Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Автомобільна галузь : Дипломний проект (училище) - Покращення технологічного процесу виконання робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту агрегатів вантажних автомобілів

Дипломний проект (училище) - Покращення технологічного процесу виконання робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту агрегатів вантажних автомобілів

| Рб:
3
| Платформа: АutoCad | Поместил: Passat | Дата: 25.12.17 19:31 | Год выпуска: 2017 | Размер: 2.90 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ВПУ № 22 м. Сарни / Кафедра автомеханіків та механізаторів / зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Вихідні дані: Режими роботи рухомого складу і виробничих зон АТП; нормативи технологічного проектування автотранспортних підприємств; техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники роботи рухомого складу. / Склад: 4 аркуша креслення (Відділенн, ката на дефектацію ГБЦ, Стіл ножничний з гвинтовим приводом, деталювання) + ПЗ.
Дипломний проект (училище) - Покращення технологічного процесу виконання робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту агрегатів вантажних автомобілів

Зміст пояснювальної записки:
1. Обґрунтування завдання на дипломний проект комерційний аналіз.
1. Характеристика ринку. Вибір техніко-економічних показників і рухомого складу АТП.
1.2 Розрахунок виробничої програми з експлуатації рухомого складу.
1.3 Технічні характеристики вибраного рухомого складу.
2. Технологічний розрахунок автотранспортного підприємства.
2.I. Вибір і коректування вихідних нормативів технічного обслуговування і ремонту.
2.2 План обслуговування і виробнича програма по технічному обслуговуванню і ремонту.
2.3 Річний об'єм виробництва і штати АТП.
2.4 Розрахунок кількості виробничих постів, вибір і обґрунтування методів організації виробництва на постах.
2.5 Організація зберігання рухомого складу, розрахунок місць зберігання. Розрахунок і підбір технологічного обладнання виробничих зон і відділень
2.6 Склад приміщень підприємства і розрахунок їх площ.
2.7 Організація і управління АТП.
2.8 Особливості організації виробничих процесів і компоновки основних виробничих корпусів, їх об’ємно планувальне рішення.
2.9 Технологічні процеси технічного обслуговування і поточного ремонту в розроблюваних дільницях.
3. Обґрунтування конструкції і розрахунок пристрою для механізації трудомістких робіт у агрегатному відділенні .
3.1 Аналіз конструкцій-аналогів, обґрунтування варіантів вибору конструктивних рішень.
3.2 Опис конструкції та принцип роботи.
3.3 Визначення діаметра болта кріплення важелів.
3.4 Розрахунок важеля.
3.5 Розрахунок болтів кріплення важелів до рами та роликів.
3.6 Розрахунок зварних швів
3.7 Розрахунок гвинта
3.8 Розрахунок економічної ефективності від впровадження пристрою.
4. Охорона праці та техніка безпеки у надзвичайних ситуаціях.
4.1 Значення охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на автомобільному транспорті.
4.2. Аналіз об’єкта проектування з точки зору безпеки праці та безпеки.
4.3. Основні нормативні вимоги безпеки при виконанні робіт в ТО-2 і ПР та агрегатному відділенні.
4.4. Запроектовані заходи та технічні рішення безпеки праці на робочому місці.
4.4.1. Організаційні заходи.
4.4.2 Технічні засоби.
4.4.3 Розрахункова частина.
4.5 Заходи безпеки у надзвичайних ситуаціях
5. Економічний розрахунок автотранспортного підприємства.
5.1 Розрахунок фонду оплати праці.
5.2 Нарахування на заробітну плату.
5.3 Розрахунок витрат на пально-мастильні матеріали.
5.4 Розрахунок витрат на автомобільні шини.
5.5 Витрати на ТО і ПР рухомого складу.
5.6 Оцінка вартості основних фондів і величини амортизаційних відрахувань рухомого складу.
5.7 Загальновиробничі витрати.
5.8 Адміністративні витрати.
5.9 Розрахунок економічної ефективності проекту.

Зміст графічної частини:
1.Аркуш: Планування агрегатного відділення – (ф.А1).
2.Аркуш: Складальне стола ножичного з гвинтовим приводом – (ф.А1)
3.Аркуш: Робочі креслення деталей стола – (ф.А1)
4.Аркуш: Карта на дефектацію головки блоку циліндрів ЗІЛ-130 – (ф.А1)
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.