Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:


Чертежи » Дипломні і курсові роботи » Машинобудування і механника » Сільськогосподарські машини та обладнання » Просмотр раздела

Сільськогосподарські машини та обладнання

Фильтр по проектам:
Показать выполненные в CAD программе:
Сборники проектов, метки для этой категории:
Курсовий проект - Визначення параметрів процесу подрібнення та розрахунок молоткової дробарки КП Курсовий проект - Визначення параметрів процесу подрібнення та розрахунок молоткової дробарки | Год выпуска: 2017
ТДАТУ / з дисципліни «Процесі і апарати» / У проекті проведений аналіз існуючих конструкцій машин для подрібнення, наведені технологічний, енергетичний розрахунки показників молоткової, дробарки, а також розрахунки на міцність основних елементів дробарки. / Склад: 4 аркуша креслення (загального виду молоткової дробарки, складальне креслення ротору дробарки) + ПЗ.
Дата: 7.12.21 15:28 | Поместил: anders7220 | Размер: 508.02 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
2
Дипломний проект - Використання техніки при вирощуванні кукурудзи на зерно в ТзОВ “Шумовське” Хмельницької області з розробкою методики вивчення теми: „Технологія сівби кукурудзи” ДП Дипломний проект - Використання техніки при вирощуванні кукурудзи на зерно в ТзОВ “Шумовське” Хмельницької області з розробкою методики вивчення теми: „Технологія сівби кукурудзи” | Год выпуска: 2015
ПДАТУ / Кафедра "Сільськогосподарських машин"/ В даному дипломному проекті я провів аналіз господарської діяльності ТзОВ “Шумовське”, зробив огляд літератури по темі, розрахував технологічну карту на вирощування кукурудзи на зерно по інтенсивній технології, обґрунтувала склад агрегатів для виконання основних сільськогосподарських робіт, провів розрахунок продуктивності МТП і витрати палива, виконав конструктивну розробку висівного механізму сівалки СУПН-8. Розрахував техніко-економічні показники проекту, зробив аналіз нормативної документації навчального процесу, написав висновки та пропозицію до проекту і написав список використаної літератури. / Склад: 7 аркушів креслення формату А1 + ПЗ.
Дата: 13.10.17 17:29 | Поместил: dvvkp | Размер: 1.63 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
5
Дипломний проект - Проект механізованої технології вирощування цукрових буряків з розробкою конструкції щілювача ґрунту ДП Дипломний проект - Проект механізованої технології вирощування цукрових буряків з розробкою конструкції щілювача ґрунту | Год выпуска: 2017
ПДАТУ / Кафедра "Сільськогосподарських машин" / В проекті написано вступ, приведена коротка характеристика базового господарства, виконано огляд науково-технічної літератури по темі проекту. Проведений аналіз існуючих засобів для щілювання ґрунту і обґрунтована актуальність теми проекту. На основі проведеного аналізу запропонована конструкція щілювача ґрунту з абсолютно новими параметрами з метою покращення повітрообміну в ґрунті, зменшення енергоємності процесу щілювання, захисту ґрунту від водної і вітрової ерозії. Проведені розрахунки основних параметрів розробленої машини, яка дозволяє покращити процес щілювання. Розрахована і розроблена операційно-технологічна карта на щілювання. Запропоновані заходи з покращання охорони праці та техніки безпеки під час проведення робіт і покращенню екологічного стану господарства. Розраховані техніко-економічні показники проекту. Зроблені загальні висновки та складено список використаної літератури. / Склад: 7 листів креслення формату А1 + специфікації + ПЗ.
Дата: 12.10.17 18:34 | Поместил: dvvkp | Размер: 687.54 KB | Скачали: 1 Платформа: Компас Рб:
4
Креслення - Валкова жатка ЖВН - 6А КП Креслення - Валкова жатка ЖВН - 6А | Год выпуска: 2006
НУБИП / Графічна частина курсового проекту містить 1 аркуш креслення (валкової жатки) + 2 аркуша деталювання ( Барабан ведений, Коромисло ножа, Шатун, Вал, Втулка, Головкуа, наконечник, Труба барабана, труба шатуна) + специфікація. ПЗ відсутня.
Дата: 28.5.17 21:31 | Поместил: lockster | Размер: 286.07 KB | Скачали: 1 Платформа: Компас Рб:
1
Курсовий проект - Ковшовий елеватор для коренеплодів КП Курсовий проект - Ковшовий елеватор для коренеплодів | Год выпуска: 2013
ВДАУ / Кафедра ПТМ / Продуктивність конвеєра - П=120 кН/год. Висота транспортування – Н=6,3 м. Ввантаж, що транспортується – коренеплоди. / Склад: 3 аркуша креслення (креслення загального виду, діаграма, приводна зірка) + ПЗ.
Дата: 18.5.17 16:24 | Поместил: xastrox19 | Размер: 242.05 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
Дипломний проект - Розрахунок основних конструктивних параметрів картоплезбирального комбайну ККП-2ВС ДП Дипломний проект - Розрахунок основних конструктивних параметрів картоплезбирального комбайну ККП-2ВС | Год выпуска: 2007
ВНАУ / В даному дипломному проекті розглядається нова конструкція двохрядного картоплезбирального комбайну ККП-2ВС. При розробці даного комбайну були максимально враховані позитивні характеристики, що зустрічаються в інших картоплезбиральних комбайнах вітчизняного та зарубіжного виробництва. Основна увага приділяється вивантажувальному пристрою. / Склад: 7 аркушiв креслення + 10 малюнків + ПЗ.
Дата: 10.5.17 20:31 | Поместил: tuta888 | Размер: 1.68 MB | Скачали: 1 Платформа: АutoCad, Компас Рб:
3
Дипломний проект - Сучасна технологія виробництва кукурудзи на зерно з модернізацією дискової борони ДП Дипломний проект - Сучасна технологія виробництва кукурудзи на зерно з модернізацією дискової борони | Год выпуска: 2014
ЖНАЕУ / Кафедра "Процеси машини і обладнання" / В дипломному проекті розглянуті технологічні особливості, та технологія виробництва кукурудзи, приведені агротехнічні вимоги до ґрунту і машин, виконаний аналіз сучасних напрямків розвитку техніки для вирощування і збирання кукурудзи. Розглянуті питання з охорони праці, розроблені заходів по покращенню безпеки праці. Проведені економічні розрахунки по обґрунтуванню впровадження дипломного проекту. Запропоноване удосконалення борона, яка призначена для рихлення верхніх шарів ґрунту і знищення бур’янів і шкідників. У даному проекті стоїть задача удосконалення технології виробництва кукурудзи на зерно і розробка універсальної дискової борони. / Склад: 7 листів креслення формату А1 + 9 листів деталювання + специфікації + ПЗ.
Дата: 8.5.17 21:02 | Поместил: tuta888 | Размер: 981.59 KB | Скачали: 2 Платформа: Компас Рб:
4
Дипломний проект - Підвищення зносостійкості  диску борони методом електроерозійної обробки ДП Дипломний проект - Підвищення зносостійкості диску борони методом електроерозійної обробки | Год выпуска: 2016
НтУУ КПІ їм. В. Сікорського / Підвищення зносостійкості робочих органів грунтообробних машин / Метою роботи є підвищення зносостійкості робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь шляхом локального зміцнення електроерозійною обробкою з реалізацією ефекту самозатачивание. / Склад: 10 аркушів креслення А1 + 10 аркушів деталювання А4 + ПЗ + специфікація
Дата: 19.2.17 13:46 | Поместил: koss1983 | Размер: 49.19 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
5
Дипломный проект - Комплексная механизация производственного процесса молочной фермы Луганской области с усовершенствованием линии приготовления и раздачи кормов ДП Дипломный проект - Комплексная механизация производственного процесса молочной фермы Луганской области с усовершенствованием линии приготовления и раздачи кормов | Год выпуска: 2016
ЛНАУ / Факультет механизации сельского хозяйства / Кафедра "Механизация производственных процессов в животноводстве (МППЖ)" / Цель данного дипломного проекта - снижение энергоемкости процесса смешивания и повышение качества приготовленной смеси путем модернизации раздатчика-смесителя РСП-10 на МТФ 800 голов. / 9 листов чертежи (анализ производственной деятельности / генплан комплекса на 800 дойных коров / коровник на 200 голов / анализ существующих раздатчиков-смесителей / вид общий раздатчик-смеситель РСП-10М / сборочный чертеж нижний шнек и лопасть нож / деталировка / карта ТО РСП-10М / показатели экономической эффективности) + ПЗ.
Дата: 6.11.16 13:04 | Поместил: konstructorlnau29 | Размер: 3.09 MB | Скачали: 4 Платформа: Kомпас Рб:
5
Дипломний проект - Охолоджувач ОЕ - 1000 лінії  для виготовлення екструдованих комбікормів ДП Дипломний проект - Охолоджувач ОЕ - 1000 лінії для виготовлення екструдованих комбікормів | Год выпуска: 2013
ЧДТУ / Факультет "Технологій машинобудування і дизайну" / Кафедра "Проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління" / Бакалаврська робота / В пояснювальній записці розраховано число обертів барабана, продуктивності, потужності двигуна барабанної машини, ланцюгову пердачу, барабан на міцність, підшипники на довговічність, шпонку на зминання, перевірино діаметр і довжину барабану через тепловий баланс. Розробили маршрут обробки деталі «Цапфа», вибрали матеріал, заготовку, інструменти, верстати,розробили процес ремонту деталі і заходи з охорони праці. / 5 аркушів креслення (установка охолоджувальна / охолоджувач / методи обробки деталі / аналіз небезпек та шкідливостей при експлуатації модернізованого устаткування лінії / деталювання) + ПЗ.
Дата: 24.10.16 21:03 | Поместил: Andris777 | Размер: 3.21 MB | Скачали: 3 Платформа: Компас Рб:
3
Дипломний проект - Технологія вирощування та збирання кукурудзи на силос з розробкою грейдерного обладнання в м. Житомир ДП Дипломний проект - Технологія вирощування та збирання кукурудзи на силос з розробкою грейдерного обладнання в м. Житомир | Год выпуска: 2012
Кафедра "Процеси машини і обладнання" з дисципліни "Сільськогосподарські машини". Заготівля високоякісного силосу передбачає швидкий збір та закладку маси в силосні ями. Для збільшення продуктивності збирально-транспортних загонів необхідним є якісне та швидке заповнення силосних ям. Для реалізації такого завдання пропонується розробити комплексне швидко знімне обладнання до трактора Т-150К з гідравлічним приводом. Обладнання грейдерного типу сприяє підвищенню продуктивності трактора на ущільненні силосної маси шляхом кращого заповнення усіх місткостей ями, виключення руху транспортних засобів по ямі, адже трактор має відвал, яким переміщує масу, вивантажену з транспортного засобу. 7 листів креслень формату А1 + ПЗ.
Дата: 21.5.16 09:56 | Поместил: koss1983 | Размер: 5.37 MB | Скачали: 2 Платформа: Компас Рб:
3
1 2 Далее »
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.