Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Сільськогосподарські машини та обладнання : Дипломний проект - Проект механізації технологічних процесів в доїльно-молочному блоці тваринницької ферми з удосконаленням дозатора комбікормів

Дипломний проект - Проект механізації технологічних процесів в доїльно-молочному блоці тваринницької ферми з удосконаленням дозатора комбікормів

| Рб:
4
| Платформа: Компас | Поместил: Vasyl | Дата: 17.3.24 12:06 | Год выпуска: 2014 | Размер: 1.87 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ЛНАУ / Кафедра автоматизації тваринництва, якості та стандартизації / Метою проекту є удосконалення механізації технологічних процесів в доїльно-молочному блоці з удосконаленням дозатора комбікормів / Склад проекту 6 аркушшв формату А1 (План ы розрiзи доiльно-молочного блоку, Огляд існуючих конструкцій дозаторів сипких кормів, Операційна карта на процес роздавання комбікормів, Складальне креслення дозатора комбікормів, Деталювання, Показники економічної ефективності процесу доїння і роздавання комбікормі ) + специфікації+ ПЗ (66 сторiнок)
Дипломний проект - Проект механізації технологічних процесів в доїльно-молочному блоці тваринницької ферми з удосконаленням дозатора комбікормів

З М І С Т
ВСТУП 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄЕКТУ ПРОЕКТУВАННЯ
1.1. Загальні відомості про господарство. 8
1.2. Земельний фонд і його структура. 10
1.3. Виробництво та структура товарної продукції . 11
1.4. Динаміка та структура поголів’я тваринництва. 12
1.5. Виробнича діяльність тваринництва. 14
1.6. Кормове забезпечення тваринництва. 15
1.7. Рівень механізації основних виробничих процесів на тваринницькій фермі. 16
1.8. Техніко-економічне обґрунтування теми дипломного проекту. 18
2. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ДОЇННЯ КОРІВ І РОЗДАЧІ КОМБІКОРМІВ
2.1. Розрахунок параметрів механізованого потокового виробництва. 20
2.2. Обґрунтування вибору доїльної установки. 21
2.3. Технологічний розрахунок машинного доїння корів. 24
2.4. Розробка схеми трасування вакуум проводу. 24
2.5. Технічний і енергетичний розрахунок доїльної установки. 25
2.6. Розрахунок технологічного процесу роздавання комбікормів. 31
2.7. Розрахунок водопровідної мережі. 33
3. КОНСТРУКТОРСЬКА РОЗРОБКА ДОЗАТОРА КОМБІКОРМІВ
3.1 Огляд існуючих конструкцій дозаторів комбікормів. 36
3.2. Обґрунтування конструкції розробки дозатора комбікормів. 40
3.3. Розрахунок конструктивних і технологічних параметрів дозатора комбікормів. 42
4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
4.1. Структурно-функціональний аналіз процесу роздачі комбікормів та розроблення моделі травмонебезпечних та аварійних ситуацій. 46
4.2. Правила техніки безпеки під час роботи дозатора комбікормів. 47
4.3. Розрахунок захисного заземлення. 48
4.4. Захист цивільного населення. 49
5. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРОЕКТУ
5.1. Вступна частина. 50
5.2. Охорона та раціональне використання ґрунтів. 50
5.3. Охорона та раціональне використання водних ресурсів. 51
5.4. Охорона атмосферного повітря. 52
5.5. Зберігання і використання ПММ. 53
5.6. Охорона тваринного і рослинного світу. 54
5.7. Шляхи покращення екологічного стану господарства при експлуатації об’єкта. 54
6. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ
6.1. Розрахунок технологічної карти процесу машинного доїння корів і роздавання комбікормів. 57
6.2. Розрахунок показників економічної ефективності процесу машинного доїння корів і роздавання комбікормів. 58
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 62
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 63
ДОДАТОК А 64
ДОДАТОК Б 66

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Аналіз виробничої діяльності господарства  показав, що потенціал галузі тваринництва є достатнім для розширеного виробництва молока. В господарстві достатня матеріально-технічна база, 
Структура виробництва формувалась для спеціалізації виробництва продукції тваринництва і рослинництва. Розвиток молочного скотарства дозволить покращити фінансовий стан господарства. Господарству необхідно перейти на нові технології  доїння корів, а саме доїння в доїльному залі  та дозованого роздавання комбікормів тваринам  під час доїння .
Запроектована технологія дозволить механізувати технологічний процес роздачі комбікормів на доїльній установці УДЕ-8, що в свою чергу призведе до збільшення надоїв молока в середньому на 25%. 
Дана  технологія дозованого роздавання комбікормів тваринам під час доїння дозволить підвищити прибуток за рахунок приросту продукції молока до 177 тис. гр., що дасть очікуваний  річний економічний ефект  108 тис. гр., рентабельність виробництва молока при цьому буде становити 40 %, а термін окупності всіх капіталовкладень становить 2,4 роки.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.