Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Дипломні і курсові роботи » Технологія » Технологія харчової та хімічної промисловості » Просмотр раздела

Технологія харчової та хімічної промисловості


Показать выполненные в CAD программе:
Дипломний проект - Проект ковбасного цеху продуктивністю 8 т ковбасних виробів за зміну, в тому числі 10% варено - копчених ковбас ДП Дипломний проект - Проект ковбасного цеху продуктивністю 8 т ковбасних виробів за зміну, в тому числі 10% варено - копчених ковбас | Год выпуска: 2016
НУБІП / Кафедра технології м’ясних, рибних та морепродуктів / Вихідні дані до проекту : 10% вироби з соленого м’яса. / Склад: 6 аркушів креслень формату А1 + ПЗ.
Дата: 24.6.19 09:11 | Поместил: Staruj_250 | Размер: 3.32 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
4
Дипломний проект - Проект ковбасного цеху продуктивністю 3,6 т ковбасних виробів за зміну, в тому числі 40% варених ковбас ДП Дипломний проект - Проект ковбасного цеху продуктивністю 3,6 т ковбасних виробів за зміну, в тому числі 40% варених ковбас | Год выпуска: 2016
НУБіП / Кафедра технології м’ясних, рибних та морепродуктів / Склад: 6 аркушів креслень (Генеральний план, План цеху, План цеху з обладнанням, Перерізи цеху (2 аркуші), Апаратуро-технологічна схема) + ПЗ.
Дата: 23.6.19 16:23 | Поместил: Staruj_250 | Размер: 1.98 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
4
Дипломний проект - Проект птахкомбінату продуктивністю 26 т м’яса птиці за зміну ДП Дипломний проект - Проект птахкомбінату продуктивністю 26 т м’яса птиці за зміну | Год выпуска: 2016
НУБіП / Кафедра технології м’ясних, рибних та морепродуктів / В даному дипломному проекті наведено і виконано основні технологічні розрахунки при проектуванні птахокомбінату. Розглянуті питання вибору асортименту, технології забою і первинної переробки птиці, розрахунків сировини і продуктів забою, визначення виробничих площ, їх компонування та розрахунок енерговитрат, а також вибрана оптимальна апаратурно-технологічна лінія забою водоплавної птиці. / Склад: 6 аркушів креслень форматів А1 (Апаратурно-технологічна схема, Генеральний план підприємства, Компоновочне рішення, План цеху, Розріз А, Розріз Б) + ПЗ.
Дата: 23.6.19 16:14 | Поместил: Staruj_250 | Размер: 1.76 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
4
Курсовий проект - Ферментер з механічним перемішуючим пристроєм і барботером КП Курсовий проект - Ферментер з механічним перемішуючим пристроєм і барботером | Год выпуска: 2015
НТУУ КПІ ім.Ігоря Сікорського / В даному курсовому проекті було розглянуто технологію отримання ітаконової кислоти, продуцентом якої є Aspergillus Terreus. Також була розрахована конструкція ферментера об’ємом 100 м3 з перемішуючим пристроєм пропелерного типу та підібрано стандартне обладнання для забезпечення технологічного процесу. / Склад: 2 аркуша креслення (загального вигляду ферментера) + ПЗ
Дата: 3.4.19 09:51 | Поместил: Vlados15 | Размер: 623.01 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
Курсовий проект - Ферментер 100 м3 для виробництва кормового лізин КП Курсовий проект - Ферментер 100 м3 для виробництва кормового лізин | Год выпуска: 2017
НТУУ КПІ / Кафедра промислової біотехнології / Ферментер - серцевинна частина мікробіологічного виробництва. Від якості та надійності ферментера значною мірою залежить успіх виробничого процесу загалом. Ферментери призначені для культивування мікроорганізмів з метою отримання цільового продукту. / Склад: 2 аркуша креслення (Креслення загального виду ферментера) + ПЗ.
Дата: 10.5.18 19:47 | Поместил: Stepan97 | Размер: 1.88 MB | Скачали: 1 Платформа: Компас Рб:
2
Курсовий проект - Раціональні способи зброджування сусла з крохмалевмісної сировини у виробництві спирту етилового ректифікованого КП Курсовий проект - Раціональні способи зброджування сусла з крохмалевмісної сировини у виробництві спирту етилового ректифікованого | Год выпуска: 2015
НУХТ / Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства / Дисципліна «Технологія спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв» / Вихідні дані до проекту: Передбачити виробництво спирту етилового ректифікованого сорту “Люкс”; Потужність заводу 2 тис. дал спирту на добу; Для виробництва спирту передбачити використання пшениці крохмалистістю 57 %. / Склад: 1 аркуш креслення (Апаратурно-технологічна схема) + ПЗ.
Дата: 3.4.18 20:24 | Поместил: Kaban99 | Размер: 916.48 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
1
Дипломний проект - Цех з виробництва макаронних виробів ДП Дипломний проект - Цех з виробництва макаронних виробів | Год выпуска: 2016
ДДАЕУ / Склад: 7 аркушів креслення (технологічна схема виробництва макаронних виробів, генеральний план підприємства, розробка заходів з підвищення стану охоронри праці на підприємстві, ТЕП, план цеху) + ПЗ.
Дата: 29.3.18 14:33 | Поместил: Vitaska | Размер: 1.62 MB | Скачали: 0 Платформа: Kомпас Рб:
4
Дипломний проект - Технічне переоснащення м’ясопереробного цеху ТОВ „Верест” Хмельницької області з удосконаленням автомату для кліпсування КД ДП Дипломний проект - Технічне переоснащення м’ясопереробного цеху ТОВ „Верест” Хмельницької області з удосконаленням автомату для кліпсування КД | Год выпуска: 2013
НУБіП / Кафедра процесів і обладнання переробки продукції АПК / Склад: 7 аркушів креслення формату А1 (Апаратно - технологічна схема виробництва, План цеху, Загальний вигляд машини «КД», Деталювання, Охорона праці, Таблиця економічних показників) + специфікації + ПЗ.
Дата: 29.9.17 12:54 | Поместил: Staruj_250 | Размер: 1.33 MB | Скачали: 0 Платформа: АutoCad Рб:
4
Дипломний проект - Теxнiчне переocнaщення мoлoкoперерoбнoгo цеxy в ТOВ «Вереcт» Xмельницькoї oблacтi iз рoзрoбкoю yльтрaфiльbтрaцiйнoгo мoдyля мoлoчнoї cирoвини ДП Дипломний проект - Теxнiчне переocнaщення мoлoкoперерoбнoгo цеxy в ТOВ «Вереcт» Xмельницькoї oблacтi iз рoзрoбкoю yльтрaфiльbтрaцiйнoгo мoдyля мoлoчнoї cирoвини | Год выпуска: 2014
НУБіП / Кaфедрa процеciв i облaднaння переробки продyкцiї AПК / В диплoмнoмy прoектi викoнaнo теxнoлoгiчний рoзрaxyнoк цеxy пo вигoтoвленню киcлoмoлoчнoгo cирy пoтyжнicтю 34,1тoн зa дoбy. / Склад: 6 (Теxнoлoгiчнa cxемa дiлbницi вирoбництвa киcлoмoлoчнoгo cирy, Ультрафiльтрацiйна установка UFS-6 (ВЗ), Мембранна колона, Плaн цеxy, Oxoрoнa прaцi, Тaблиця екoнoмiчниx пoкaзникiв) + специфікації + ПЗ.
Дата: 29.9.17 11:44 | Поместил: Staruj_250 | Размер: 1.07 MB | Скачали: 0 Платформа: АutoCad Рб:
4
Дипломний проект - Мoдepнiзацiя тexнoлoгiчнoї лiнiї пo виpoбництву xлiба в ДП «ДАК «Xлiб Укpаїни» Кpeмeнeцький кoмбiнат xлiбoпpoдуктiв» Тepнoпiльськoї oбластi з poзpoбкoю тiстoмiсильнoї машини ДП Дипломний проект - Мoдepнiзацiя тexнoлoгiчнoї лiнiї пo виpoбництву xлiба в ДП «ДАК «Xлiб Укpаїни» Кpeмeнeцький кoмбiнат xлiбoпpoдуктiв» Тepнoпiльськoї oбластi з poзpoбкoю тiстoмiсильнoї машини | Год выпуска: 2016
НУБІП / Кафeдpа пpoцeсiв i oбладнання пepepoбки пpoдукцiї АПК / Oб’єкт poзpoбки – мexанiзoваний пpoцeс пepepoбки бopoщна на xлiбoбулoчнi виpoби. / Склад: 8 аркушів креслення( схема технологічної лінії, Тістомісильна машина(ВЗ), Огляд конструкцій тістомісильних машин, Вал привідний (СК), Деталювання(Вал-шестерня конічна, вал, втулки), Аналіз процесів формування та виникнення травмонебезпечних та аварійних, Техніко-економічні показники проекту) + специфікації + ПЗ.
Дата: 29.9.17 11:06 | Поместил: Staruj_250 | Размер: 1.56 MB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
5
Курсовий проект - Розробка технологічної та апаратурної схем біосинтезу каротиноїду астаксантину з використанням мутантного штаму дріжджів Phaffia rhodozyma ВКПМ Y-2342 для синтезу 55,2 мг/л продукту КП Курсовий проект - Розробка технологічної та апаратурної схем біосинтезу каротиноїду астаксантину з використанням мутантного штаму дріжджів Phaffia rhodozyma ВКПМ Y-2342 для синтезу 55,2 мг/л продукту | Год выпуска: 2016
НУХТ / Кафедра біотехнології і мікробіології / Астаксантин являє собою потужний антиоксидант, який вживають в якості біологічно-активної добавки для профілактики та лікування хвороб серцево-судинної системи. Розрахована потужність його виробництва становить 65 кг на рік. Технологічний процес складається з допоміжних (приготування мийних та дезінфікуючих засобів «Біомой» та «Хлорантоїн», підготовка аераційного повітря, приготування та стерилізація поживного середовища та ін.) та основних робіт (вирощування інокуляту в колбах на качалці, в малому інокуляторі об’ємом 50 л, двох інокуляторах об’ємом 250 л, посівному апараті об’ємом 5 м3 та виробничого біосинтезу у ферментері 50 м3). / 3 аркуша креслення (апаратурні і технологічна схеми) + ПЗ.
Дата: 6.2.17 10:27 | Поместил: olesssid123 | Размер: 550.64 KB | Скачали: 0 Платформа: Компас Рб:
2
1 2 3 4 Далее »

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.