Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Автомобільна галузь : Проектування АТП, СТО : Дипломний проект (коледж) - ТО та ПР радіаторів вантажних автомобілів в майстерні дорожньо-експлуатаційного підприємства на 57 одиниць дорожніх та спеціальних машин з розробкою мідницького відділення

Дипломний проект (коледж) - ТО та ПР радіаторів вантажних автомобілів в майстерні дорожньо-експлуатаційного підприємства на 57 одиниць дорожніх та спеціальних машин з розробкою мідницького відділення

| Рб:
5
| Платформа: Компас | Поместил: olga81 | Дата: 28.5.24 14:54 | Год выпуска: 2020 | Размер: 992.66 KB | Скачали: 0
Коротко о файле: ЛФХАДФК / Технічне обслуговування та поточний ремонт радіаторів вантажних автомобілів в майстерні дорожньо-експлуатаційного підприємства на 57 одиниць дорожніх та спеціальних машин з розробкою мідни-цького відділення / Склад: 11 аркушiв креслень (планування мідницької дільниці,ремонтне креслення радіатора, пристосування та деталювання) + специфікація + маршрутні та операційні карти + ПЗ (52 сторiнки).
Дипломний проект (коледж) - ТО та ПР радіаторів вантажних автомобілів в майстерні дорожньо-експлуатаційного підприємства на 57 одиниць дорожніх та спеціальних машин з розробкою мідницького відділення

Зміст
Вступ
1 Загальний розділ
1.1 Призначення і характеристика експлуатаційної бази ДЕП
1.2 Призначення і завдання слюсарно-механічної ділянки
1.3 Організація технологічного процесу робіт в слюсарно-механічному відділенні
1.4 Призначення, будова і робота механізму
1.5 Основні технічні вимоги до радіатора
2 Технологічний розділ
2.1 Режим роботи підрозділів ДЕП
2.2 Вибір дорожніх машин
2.3 Вибір спецмашин та автомобілів, розрахунок середньодобового пробігу 
2.4 Розрахунок виробничої програми технічного обслуговування та поточно-го ремонту дорожніх машин
2.5 Розрахунок виробничої програми технічного обслуговування та поточно-го ремонту спецмашин та автомобілів
2.5.1 Вибір нормативів
2.5.2 Визначення періодичності виконання ТО та ПР автомобілів
2.5.3 Визначення трудомісткості технічних обслуговувань та ремонтів
2.5.4 Визначення загальної трудомісткості технічних обслуговувань та ре-монтів спецмашин та автомобілів
2.5.5 Визначення виробничої програми технічного обслуговування та поточ-ного ремонту спецмашин та автомобілів
2.6   Визначення річної виробничої програми підприємства
2.6.1 Визначаємо загальну трудомісткість робіт
2.6.2 Розподілення робіт в зоні технічного обслуговування та поточного ре-монту, які проводять в стаціонарних умовах
2.7   Розробка річного плану ТО та ПР
2.8  Визначення потреб в пересувних засобах обслуговування та ремонту
2.9  Визначення кількості постів в зонах ТО та ПР
2.10 Розрахунок кількості робочих відділень
2.11 Вибір обладнання, оснастки та встановлення норм часу та розрахунок площі
2.11.1 Вибір оснастки та встановлення нормо часу
2.11.2 Вибір оснащення та обладнання, розрахунок площі дільниці
2.12 Опис запропонованого планування та загального технологічного проце-су відділення слюсарно-механічної дільниці
3 Організаційний розділ
3.1  Естетичне оформлення приміщення і обладнання
3.2 Санітарно-гігієнічні умови праці в відділенні
3.3 Розрахунок річних витрат електроенергії 
3.4  Заходи з охорони праці, навколишнього середовища і протипожежного захисту
3.4.1 Заходи з охорони праці
3.4.2 Заходи з охорони навколишнього середовища
3.4.3 Заходи з пожежної безпеки
4 Конструкторський розділ
4.1 Обґрунтування, будова і застосуванні пристрою для перемі¬щення радіа-торів при ремонті.
4.2 Технологічна інструкція з експлуатації пристрою для переміщення радіа-торів при ремонті
4.3 Розрахунки пристрою для переміщення радіаторів при ремонті
4.4 Склад виконуючих операцій з контролю технічного стану радіатора
4.5 Вибір обладнання і встановлення норм часу
4.6 Вимоги техніки безпеки при виконанні технологічного процесу
4.7  Технологічна документація
5   Економічний розділ
5.1 Визначення витрат на ТО та ремонт дорожніх машин з  розрахунку на один машино-час роботи
5.1.1 Витрати заробітну плату працівників
5.1.2  Витрати на матеріали та запасні частини для проведення  ТО та ремон-ту дорожніх машин
5.2 Витрати на матеріали та запасні частини на ТО та ТР автомобілів
5.3 Сума накладних витрат по кожному виду дорожніх машин
Висновок
Література

В мідницькому відділенні ремонтують зняті з автомобілів (в зоні ПР) радіатори, паливні баки, трубопроводи, а також проводять слюсарні роботи по самообслуговуванню підприємства. Ремонт проводиться в основному агрегатно- вузловим методом, при якому несправні вузли на автомобілях в зоні ПР заміняються справними із оборотного фонду, коли така заміна займає менше часу, чим їх ремонт на автомобілях. Зняті з автомобіля несправні вузли через склад оборотних агрегатів і вузлів направляються для ремонту в слюсарно-механічному відділення, відремонтовані повертаються на склад.

В відділенні проводиться поточний ремонт радіаторів, паливних баків і трубопроводів автомобілів, а також виконуються мідницькі роботи по самообслуговуванню підприємства.

Радіатор в рідинній системі охолодження є теплообмінником, в якому теплота від рідини передається через трубки повітря. На автомобілях сімейства ГАЗ, ЗІЛ радіатори з трубчато-стрічковою серцевиною (між трубками широка гофрована стрічка). Каркас радіатора утворює дві стійки знизу з’єднані пластиною. Стійки закріплені до верхнього і нижнього бачків, між ними серцевина. В процесі експлуатації можливі засміченість трубок, відкладення накипі в них, що погіршує теплообмін і може визивати перегрів двигуна з усіма витікаючими наслідками. Можливе і порушення герметичності радіатора, витікання із нього рідини, що також приводить до перегріву двигуна.

Радіатор повинен бути герметичним, підтікання рідини із нього не допускається. Недопустиме засмічення трубок радіатора, відкладення в них накипі - що погіршує теплопровідність.
Ефективність дій радіатора оцінюється по перепаду температури в верхньому та нижньому бачках, який повинен бути 8-12°С.
Загальні відомості пристрою для переміщення радіаторів.

Пристрій призначений для прийому, спускання, повороту, переносу і утримання радіаторів в потрібному положенні при ремонті. Пристрій має силовий пневмоциліндр з ходом поршня 1200 мм. На штоці пневмоциліндра встановлений поворотний важіль з поворотною скобою, в гвинтових притискувачах, в якій закріплюється радіатор своєю серцевиною.

Можливі такі переміщення радіатора, затисненого в притискувачах:
-   уверх-униз разом зі штоком і поршнем пневмоциліндра (радіус повороту 1300 мм);
-   поворот зі скобою в вертикальній площині.
Тиск стисненого повітря для пневмоциліндра - 0,4...0,8МПа. Пристрій використовується в мідницькому відділенні. Застосування пристрою для переміщення радіаторів:
а)розвести гвинтові притискувані, розташувати між ними радіатор своєю серцевиною і затиснути його гвинтами притискувачів;
б)поставити ручку крана управління в положення «Стоп» і відкрити подачу стисненого повітря до нього;
в)для підйому або спускання радіатора рукоятку крана управління встановити в відповідне положення «Вверх» або «Вниз».
г)для зупинки підйома або спускання радіатора рукоятку крана управління встановити в положення «Стоп».
д)поворот радіатора навколо штоку з скобою проводиться вручну зусиллям робітника;
е)механічна фіксація радіатора від самостійного спускання із-за негерметичності пневмоприводу здійснюється металевою штангою, встановленою між верхньою кришкою циліндра і поворотним важелем.
ж)підтримати радіатор, який спущений на тверду поверхню, розвести гвинтові притискувані і зняти радіатор з пристрою.
Не допускаються механічні пошкодження радіатора - вм’ятини, тріщини, пробоїни, перекоси. В радіаторах автомобілів допускається запайка до 10% трубок при неможливості їх заміни.
Допустимий перекос каркаса радіатора не більше 3 мм (різниця замірів по діагоналі серцевини).
Запропоноване в конструкторському розділі пристосування для зняття та утримання радіаторів яке підвищує якість ремонту.

Висновок
У  дипломному проєкті  на тему «Технічне обслуговування та поточний ремонт радіаторів вантажних автомобілів в майстерні дорожньо-експлуатаційного підприємства на 57 одиниць дорожніх  та  спеціальних  машин з розробкою мідницького відділення» розглянуті питання організації   ТО та ПР в агрегатній дільниці, засоби усунення недоліків та технологічний процес ремонту радіаторів.
Розрахована виробнича програма ТО і ремонтів на 2022 рік з ураху-ванням заданого пробігу автомобілів і напрацьованих машино-годин дорож-ніх машин, розроблений графік планово-попереджувальних ремонтів, вико-наний підбір технологічного обладнання для ремонтного відділення та роз-роблено планувальне рішення. 
У розділі з охорони праці розглянуті  питання забезпечення безпеки праці з точки зору пожежної безпеки, промислової санітарії, екології та есте-тики.
Запропоноване в конструкторському розділі пристосування для зняття та утримання радіаторів яке підвищує якість ремонту.
 В економічному розділі виконаний розрахунок техніко-економічних показників проекту. У результаті впровадження запропонованих заходів по організації виробництва в майстерні будуть працевлаштовані 22 робочих, середній заробіток яких може скласти 11402,6 гривень в місяць. 
З прибутків від основних робіт, виконаних підрозділами ДЕП направ-ляються засоби на забезпечення роботи ремонтних майстерень.
При належній організації робіт та своєчасному проведенні заходів, та при виділених засобів, майстерня може повністю та якісно забезпечити пра-цездатність рухомого складу парку дорожніх та спеціальних машин.
 
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.