Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:


Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Технологія : Обладнання для харчової промисловості : Дипломна работа - Однокорпусний випарний апарат з природною циркуляцією і винесеною гріючою камерою

Дипломна работа - Однокорпусний випарний апарат з природною циркуляцією і винесеною гріючою камерою

| Рб:
5
| Платформа: Компас | Поместил: kate12 | Дата: 6.12.20 12:16 | Год выпуска: 2019 | Размер: 1.37 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: КПІ ім. Ігоря Сікорського / Кафедра біотехніки та біотехнології / Виконання технологічних розрахунків вакуум випарного апарату безперервної дії лінії виробництва розчину лимонної кислоти, що підтверджують працездатність і надійність цієї конструкції. / Склад: 4 аркуша креслення (Апаратурна схема лінії виробництва лимонної кислоти, складальні креслення: випарного апарата(А1), сепаратора(А1), гріючої камери(А1)) + Специфікації
Дипломна работа - Однокорпусний випарний апарат з природною циркуляцією і винесеною гріючою камерою

Мета: Виконати технологічні розрахунки вакуум випарного апарату безперервної дії лінії виробництва розчину лимонної кислоти, що підтверджують працездатність та надійність цієї конструкції.
Вихідні дані
Продуктивність за вихідним продуктом ;
Вміст вологи aw=0,5%
Початкова концентрація Вп = 16% (мас);
Кінцева концентрація Вк = 55% (мас);
Температура поступаючого розчину t=80 C
Тиск у барометричному конденсаторі: Рк= 0.01535 МПа;
Гарячий теплоносій – насичена водяна пара;
Тиск гріючої пари: Рг.п. = 0,16 МПа;
Залишковий тиск: Рг1.= 0,05МПа;

ЗМІСТ
Пeрeлiк yмoвних пoзнaчeнь,скoрoчeнь i тeрмiнiв 8
ВСТУП 11
1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ВИПАРНОЇ УСТАНОВКИ 13
1.1 ПРИЗНАЧЕННЯ ВИПАРНОГО АПАРАТУ ТА ГАЛУЗІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 13
1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ 14
2 ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 17
3 ОПИС ТА ОБГРУНТУВАННЯ ВИБРАНОЇ КОНСТРУКЦІЇ 22
3.1 КОНСТРУКЦІЯ ТА ПРИНЦИП ДІЇ ВИРОБУ 22
3.2 ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРОЕКТОВАНОЇ КОНСТРУКЦІЇ АПАРАТУ 24
3.3 ПАТЕНТНИЙ ПОШУК 33
3.3.1 ВИЗНАЧЕННЯ ПАТЕНТНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО ВИПАРНОГО АПАРАТУ 33
4 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АПАРАТУ 35
5 ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ ВИПАРНОГО АПАРАТУ 36
5.1 Визначення поверхні теплопередачі випарного апарату 36
5.1.1 Вихідні дані 36
5.1.2 Матеріальний розрахунок 36
5.1.3 Температура кипіння розчину та корисна різниця температур 37
5.1.4 Визначення теплових навантажень 38
5.1.5 Вибір конструкційного матеріалу 38
5.1.6 Розрахунок коефіцієнтів теплопередачі 39
5.2 Визначення товщини теплової ізоляції 43
5.3 Розрахунок барометричного конденсатора 43
5.3.1 Витрата води для охолодження. 43
5.3.2 Діаметр конденсатора 44
5.3.3 Висота барометричної труби 44
5.4 Розрахунок продуктивності вакуум-насосу 45
5.5 Конструктивний розрахунок 46
5.5.1 Визначення кількості труб 46
5.5.2 Обичайка гріючої камери 46
5.5.3 Днище гріючої камери 48
5.5.4 Трубна решітка 49
5.5.5 Діаметр штуцерів 49
5.6 Розрахунок фланцевого з’єднання 50
6 РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 56
7 РІВЕНЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА УНІФІКАЦІЇ 58
ВИСНОВОК 61
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 63
Додатки
Додаток А
Додаток Б

Висновок
У ході розробки дипломного проекту був розглянутий процес виробництва кристалічної лимонної кислоти.
Шляхом випарювання 16% розчину лимонної кислоти, отримали 55% розчин лимонної кислоти.
Розроблена апаратурно-технологічна схема установки отримання лимонної кислоти.
Підібрано стандартне обладнання и засоби контролю, вимірювання і регулювання параметрів процесу. Спроектовано випарний апарат з винесеною гріючою камерою та описано принцип його роботи. Виконані матеріальний розрахунок, визначення теплових навантажень та коефіцієнтів теплопередачі, розрахунок параметрів барометричного конденсатора, розрахунок продуктивності вакуум-насосу, конструктивний і розрахунок на міцність та стійкість, визначено товщину теплової ізоляції даного апарату, розрахунок фланцевих з’єднань . При їх проектуванні по можливості використані стандартні елементи(фланці, штуцери і т.і.), що покращують ремонтоздатність апарату і знижують затрати на їх обслуговування. Запропоновано спосіб модернізації існуючого апарату за рахунок використання тонкостінних гофрованих труб у гріючій камері. Надано рекомендації з монтажу і експлуатації випарних апаратів та розраховано коефіцієнти стандартизації і уніфікації даного обладнання.
В рамках дипломного проекту визначені наступні параметри випарного апарату:
1. Номінальна поверхня теплообміну, Fн 63 м2
2. Діаметр труб, d 38 мм
3. Висота труб, Н 5000 мм
4. Діаметр гріючої камери , dк 800 мм
5. Діаметр сепаратора , dс 1600 мм
6. Діаметр циркуляційної труби , dц 500 мм
7. Загальна висота апарата , На 13000 мм
8. Маса апарата , Ма 7500 кг
 
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.