Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:


Чертежи » Дипломні і курсові роботи » Технологія » Технології сільськогосподарського виробництва » Просмотр раздела

Курсовые и дипломные работы: Технології сільськогосподарського виробництва

Фильтр по проектам:
Показать выполненные в CAD программе:
Курсовий проект - Машини для очистки, сортування та зберігання зерна КП Курсовий проект - Машини для очистки, сортування та зберігання зерна | Год выпуска: 2018
ЛНАУ / Факультет Механіки та енергетики / Кафедра сільськогосподарських машин / Наведено параметри технологічної наладки машини КИР - 1,5 Б / Склад: 2 листа креслення + ПЗ
Дата: 17.11.18 18:39 | Поместил: bodss1997 | Размер: 1.22 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
2
Дипломний проект - Удосконалення конструкції вібраційного сепаратора комбікормів на базі Корделівського комбікормового заводу Калинівського району Вінницької області ДП Дипломний проект - Удосконалення конструкції вібраційного сепаратора комбікормів на базі Корделівського комбікормового заводу Калинівського району Вінницької області | Год выпуска: 2010
ВНАУ / Кафедра АКМ ТП ім. П.С.Берника / Вихідні дані по проекту: Річні звіти підприємства. Патенти України. Технічна та спеціальна література. Технічна документація. Креслення типових планів цеху комбікормів, планів комбікормового заводу. / Склад: 9 аркушів креслення (не вистачає 3 (аналіз конструктивних схем віброгрохотів), 9 (деталювання), 12 (техніко-економічні показники) аркушів) + специфікації + ПЗ + доповiдь.
Дата: 31.10.18 06:51 | Поместил: aries89 | Размер: 5.36 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
4
Дипломний проект - Обґрунтування процесу оранки з оборотом пласта з удосконаленням приставки для подрібнення ґрунту в умовах ВАТ «Дружба» Валківського району, Харківської області ДП Дипломний проект - Обґрунтування процесу оранки з оборотом пласта з удосконаленням приставки для подрібнення ґрунту в умовах ВАТ «Дружба» Валківського району, Харківської області | Год выпуска: 2012
ХНТУСГ / Кафедра ОТС / На полі площею 89 га та довжиною гону 900 м, при операції оранка з оборотом пласта та підживлення мінеральними добривами було підібрано склад машини за допомогою якого ми виконували дану технологічну операцію: навантажувачем ПЕ-0,8Б, транспортуючим агрегатом МТЗ-80+1-РМГ-4Т, та агрегатом для заробки добрив у грунт ХТЗ-172+ПЛН-6-35 який ми вибрали за методом кращого агрегату. Для забезпечення виконання необхідного об'єму робіт необхідно мати в наявності запасні частини такі як: шланги, транспортери, леміші, а також одну резервну машину на кожну ланку технологічного процесу. / Склад: 6 аркушів креслення + специфікація + розрахунки + доповідь + ПЗ.
Дата: 25.10.17 17:30 | Поместил: dshshk | Размер: 2.66 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
3
Дипломний проект - Цех з переробки зерна на базі ТОВ „Оріховець" Сквирського р-ну Київської обл. з удосконаленням зволожувача зерна ДП Дипломний проект - Цех з переробки зерна на базі ТОВ „Оріховець" Сквирського р-ну Київської обл. з удосконаленням зволожувача зерна | Год выпуска: 2008
НАУ / МТФ / Мета представленого до захисту проекту - визначити ефективність переробки зерна безпосередньо у ТОВ „Оріховець” / 7 аркушів креслення(Технологічна схема, Графік роботи машин, Зволожувач, Вал гвинтовий, Виток, Палець поворотного механізму, Стакан, Штуцер, Опорний палець, Охорона праці, Економічні показники) + специфікації + ПЗ.
Дата: 29.9.17 11:32 | Поместил: Staruj_250 | Размер: 514.90 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
3
Дипломний проект - Мeхaнiзaцiя виpoщувaння oзимoгo piпaку в умoвaх ТOВ «Вiдpoджeння Вoлинi» Кoвeльськoгo paйoну Вoлинськoї oблaстi з удoскoнaлeнням культивaтopa для суцiльнoгo oбpoбiтку гpунту ДП Дипломний проект - Мeхaнiзaцiя виpoщувaння oзимoгo piпaку в умoвaх ТOВ «Вiдpoджeння Вoлинi» Кoвeльськoгo paйoну Вoлинськoї oблaстi з удoскoнaлeнням культивaтopa для суцiльнoгo oбpoбiтку гpунту | Год выпуска: 2012
НУБіП / Мeтoю дaнoгo диплoмнoгo пpoeкту є пiдвищeння eфeктивнoстi виpoщувaння oзимoгo piпaку шляхoм удoскoнaлeння тeхнoлoгiчнoгo пpoцeсу культивaцiї ґpунту. / Склад: 6 аркушів креслення фopмaтa A1(технологічна карта вирощування озимого piпaку, операційна карта передпосiвного обробiтку грунту, економічні показники порiвнюваних грунтообробних знаряддь, коток культиватора (СК), культиватор удосконалений(ВЗ), деталювання: планка, кронштейн лапи, кришка, корпус,диск) + спецификация + ПЗ.
Дата: 29.9.17 10:58 | Поместил: Staruj_250 | Размер: 2.70 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
3
Дипломний проект - Удосконалення технологічного процесу сушіння при вирощуванні озимої пшениці в ВТФ “Сяйво” с. Пугачівка Уманського району Черкаської області ДП Дипломний проект - Удосконалення технологічного процесу сушіння при вирощуванні озимої пшениці в ВТФ “Сяйво” с. Пугачівка Уманського району Черкаської області | Год выпуска: 2007
ВНАУ / Факультет механізації сільського господарства / В проекті приведена характеристика господарства по основним показникам ВТФ “Сяйво”, виконано розрахунок технологічної карти вирощування озимої пшениці, оптимізації процесу сушіння, пневмотранспонтера, оцінки технології на конкурентоспроможність. Розглянуті питання технологій вирощування озимої пшениці. Запропонована сушарка для сушіння будь-яких видів зернових культур. Описані заходи по охороні праці при роботі на сушарці. Виконано економічне обґрунтування застосування спроектованої сушарки. Написано висновки, складено список використаної літератури. / Склад: 9 аркушів креслення + специфікації + ПЗ.
Дата: 10.5.17 20:04 | Поместил: tuta888 | Размер: 575.15 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
3
Дипломний проект - Удосконалення технологічного процесу міжрядного  обробітку при вирощуванні цукрових буряків  в СВК "Шильпахівка" с. Шильпахівка Христинівського району Черкаської області ДП Дипломний проект - Удосконалення технологічного процесу міжрядного обробітку при вирощуванні цукрових буряків в СВК "Шильпахівка" с. Шильпахівка Христинівського району Черкаської області | Год выпуска: 2007
ВНАУ / В проекті приведена коротка характеристика базового господарства, виконано огляд науково - технічної літератури по темі проекту. Представлено результати теоретичних досліджень організації використання техніки при вирощуванні цукрових буряків по інтенсивній технології. Запропонована конструктивна розробка секції фрезерно-лапового культиватора для обробітку міжрядь цукрових буряків з мінімальними захисними зонами. Розрахована і розроблена операційно-технологічна карта. Розроблено заходи по охороні праці та техніки безпеки при вирощування та покращенню екологічного стану господарства. Зроблено техніко-економічні розрахунки проекту. На основі досліджень зроблено висновки та пропозиції виробництву, складено список використаної літератури. Оформлено додатки до проекту. / Склад: 11 аркушів креслення + специфікації + ПЗ.
Дата: 10.5.17 19:59 | Поместил: tuta888 | Размер: 1.31 MB | Скачали: 1 Платформа: Компас Рб:
4
Дипломний проект - Технологічне вирощування і збирання гороху з удосконаленням оприскувача ОПВ - 2000 ДП Дипломний проект - Технологічне вирощування і збирання гороху з удосконаленням оприскувача ОПВ - 2000 | Год выпуска: 2009
ЖНАЕУ / Метою дипломного проекту є розробка інтенсивної технології вирощування гороху в господарстві. Перший розділ містить коротку виробничу характеристику господарства з описанням природно кліматичних умов. В другому розділі описана пропонована технологія вирощування та збирання гороху. В третьому розділі приведена конструкторська доробка і розрахунок деталей і вузлів обприскувача ОПВ-2000. В четвертому розділі описані вимоги охорони праці при вирощуванні гороху. В п’ятому розділі ми дали оцінку стійкості МТП і ПЕК до впливу високих температур. В шостому розділі приведено економічний розрахунок ефективності впровадження технології. / Склад: 7 аркушів креслення + специфікації + ПЗ.
Дата: 10.5.17 19:45 | Поместил: tuta888 | Размер: 1.85 MB | Скачали: 2 Платформа: Компас Рб:
3
Дипломний проект - Комплексна механізація виробництва озимої пшениці на зерно в господарстві з удосконаленням культиватора КПГ-250 ДП Дипломний проект - Комплексна механізація виробництва озимої пшениці на зерно в господарстві з удосконаленням культиватора КПГ-250 | Год выпуска: 2008
ВНАУ / Метою було підібрати найкращий комплекс машин для вирощування озимої пшениці. В дипломному проекті розроблено технологічну карту із застосуванням ПЕОМ. Розроблена конструкторська частина. Це щіцлювач на основі культиватора КПГ-250. Проведена екологічна експертиза та техніко – економічна оцінка всіх показників. / Склад: Пояснювальна записка складається з 87 аркушів (формат А4), в якій викладено 8 розділів, 2 малюнки, 22 таблиці та 4 додатки і 9 аркушів графічної частини.
Дата: 10.5.17 19:39 | Поместил: tuta888 | Размер: 1.43 MB | Скачали: 1 Платформа: Компас Рб:
3
Дипломний проект - Удосконалення механізованої лінії  для виробництва комбікормів з розробкою преса-гранулятора для ват «Сквирський хлібопродукт» ДП Дипломний проект - Удосконалення механізованої лінії для виробництва комбікормів з розробкою преса-гранулятора для ват «Сквирський хлібопродукт» | Год выпуска: 2015
У даному дипломному проекті ставиться завдання збільшення продуктивності лінії виробництва комбікормів на ВАТ "Сквирський хлібопродукт". Ця задача вирішена реконструкцією існуючого обладнання, що призвело до збільшення продуктивності устаткування, поліпшення умов праці та зменшення витрат на виробництво. / НУБіП
Дата: 27.3.16 10:37 | Поместил: Staruj_250 | Размер: 2.13 MB | Скачали: 4 Платформа: Компас Рб:
4
Дипломний проект - Удосконалення механізованої лінії виробництва кормового борошна і харчового жиру з модернізацією молоткової дробарки у стов “АФ Куйбишево” Оржицького р-ну Полтавської області ДП Дипломний проект - Удосконалення механізованої лінії виробництва кормового борошна і харчового жиру з модернізацією молоткової дробарки у стов “АФ Куйбишево” Оржицького р-ну Полтавської області | Год выпуска: 2015
Метою даного дипломного проекту є впровадження технологічної лінії з виробництва кормового борошна й харчового жиру з модернізацією молотковій дробарки на СТОВ “АФ Куйбешово” Об’єкт розробки – механізація переробки м'ясо – кісткової сировини в СТОВ “АФ Куйбешово” Оржицького району Полтавської області з розробкою молоткової дробарки. / Механіко- технологічний факультет / Кафедра процесів і обладнання переробки продукції АПК / НУБіП
Дата: 27.3.16 10:33 | Поместил: Staruj_250 | Размер: 3.20 MB | Скачали: 2 Платформа: Компас Рб:
3
1 2 Далее »
Показать описание раздела:
«Сільське господарство» курсова – невід'ємна складова навчального процесу, призначена для поглиблення знань студентів і розвитку навичок проектування у сфері майбутньої професії.
В цьому розділі сайту Чертежи.РУ представлені готові курсові проекти на тему механізації, модернізації або автоматизації технологічних процесів, таких напрямків сільського господарства, як тваринництво, рослинництво, виробництво кормів.
Серед великого вибору робіт можна знайти курсову або диплом "Сільське господарство", максимально відповідні технічному завданню до проектування.
Курсова робота «механізація сільського господарства» містить розділи:
- введення;
- технологічний розділ;
- конструкторська частина;
- техніко-економічний розділ;
- Охорона праці та техніка безпеки;
- графічний розділ;
На початку курсової складається аналіз існуючої технології, оцінка рівня технічних рішень, на підставі яких викладається значимість обраної тематики, її актуальність.
Зміст кожної роботи є індивідуальним, наприклад, якщо напрямок проекту - «рослинництво», то у вступі також необхідно описати специфіку місцевості, кліматичні особливості, характеристики ґрунту, рельєфу.
У технологічній частині розробляється механізована технологія, описуються її переваги в порівнянні з існуючою, складається техкарта, виконуються технологічні розрахунки.
У конструкторської частини виконується опис проектованого вузла/пристрої, розраховуються характеристики машин (геометричні параметри, виконується підбір електродвигуна і редуктора, розрахунок і вибір елементів електросхеми, розрахунок на міцність).
В техніко-економічному розділі диплом «сільське господарство» наводиться обґрунтування економічної ефективності розроблених технологічних ліній, визначення експлуатаційних витрат (енергоносії, витрати на обслуговування і т. д.), розрахунок рентабельності проекту.
В розділі «Опітб» наводитися опис потенційно-небезпечних ділянок, заходи з попередження нещасних випадків, забезпечення протипожежної безпеки.
У графічному розділі розробляється загальна схема технологічних ліній, креслення основних вузлів, схеми кріплення редукторів і т. д. Якщо проектування передбачає наявність будівель/споруд та стаціонарних машин (наприклад, механізація ферми, цеху з виробництва), то розробляється генплан, креслення приміщення з розстановкою обладнання.
"Сільське господарство" курсова робота або диплом можна умовно безкоштовно скачати на нашому сайті.
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.