Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:


Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Сільськогосподарські машини та обладнання : Дипломний проект - Планування використання паливо-мастильних матеріалів в умовах ТзОВ „Золота Нива” Борщівського району Тернопільської області

Дипломний проект - Планування використання паливо-мастильних матеріалів в умовах ТзОВ „Золота Нива” Борщівського району Тернопільської області

| Рб:
4
| Платформа: Компас | Поместил: Green19 | Дата: 27.10.22 19:55 | Год выпуска: 2015 | Размер: 10.99 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ЛНАУ / Кафедра експлуатації та технічного сервісу машин ім. проф. О.Д. Семковича / Метою дипломного проекту є розробка технологічних заходів, застосування яких значно підвищить ефективність використання нафтопродуктів, зменшить погектарні та погодинні витрати палива мобільних енергетичних засобів, що в кінцевому рахунку зменшить витрати на зберігання нафтопродуктів та собівартість виробленої продукції господарства. / Склад: 6 листів креслення + ПЗ (83 сторінки).
Дипломний проект - Планування використання паливо-мастильних матеріалів в умовах ТзОВ „Золота Нива” Борщівського району Тернопільської області

В проекті на підставі аналізу використання нафтопродуктів та функціонування підрозділу забезпечення нафтопродуктами у ТзОВ “Золота Нива” проведено планування раціонального використання нафтопродуктів. Розроблені конкретні технологічні заходи скорочення втрат нафтопродуктів та їх раціонального використання.
Обґрунтовано технологічну схему забезпечення нафтопродуктами господарства, що виключає необхідності утримувати нафтогосподарства, а передбачає безпосередню доставку нафтопродуктів та їх збереження у пересувних модульно-контейнерних станціях.
Детально представлено перелік видів та їх технологічний зміст щодо технічного забезпечення нафтоскладського обладнання, згідно планово-попереджувальної системи ТО та ремонту.
Розроблено установку для збору і регенерації відпрацьованих масел. Спроектовано конструкцію багатоступеневого фільтра.
Сформульовано основні питання та розроблені заходи з охорони праці  при виконанні технологічних операцій забезпечення нафтопродуктами. Особлива увага приділена питанням охорони праці та довкілля при використанні нафтопродуктів.
Проведено економічну оцінку заходів з підвищення ефективності використання паливно-мастильних матеріалів.

ЗМІСТ 
ВСТУП 
1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА 
1.1 Характеристика господарства та аналіз ефективності використання паливно-мастильних матеріалів 
1.2 Обґрунтування обраної технологічної схеми забезпечення нафтопродуктами 
1.3 Заходи з підвищення ефективного використання ПММ  
1.4 Висновки з розділу 
2 ПЛАНУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
2.1 Технологічний розрахунок забезпечення нафтопродуктами господарства 
2.1.1. Розрахунок потреби господарства в паливно-мастильних матеріалах. 
2.1.2. Розрахунок місткості резервуарного парку. 
2.2 Розрахунок природних втрат моторних палив 
2.2.1 Загальні положення 
2.2.2 Природна втрата при прийомці нафтопродуктів 
2.2.3. Природна втрата нафтопродуктів в перший місяць зберігання 
2.2.4. Природна втрата при зберіганні нафтопродуктів понад один місяць 
2.2.5. Природна втрата нафтопродуктів при відпустці в транспортні засоби 
2.2.6. Природна втрата нафтопродуктів на автозаправних станціях і пунктах заправки. 
2.2.7 Природна втрата нафтопродуктів при транспортуванні 
2.2.8. Природна втрата нафтопродуктів при тривалому зберіганні. 
2.3 Технічне обслуговування нафтоскладського обладнання. 
2.4 Висновки з розділу. 
3 РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗБОРУ І ОЧИЩЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО МАСТИЛА. 
3.1 Основи раціонального використання відпрацьованих мастил. 
3.2 Розробка схеми запропонованої конструкції. 
3.3 Огляд існуючих конструкцій фільтрів й обґрунтування обраної конструкції. 
3.4 Будова і принцип роботи проектованого фільтра 
3.5 Вимоги до конструкції фільтру 
3.6 Розрахунок технологічного процесу очистки мастила гравітаційно-силовим полем. 
3.7 Розрахунок пористого елементу 
3.8 Висновки з розділу 
4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ДОВКІЛЛЯ. 
4.1 Розробка логіко-імітаційних моделей виникнення травмонебезпечних ситуацій. 
4.2. Пожежна безпека у процесах транспортування та зберігання моторних палив 
4.2.1. Склади з легкозаймистими рідинами та горючими рідинами 
4.2.2 Склади балонів з газами 
4.3 Охорона праці у процесах транспортування та зберігання моторних палив. 
4.4 Техніка безпеки при роботі в лабораторії та перша допомога при нещасних випадках 
5 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАХОДІВ З ЕНЕРГООЩАДНОСТІ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ВИСНОВКИ 
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Креслення проекту:
1. Аналіз та обґрунтування технологічної схеми нафтопродуктозабезпечення господарства – 1
2. Технічна експлуатація нафтоскладського обладнання – 1
3. Установка для збору і очищення відпрацьованого масла (вид загальний) – 1
4. Фільтр (складальне креслення, деталювання) – 2
6. Економічна оцінка заходів з енергоощадності ПММ – 1

Концептуальне значення проекту полягає в тому, що створено методологічний апарат, який дозволяє оптимізувати технології використання паливно-мастильних матеріалів. Прикладне значення роботи полягає у тому, що впровадження представлених рекомендацій з технологічних заходів та систем дозволяє зменшити втрати нафтопродуктів від 0,28% до 0,17% по об’єму.
1. На підставі ретельного аналізу організації підрозділу нафтопродуктозабезпеченя встановлено, що головними причини втрат палива є випаровування та нераціональне використання вторинних ресурсів (відпрацьованих мастил). Тому, запропонована нова схема організації забезпечення господарства нафтопродуктами з використанням модульно-контейнерних станцій і пересувних баків-сховищ є найбільш прийнятною, що дозволяє зменшити втрати ПММ в 4 рази та зменшити прямі експлуатаційні витрати на утримання підрозділу нафтопродуктозабезпечення до 25%.
2. Результатом проведеного аналізу і розрахунків встановлена потрібна кількість технологічного обладнання для річної потреби в ПММ у 195 т, зокрема для резервуарного парку це становить:
- модульно-контейнерна заправна станція АЗС АБП-2М по 10 м3 – 2 од;
- бак-сховище PETRO FM 05 по 5 м3 – 3 од.
3. До нагальних і ефективних заходів з енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив слід віднести впровадження планово-попереджувальної системи технічного обслуговування та ремонту нафтоскладського обладнання.
4. Згідно запропонованої оригінальної методики в проекті можна розрахувати норму природних втрат нафтопродуктів. Представлений приклад показав, що при витраті дизельного палива за липень місяць, з урахуванням страхового запасу, у 28,35 т, втрати складуть 7,5 кг. А це тільки за місяць дорівнює близько 127,5 грн., а за рік по господарству для усіх видів нафтопродуктів – декілька тисяч гривень.
5. Розробка конкретних технічних рішень щодо регенерації відпрацьованих мастил є актуальною задачею для АПК. Відсутність технологічного обладнання для цього в Україні дозволила запропонувати конкретну схему установки, в якої використана модель багатостадійної системи фільтрації мастила. Що і було реалізовано в конструкції універсального фільтру.
6. Проведений технологічний розрахунок ступенів гравітаційного очищення та пористого елементу дозволив обґрунтувати основні технологічні та геометричні параметри фільтра. Розрахований тиск та пропускна здатність фільтруючого елементу дозволяє використовувати промислові пористі матеріали.
7. Запропоновані конкретні заходи по дозабезпеченню робітників нафтогосподарства здоровими і безпечними умовами праці. Які мають на меті зменшення ймовірностей виникнення травмонебезпечних ситуації при виконані основних операції, що можуть спричинити матеріальні втрати та травмувати працівників.
8. Розроблені заходи з раціонального використання ПММ є економічно обґрунтованими, про що свідчать відповідні розрахунки, які проведені на прикладі приватного підприємства „Золота Нива” Приморського району Запорізької області. Так, разом із зменшенням прямих експлуатаційних витрат на 351 грн/т очікується річна економія коштів у розмірі 68445 грн. Капітальні вкладення, що передбачаються у розмірі 135660 грн окупляться за 2 роки.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.