційно-виробнича структура інженерно-технічної служби АТП
5.2 Організація технічного контролю на дільниці
5.3 Організація робочого місця слюсаря – авторемонтника
5.4 Опис транспортних та підйомно-транспортних засобів. Автоматизація та механізація на дільниці
6 Економічний розділ
6.1 Розрахунок фонду заробітної плати
6.2 Розрахунок калькуляційної собівартості та ринкової ціни виробника по видах робіт - ТО1, ТО2, ПР, Д1,Д2, СО
6.3 Зведений розрахунок основних техніко – економічних показників господарської діяльності дільниці
7 Організація охорони праці та захист навколишнього середовища
7.1 Аналіз небезпечних та шкідливих факторів, створюваних автомобілем
7.2 Розрахунок природного та штучного освітлення
7.3 Розрахунок вентиляції
7.4 Заходи по зниженню шуму і вібрацій
7.5 Техніка безпеки, виробнича санітарія та протипожежна безпека на дільниці.
8 Висновки по проекту
Список використаних джерел

  Висновки по проекту :
В даному дипломному проекті розроблений технологічний процес ремонту паливного насосу високого тиску двигуна КамАЗ – 740.11 – 240 описаний технологічний процес відновленням працездатності кулачкового та спроектовано дільницю технічного обслуговування та ремонту двигуна.
Враховуючи технічні умови, що пред'являються до роботи двигуна, технологічний процес забезпечує якість його роботи, що підтверджується випробуванням на продуктивність. На спроектованій дільниці обладнання, що застосовується при ремонті, розташовано у технологічній послідовності, обладнання та робочі пости. Виконанні розрахунки по визначенню трудомісткості ремонту двигуна, потрібної кількості обладнання на дільниці ремон¬ту двигуна, кількості виробничих робітників, КС і НП, площі дільниці ре¬монту двигуна. На дільниці ремонту двигуна передбачені вимоги техніки безпеки і протипожежної безпе-ки та санітарно-гігієнічні норми.
Загальна трудомісткість ремонту ПНВТ двигуна складає 7,56 нормо-год. Загальна кількість робітників на дільниці технічного обслуго-вування та поточного ремонту двигуна КамАЗ – 740.11 – 240 складає 34 чоловік, в тому числі:
Загальна площа дільниці технічного обслуговування і діагносту-вання автомобілів КамАЗ – 4310 та ремонту двигунів КамАЗ – 740.11 – 240 складає 1008 м2.
Середня заробітна плата в цілому по підприємстві складає 3410 грн. Ринкова ціна по видам робіт ТО – 1 – 1497,11, ТО – 2 – 1614,22, СО – 1219,33 ПР – 2891,97, Д – 1 – 230,65, Д – 2 – 908,15
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.