Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:


Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Технологія : Обладнання для харчової промисловості : Дипломний проект - Обладнання технологічної лінії виробництва хліба на підприэмстві "Ласий кошик"

Дипломний проект - Обладнання технологічної лінії виробництва хліба на підприэмстві "Ласий кошик"

| Рб:
5
| Платформа: Компас | Поместил: workpol | Дата: 18.2.22 17:43 | Год выпуска: 2021 | Размер: 2.75 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ЧНУ ім. Б. Хмельницького / Модернізація технологічної лінії виробництва хлібобулочних виробів. Предметом удосконалення технологічної лінії виробництва хліба є розробка транспортера для подачі хлібних форм, що дозволяють скоротити за часом операції укладання тістових заготовок у форми, а також підвищити продуктивність лінії. Проект включає в себе характеристику підприємства, напрямки діяльності, оснащення цеху хлібопечення, наведені економічні показники роботи цеху, економічне обґрунтування обраної розробки, представлена технологія виробництва хліба пшеничного першого сорту, основні заходи щодо організації виробничого процесу, його інженерно-технічного забезпечення та безпеки праці. / Склад: креслення 9 аркушів (барабан, вал, лінійний транспортер, план цеху, приводний барабан, транспортери, уголок) + ПЗ
Дипломний проект - Обладнання технологічної лінії виробництва хліба на підприэмстві "Ласий кошик"

Як конструкторської розробки пропонується стрічковий транспортер, зроблені інженерні розрахунки.
Техніко-економічні розрахунки показали, що при вкладенні капітальних коштів в розмірі 39 тис. грн, рентабельність складе 63,6%, а термін окупності буде близько чотирьох місяців.

ЗМІСТ:
Реферат 3
ВСТУП 4
1. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 6
1.1. Огляд сучасних методів виробництва 6
1.2 Аналіз виробництва, що проектується 12
1.3 Характеристика вихідної сировини, готової продукції 14
1.4 Вибір технологічної схеми виробництва та її опис 17
1.5. Висновки та постановка завдань на дипломне проектування 19
2 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ КОНСТРУКЦІЙ ОБЛАДНАННЯ 21
2.1 Сучасні конструкції технологічного обладнання 21
2.1.1. Просіювач борошна 21
2.1.2. Борошнозмішувач 23
2.1.3. Тістомісильна машина 24
2.1.4. Тістоподільник 25
2.2 Патентний огляд конструкцій основного обладнання 28
2.2.1. Просіювач борошна 28
2.2.2. Борошнозмішувач 30
2.2.3. Тістомісильна машина 33
2.2.4. Тістоподільник 35
2.3 Опис та обґрунтування вибраної конструкції обладнання 36
3 ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ 42
3.1 Матеріальні та теплові розрахунки виробництва 42
3.2 Розрахунок продуктивності обладнання 43
4 РОЗРОБКА, МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗРАХУНОК ОБЛАДНАННЯ 47
4.1 Обґрунтування, основний зміст і опис модернізації технологічного обладнання 47
4.2 Конструювання та розрахунок окремих вузлів і агрегатів технологічного обладнання 53
4.3 Розрахунки на міцність основного та допоміжного обладнання 57
4.4 Спеціальні розрахунки (кінематичні розрахунки, теплотехнічні, гідравлічні, техніко-економічні розрахунки) 59
5 ЗАХОДИ З МОНТАЖУ, РЕМОНТУ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ 66
5.1 Розробка схеми монтажу обладнання 66
5.2 Розробка технології ремонту обладнання 70
5.3 Експлуатація і технічне обслуговування обладнання 75
6 АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ ОБЛАДНАННЯ 80
6.1 Аналіз агресивності виробничих середовищ та види корозійних руйнувань 80
6.2 Методи захисту обладнання галузі 80
6.3 Рекомендації методів антикорозійного захисту та вибір конструкційних матеріалів 82
7 АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ 85
8 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 86
9 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 96
ВИСНОВОК 108
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 110

ВИСНОВОК:
Даний дипломний проект виконаний на базі ТОВ «Ласий кошик». Тема проекту вибрана з метою технічного оснащення найбільш трудомісткою операції ділення тіста, збільшення продуктивності технологічної лінії, модернізації приміщення та приладів.
Після закінчення проведеної роботи можна зробити наступні висновки по кожному розділу:
Під час техніко-економічного обґрунтування встановлено, що білше місце на ринку займає пшеничний хліб першого сорту. Поруч із ТОВ «Ласий кошик» є ідприємства,що теж виготовляють хлібо-булочні вироби, тому підприємству необхідно розширювати виробництво хліба за рахунок оснащення технологічної лінії технікою, впровадження нових технологій, машин, збільшення обсягів виробництва. Додаткове зростання обсягів продажів, гарна якість продукції і невисока ціна, стимулювання збуту, створення накопичувальної системи знижок сприяють підвищенню іміджу підприємства, а також його прибутку.
Вдосконалили технологічну лінію виробництва хліба. Вибрали тістоділительні і тестоокруглюючі машини, які дозволять скоротити операції ділення і округлення тіста за часом, а також забезпечать високу якість роботи, підвищать виробництво лінії.
Проведено розрахунки інженерно-технічного забезпе-чення працездатності технологічної лінії виробництва хліба, спланували організацію роботи ремонтних служб, надали графік оглядів і ремонтів обладнання, розрахували оцінку надійності роботи тістоділительні машини, потреба в запасних частинах.
Також, були проаналізовані порівняльні характеристики конструкцій транспортерів, виконані необхідні технологічні та кінематичні розрахунки за основними параметрами транспортера.
Розділ з безпеки праці включає аналіз травматизму на підприємстві, організаційні та технічні заходи щодо забезпечення безпеки праці, заходи безпеки та інструкцію для оператора стрічково-го транспортера, також розраховане штучне освітлення, з якого вибирається тип лампи, і заземлення.
Результати розрахунку економічної ефективності показують, що при удосконаленні технологічного процесу отримуємо зниження собівартості хліба, за допомогою збільшення виходу готової продукції, отже, прибуток підприємства збільшується.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.