Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Технологія : Курсовий проект - Вибір раціональної технологічної схеми очисних і допоміжних робіт на виймальній дільниці

Курсовий проект - Вибір раціональної технологічної схеми очисних і допоміжних робіт на виймальній дільниці

| Рб:
1
| Платформа: Компас | Поместил: AlexSanya | Дата: 25.6.20 19:17 | Год выпуска: 2019 | Размер: 537.92 KB | Скачали: 0
Коротко о файле: ДонНТУ / Кафедра управління гірничим виробництвом / з дисципліни "Процеси підземних гірничих робіт" / Мета курсового проекту – поглибити та узагальнити знання отримані під час навчання;навчитися самостійно вирішувати гірничо-технічні задачі. Об’єктом проектування є технологія очисних робіт для заданих умов. Методи дослідження – аналіз літератуних джерел,інженерний аналіз,техніко-економічні розрахунки,виконання графічної частини.Спроектована схема ведення очисних робіт на ділянці для заданих гірничо-геологічних умов.Проведений вибір технологічного обладнання очисного вибою: механізоване кріплення 2КД90, вузькозахватний комбайн - РКУ-10, забійний конвеєр - КСД-26. Схема роботи комбайну – човникова. / Склад: 1 лист креслення + ПЗ.
Курсовий проект - Вибір раціональної технологічної схеми очисних і допоміжних робіт на виймальній дільниці

ЗМІСТ
ВСТУП
1.АНАЛІЗ ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ ВИЙМАЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦІ
2.ВИБІР ТИПУ І ТИПОРОЗМІРУ КРІПЛЕННЯ ТА ВИЙМАЛЬ НО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ
2.1.Вибір типу і типорозміру механізованого комплексу
3.РОЗРАХУНОК ШВИДКОСТІ ПОДАЧІ КОМБАЙНУ
4.ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ СПОЛУЧЕННЯ ЛАВИ З ВИЇМКОВИМИ ВИРОБКАМИ…
4.1.Визначення мінімально необхідної ширини штреку для виконання кінцевих операцій
5.ВСТАНОВЛЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА ОЧИСНИЙ ВИБІЙ 5.1.Визначення нормативного навантаження
5.2.Середньодобове навантаження за продуктивністю виймальної машини
5.3.Максимально припустиме навантаження за газовим фактором
6.ГРАФІК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ ВИЇМКОВОЇ ДІЛЬНИЦІ
7. ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ У ОЧИСНОМУ ВИБОЇ
7.1Визначення норми виробки основних і допоміжних процесів
7.2.Трудомісткість робіт і продуктивність праці робітників
8.ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ І ОХОРОНА ПРАЦІ У ВИБОЇ
9.ВИСНОВКИ
10.ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

На загальному кресленні зображено:
- сполучення лави з виїмковими виробками(4 розрізи і 2 види)
- схема самозарубки комбайну в пласт косими заїздами;
- графік організації робіт у лаві;
- графік виходів робочих;
- техніко-економічні показники роботи лави;
- елементи кріплення

ВИСНОВКИ
Під час виконання курсового проекту з дисципліни «Процеси підземних гірничих робіт» ми:
- закріпили,поглибили і узагальнили знання,отримані під час навчання;
- придбали навички самостійного вирішення комплексу задач технології очисних робіт на базі найновіших досягнень науки і техніки;
- навчилися користуватися довідковою літературою
Обрали необхідний механізований комплекс - 2МКД90,у склад якого входять: мех кріплення 2КД90,скребковий конвеєр КСД26 і очисний комбайн РКУ-10.Виконали основні завдання курсового проекту:
- розрахували швидкість подачі виймальної машини(V_п=2,34м/хв)
- розрахували три види навантажень на очисний вибій(нормативне,за машинним фактором,за газовим фактором).Проаналізувавши отримані результати,обрали нормативне навантаження 〖(A〗^доб=1333т/добу)
- розробили графік організації робіт та розрахували кількість та тривалість циклів по вийманню вугілля:
- кількість циклів n=5 циклів;
- корегована довжина лави l=250м;
- тривалість циклу по вийманню вугілля t_ц=206хв
- у розділі «Економіка і організація праці в очисному вибої» провели розрахунки норм виробок по основним та допоміжним процесам в очисному вибої,користуючись збірником ЄНВ.
Окремо виділимо наступні показники:
- видобуток вугілля за цикл A_ц=277т/цикл;
- середня швидкість подачі комбайну V_(п.ср)=2,9 м/хв
- норма обслуговування комплексу,що приведена до циклу H_общ=7чол-зм
- у підрозділі «Трудомісткість робіт та працездатність робітника»ми визначили наступнє:
Продуктивність праці робітника очисного вибою P=18т/вихід
- у підрозділі «Техніка безпеки і охорона праці у вибої» підібрали необхідні заходи безпеки згідно газового та пилового режиму шахти
Дуже доречно буде підсумувати те,що тема цього курсового проекту зацікавлює тим,що надає можливості майбутньому гірничому інженеру «взяти волю у свої руки», інакше – найближче до реальних умов обрати для свого уявного підприємства необхіднє обладнання, коригуючись тими ж факторами, що й у житті: вартістю, якістю та довговічністю. Та на жаль, список підібраного обладнання з методичних рекомендацій дуже застарілий, і я вважаю,що треба потрохи оновлювати списки,додаваючи нові комбайни,конвеєри та мех.кріплення…
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.